Eşti aici

BULETIN LEGISLATIV 74 septembrie - octombrie 2015

BULETIN LEGISLATIV 74
septembrie - octombrie 2015

CJI oferă asistenţă juridică jurnaliştilor şi organizaţiilor mass-media în probleme legate de libertatea de exprimare, accesul la informaţie și alte aspecte ale legislaţiei mass-media fără plată. Consultațiile juridice şi reprezentarea în instanţă sunt oferite în cadrul proiectului de asistenţă juridică gratuită realizat de CJI cu suportul financiar al Media Legal Defence Initiative din Londra. Pentru a beneficia de serviciile juridice oferite de CJI, vă rugăm să o contactaţi pe Tatiana Puiu, tel: (+373 22) 260 937, mobil: (+373) 79720003, e-mail: puiutatiana@gmail.com
  

 NOUTĂȚI LEGISLATIVE ÎN DOMENIUL LIBERTĂŢII DE EXPRIMARE ŞI DREPTULUI LA INFORMARE

1. Proiecte legislative

Proiectul hotărîrii pentru inițierea procedurii de eliberare din funcție a membrilor Consiliului Coordonator al Audiovizualului al Republicii Moldova
Prin acest proiect de hotărîre se doreşte eliberarea din funcţie a membrilor Consiliului Coordonator al Audiovizualului. Aceasta se motivează prin faptul că CCA nu a gestionat corect procesul electoral în cadrul campaniei electorale din 30.11.2014 şi 14.06.2015, fapt care a avut consecinţe ce au afectat securitatea publică şi drepturile cetăţenilor.

Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la jocurile de noroc – art.25, 11, ș.a.; Legea cu privire la publicitate – art.19, 22; ș.a.)
Prin propunerea de modificare a Legii cu privire la publicitate se introduce interdicţia privind plasarea şi distribuirea dispozitivelor şi/sau a materialelor publicitare ce ţin de jocurile de noroc, care are la bază experienţa altor state şi rezultate ale investigaţiilor sociologice.

2. Noutăţi legislative

Consiliul Coordonator al Audiovizualului

DECIZIA  nr. 33/158 din 15.09.2015
Cu privire la bilanţul Concursului pentru suplinirea unei funcţii vacante de membru al Consiliului de Observatori al Instituţiei Publice Naţionale a Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” (1 candidat),anunţat prin Decizia CCA nr. 31/153 din 29 iulie 2015  (detalii)

DECIZIA nr. 33/159 din 15.09.2015
Cu privire la examinarea cererii de reperfectare a condiţiilor la autorizaţia de retransmisie eliberată întreprinderii „TV REPUBLICA” S.R.L. (detalii)

DECIZIA nr. 33/160 din 15.09.2015
Cu privire la mediatizarea Campaniei „Oamenii Timpului” (detalii)

DECIZIA nr. 33/161 din 15.09.2015
Cu privire la avizarea unui proiect de lege şi a unui proiect de hotărîre de Guvern (detalii)
 
DECIZIA nr. 33/162 din 15.09.2015

Cu privire la propunerile de monitorizare a serviciilor de programe ale unor radiodifuzori (detalii)

DECIZIA nr. 33/163 din 15.09.2015
Cu privire la desemnarea membrilor CCA pentru participare la Reuniunea Platformei Europene a Autorităţilor de Reglementare (EPRA) şi alocarea mijloacelor financiare din Fondul de susţinere a radiodifuzorilor pentru cheltuielile de deplasare (detalii)

DECIZIA nr. 33/164 din 15.09.2015
Cu privire la desemnarea membrilor CCA pentru participare la cea de-a 55-a rundă de adunări ale statelor membre ale Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale (OMPI) şi alocarea mijloacelor financiare din Fondul de susţ inere a radiodifuzorilor pentru cheltuielile de deplasare (detalii)

DECIZIA nr. 34/165 din 17.09.2015
Cu privire la mediatizarea unei campanii sociale (detalii)

DECIZIA nr. 34/166 din 17.09.2015
Cu privire la avizarea unui proiect de lege (detalii)

DECIZIA nr. 35/167 din 29.09.2015
Cu privire la examinarea cererii de prelungire de drept a licenţei de emisie eliberată întreprinderii „NOROC MEDIA” S.R.L. pentru postul TV „NOROC (detalii)

DECIZIA nr. 35/168 din 29.09.2015
Cu privire la bilanţul Concursului pentru utilizarea frecvenţei radio disponibilă, anunţat prin Decizia CCA nr. 28/133 din 16 iulie 2015  (detalii)

DECIZIA nr. 35/169 din 29.09.2015
Cu privire la reperfectarea licenţei de emisie eliberată întreprinderii „Bizim Dalgamiz” S.R.L. pentru postul de televiziune „TV Bizim Dalgamiz” (detalii)

DECIZIA nr. 35/170 din 29.09.2015
Cu privire la anunţarea Concursului pentru suplinirea unei funcţii vacante de membru al Consiliului de Observatori al Instituţiei Publice Naţionale a Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” (1 candidat) (detalii)

DECIZIA nr. 35/171 din 29.09.2015
Cu privire la propunerile de monitorizare a serviciilor de programe ale unor radiodifuzori (detalii)

