Eşti aici

Buletin Legislativ 76

BULETIN LEGISLATIV 76
ianuarie - februarie 2016

CJI oferă asistenţă juridică jurnaliştilor şi organizaţiilor mass-media în probleme legate de libertatea de exprimare, accesul la informaţie și alte aspecte ale legislaţiei mass-media fără plată. Consultațiile juridice şi reprezentarea în instanţă sunt oferite în cadrul proiectului de asistenţă juridică gratuită realizat de CJI cu suportul financiar al organizației Civil Rights Defenders, Suedia. Pentru a beneficia de serviciile juridice oferite de CJI, vă rugăm să o contactaţi pe Zinaida Gheața, tel: (+373 22) 213 652, mobil: (+373) 68406998, e-mail: mlu@ijc.md
NOUTĂȚI LEGISLATIVE ÎN DOMENIUL LIBERTĂŢII DE EXPRIMARE ŞI DREPTULUI LA INFORMARE

1. Proiecte legislative

Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului Audiovizualului al Republicii Moldova
Proiectul de lege înaintat vine să neutralizeze procesul de monopolizare a mass-mediei, modificând astfel Codul Audiovizualului. Deși Codul conține o prevedere care ar tinde să limiteze posibilitatea creării unui monopol, stipulată în conținutul articolul 23, alineatul (3), punctul b), autorii prezentului proiect contestă eficiența prevederii menționate în condițiile în care astăzi ne confruntăm cu o situație de monopol.

Proiectul hotărârii cu privire la raportul anual al Consiliului Coordonator al Audiovizualului pentru anul 2015
Consiliului Coordonator al Audiovizualului, în conformitate cu prevederile art. 49, al. (2) al Codului Audiovizualului, depune în Parlament raportul anual de activitate pentru anul precedent. Proiectul de hotărâre prevede acceptarea raportului anul al CCA, precum și obligațiunea de remediere a carențelor depistate în termeni proximi.

2. Noutăţi legislative

Consiliul Coordonator al Audiovizualului

DECIZIA nr. 1/1 din 21.01.2016
Cu privire la examinarea Raportului de monitorizare a serviciilor de programe ale posturilor de televiziune „Moldova-1”, „Prime”, „Publika TV”, „Canal 3”, „Canal 2”, „N 4”, „TV 7”, „PRO TV CHIŞINĂU”, „Jurnal TV”, „Accent TV”, „Euro TV”, „Realitatea TV”, „RTR Moldova” şi „Ren Moldova” la capitolul respectării prevederilor deciziilor CCA nr. 21 din 26.02.2008 şi nr. 38 din 19.03.20140 (detalii)

DECIZIA nr. 1/2 din 21.01.2016
Cu privire la propunerile de monitorizare a serviciilor de programe ale unor radiodifuzori (detalii)

DECIZIA nr. 1/3 din 21.01.2016
Cu privire la examinarea cererii de reperfectare a condiţiilor la autorizaţia de retransmisie (detalii)

DECIZIA nr. 1/4 din 21.01.2016
Cu privire la reperfectarea condiţiilor la licenţa de emisie pentru postul de televiziune „TV-Găgăuzia”
(detalii)

DECIZIA nr. 1/5 din 21.01.2016
Cu privire la prezentarea declaraţiilor pe proprie răspundere privind asigurarea transparenţei proprietăţii în audiovizual (detalii)

DECIZIA nr. 1/6 din 21.01.2016
Cu privire la examinarea şi avizarea proiectului de Lege privind răspunderea personală a membrilor organelor colegiale (detalii)

DECIZIA nr. 1/7 din 21.01.2016
Cu privire la examinarea contestaţiei SC „Tele-Crio” SRL (detalii)

DECIZIA nr. 2/8 din 28.01.2016
Cu privire la anunţarea concursului pentru suplinirea capacităţii disponibile a Multiplexului A (detalii)

DECIZIA nr. 2/9 din 28.01.2016
Cu privire la examinarea cererii de eliberare a licenţei de emisie FIRMA „HONESTAS” S.R.L., pentru postul de televiziune „AXIAL TV” (detalii)

DECIZIA nr. 2/10 din 28.01.2016
Cu privire la executarea unei hotărîri judecătoreşti (detalii)

DECIZIA nr. 2/11 din 28.01.2016
Cu privire la activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova în anul 2015 (detalii)

DECIZIA nr. 3/12 din 11.02.2016
Cu privire la examinarea Caietului de sarcini al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru anul 2016 (detalii)

DECIZIA nr. 3/13 din 11.02.2016
Cu privire la bilanţul Concursului de selectare a proiectelor de programe audiovizuale în vederea acordării resurselor financiare pentru producere din Fondul de susţinere a radiodifuzorilor, pentru anul 2014, anunţat prin deciziile CCA nr. 136 din 12 septembrie 2013, nr. 158 din 26 septembrie 2013 şi nr. 165 din 24 octombrie 2013” (detalii)

DECIZIA nr. 3/14 din 11.02.2016
Cu privire la examinarea cererilor de eliberare a autorizaţiilor de retransmisie (detalii)

DECIZIA nr. 3/15din 11.02.2016
Cu privire la examinarea autosesizării preşedintelui CCA, D. CIOCAN (detalii)

DECIZIA nr. 3/16 din 11.02.2016
Cu privire la examinarea autosesizării membrului CCA, N. DAMASCHIN (detalii)

DECIZIA nr. 3/17 din 11.02.2016
Cu privire la modificarea şi completarea Deciziei CCA nr. 1/2 din 21 ianuarie 2016 (detalii)

DECIZIA nr. 3/18 din 11.02.2016
Cu privire la executarea Deciziei nr. 44/222 din 29 decembrie 2015 (detalii)

DECIZIA nr. 3/19 din 11.02.2016
Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de susţinere a radiodifuzorilor pentru achitarea cotizaţiei de membru al Platformei Europene a Autorităţilor de Reglementare (EPRA) (detalii)

DECIZIA nr. 4/20 din 26.02.2016
Cu privire la examinarea sesizărilor AO „Asociaţia pentru Dezvoltarea Culturii şi Protecţiei Drepturilor de Autor şi Conexe „APOLLO” nr. 705 din 23.12.2015 şi nr. 706 din 24.12.2015 (detalii)

DECIZIA nr. 4/21 din 26.02.2016
Cu privire la examinarea sesizării dlui Iurie GARABA, adjunctul procurorului general (detalii)

DECIZIA nr. 4/22 din 26.02.2016
Cu privire la propunerile de monitorizare a serviciilor de programe ale unor radiodifuzori (detalii)

DECIZIA nr. 4/23 din 26.02.2016
Cu privire la prezentarea declaraţiilor pe proprie răspundere privind asigurarea transparenţei proprietăţii în audiovizual (detalii)

DECIZIA nr. 4/24 din 26.02.2016
Cu privire la examinarea sesizării Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (detalii)

DECIZIA nr. 4/25 din 26.02.2016
Cu privire la examinarea propunerilor de verificare a respectării Deciziei CCA nr. 43/218 din 23.12.2015 de către unii radiodifuzori (detalii)

DECIZIA nr. 4/26 din 26.02.2016
Cu privire la executarea deciziilor CCA nr. 44/222 din 29 decembrie 2015 şi nr. 3/18 din 11 februarie 2016 (detalii)

DECIZIA nr. 4/27 din 26.02.2016
Cu privire la examinarea şi avizarea Proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei pentru protecţia copilului pe anii 2014-2020 (detalii)

DECIZIA nr. 4/28 din 26.02.2016
Cu privire examinarea demersului Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale (detalii)

DECIZIA nr. 4/29 din 26.02.2016
Cu privire la examinarea cererilor de reperfectare a condiţiilor la autorizaţiile de retransmisie (detalii)