DECIZIA nr. 35/172 din 29.09.2015
Cu privire la eliberarea autorizaţiei de retransmisie (detalii)

DECIZIA nr. 35/173 din 29.09.2015
Cu privire la examinarea cererilor de reperfectare a condiţiilor la autorizaţiile de retransmisie (detalii)

DECIZIA nr. 35/174 din 29.09.2015
Cu privire la mediatizarea unei campanii sociale (detalii)

DECIZIA nr. 35/175 din 29.09.2015
Cu privire la aprobarea Declaraţiei cu privire la asigurarea transparenţei proprietăţii (detalii)

DECIZIA nr. 35/176 din 29.09.2015
Cu privire la modificarea şi completarea Deciziei CCA nr. 12 din 25 ianuarie 2011 (detalii)

DECIZIA nr. 35/177 din 29.09.2015
Cu privire la avizarea proiectului hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului Legii Comunicațiilor Electronice (detalii)

DECIZIA nr. 35/178 din 29.09.2015
Cu privire la desemnarea membrilor CCA pentru participare la atelierul de lucru organizat de Autoritatea de Radiodifuziune din Malta şi alocarea mijloacelor financiare din Fondul de susţinere a radiodifuzorilor pentru cheltuieli le de deplasare (detalii)

DECIZIA nr. 36/179 din 22.10.2015
Cu privire la modul de executare a prevederilor legislaţiei în vigoare şi a condiţiilor la autorizaţiile de retransmisie (detalii)

DECIZIA nr. 36/180 din 22.10.2015
Cu privire la examinarea cererilor de reperfectare a condiţiilor la autorizaţiile de retransmisi (detalii)

DECIZIA nr. 36/181 din 22.10.2015
Cu privire la neprezentarea informaţiei solicitate de către CCA  (detalii)

DECIZIA nr. 36/182 din 22.10.2015
Cu privire la examinarea cererii dlui Piotr Iablocikin (detalii)

DECIZIA nr. 36/183 din 22.10.2015
Cu privire la examinarea cererii de prelungire de drept a licenţei de emisie eliberată întreprinderii „NOROC MEDIA” S.R.L. pentru postul TV „NOROC” (detalii)

DECIZIA nr. 36/184 din 22.10.2015
Cu privire la activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului în trimestrul III al anului 2015 (detalii)

DECIZIA nr. 36/185 din 22.10.2015
Cu privire la mediatizarea unor campanii sociale (detalii)

Jurisprudența Curții Europene privind Apărarea Drepturilor Omului

Hotărârea CEDO pe cauza BELEK şi VELİOĞLU v. TURCIA (cererea nr.44227/04)
D-nul A.S.Belek este proprietarul, iar S.Velioglu editorul cotidianului „Günlük Evrensel" din Istanbul. În 2003 a fost publicat în cotidian un articol care constituia declarația membrilor KADEK (Congresul pentru Libertate și Democrație în Kurdistan) din închisoare. Prin intermediul acestui text se cerea accesul la un proces echitabil pentru a soluţiona problema kurdă şi o lege de amnistie.  Ulterior, procurorul de nivelul Curţii de Securitate de Stat i-a găsit vinovaţi pe A. S. Belek şi S.Velioglu de publicarea declaraţiilor unei organizaţii armate ilegale, încălcînd astfel un şir de legi naţionale. Reclamaţilor li sa aplicat amenda pecuniară şi a fost interzisă editarea a trei ediţii de ziar. Curtea însă a statuat că textul nu conține apel pentru folosirea violenței, rezistență armată sau insurecție, discurs de ură. Prin urmare ingerinţa statului este nefondată.

Hotărârea CEDO pe cauza DİLİPAK v. TURCIA (cererea nr.29680/05)
Reclamantul este un locuitor al Istanbulului şi exercită profesia de jurnalist şi activist în domeniul drepturilor omului. A publicat un articol în săptămînalul “Türkiye’de Cuma” ce critica intervenţia în viaţa politică, social şi în mass-media a unor generali din armată, precum şi apartenenţa acestora la grupări criminale. Deoarece “atacase” reprezentanţii armatei, s-a dorit judecarea acestuia de către Parchetul Militar şi sancţionarea după Codul penal Militar. Curtea constată că subiectul abordat este unul de interes public. Pedeapsa cu închisoarea care i-a fost aplicată reclamantului, nu este proporţională cu fapta sa. Prin urmare, ingerinţa statului nu este întemeiată.

3. Declaraţii CJI

07/09/2015 Organizațiile de media își exprimă îngrijorarea față de îngrădirea accesului unor jurnaliști la protestele de duminică, 6 septembrie, din Piața Marii Adunări Naționale. (detalii aici)

10/09/2015 Organizatiile de media cer explicații de la Poliția de Frontieră în legătură cu cenzurarea informației unui jurnalist străin la Aeroportul din Chișinău. (detalii aici)

 

Pentru a vedea numerele anterioare ale buletinelor legislative accesați aici

Pentru a vedea varianta în limba rusă a buletinului, accesaţi aici

septembrie-octombrie 2015
Adresa noastră
e-mail: mlu@ijc.md