DECIZIA nr. 4/30 din 26.02.2016
Cu privire la desemnarea unui membru CCA pentru participare la prima reuniune a Consiliului Consultativ Mass - Media România Republica Moldova şi alocarea mijloacelor financiare pentru
cheltuielile de deplasare
(detalii)

Jurisprudența Curții Europene privind Apărarea Drepturilor Omului

Hotărârea CEDO pe cauza GÖRMÜŞ și ALȚII v. TURCIA (cererea nr. 49085/07 )
Dl. Görmüș, redactorul săptămânalului ”Nokta”, dl Balancar și Akman activau în calitate de editorii, iar ceilalți trei reclamanți lucrat ca și jurnaliștii de investigație în cadrul săptămînalului. În aprilie 2007 au publicat un articol despre Statul General Major al Forțelor Armate turce, ce conținea rezumatul unui set de acte secrete, referitoare la jurnaliștii ”pro” sau ”contra” forțelor armate turcești, etc. Procuratura Militară s-a autosesizat și a demarat o anchetă penală. Au fost făcut percheziții la oficiul săptămânalului, în urma cărora au fot ridicate copii ale tuturor documentelor și copii ale tuturor fișierelor din calculatoarele personale ale angajaților, au fost ridicate CD-uri și hard-disk-uri. Jurnaliștii erau presați pentru a divulga sursele de informație. Reclamanții s-au plâns Curții de o încălcare a dreptului lor la libertatea de exprimare. Ei susțineau că măsurile în cauză au încălcat secretul surselor și acțiunile din partea insituțiilor statului constituit o formă de intimidare a activităților jurnalistice. Curtea a menționat că importanța libertății de exprimare cu privire la chestiuni de interes public, este foarte importantă întro societate democratică. Presiunea exercitată de către autorități asupra jurnaliștilor nu a fost în nici un caz proporțională cu scopul legitim urmărit și de prin urmare este ilegală.

Hotărârea CEDO pe cauza ERDENER v. TURCIA (cererea nr. 23497/05 )
Dna Yücel Erdener, fostă membră al unui partid din Istanbul,condusă de B. Ecevit,care a devenit mai tîrziu prim-ministru turc. În august 2002, cotidianul ”Milliyet” a publicat un articol despre sănătatea primului-ministru, care urma tratament la spitalul universității din Bașkent, indicînd ca susrsă declarațiile reclamantei.Ulterior, rectorul universității din Bașkent a depus o cerere de chemare în judecată contra reclamantei pe motiv de defăimare. Astfel, în iunie 2003, Înalta Curte a obligat reclamanta la plata unei despăgubiri și la rambursarea onorariilor avocatului pîrîtului. Ulterior, toate instanțele naționale au ocupat aceeași poziție visavi de situația reclamantei, care mai tîrziu s-a adresat la Curte. În acest context, Curtea a subliniat faptul că, în situația în care valoarea lucrurilor la care reclamanta a fost condamnată nu este prea mare, sentința nu trebuie să aibă un efect de descurajare asupra discuțiilor care afectează viața comunității. Prin urmare, ingerința statului este nefondată, iar pedeapasa aplicată, este neproporțională prejudiciului cauzat.

3. Declaraţii CJI

12/02/2016 ONG-urile de media își exprimă nedumerirea în legătură cu ultimele declarații făcute de liderul Partidului Liberal (PL) şi deputatul în Parlament, Mihai Ghimpu, în cadrul emisiunii „Puterea a Patra” de la postul de televiziune N4. În timpul emisiunii, politicianul a afirmat despre postul de televiziune Jurnal TV: ”demult trebuia închisă televiziunea asta. Nu știu ce doarme la noi acolo CCA”. Liderul PL a mai spus că de ”Furtul secolului” ar fi de vină și jurnaliștii, pentru că, ”dacă presa era mai activă, se fura mai puțin, dar nu ajungeam la un miliard”. (detalii aici)

16/02/2016 ONG-urile de media sunt îngrijorate de incidentele tot mai frecvente care au loc între protestatari și reprezentanții mass-media. Astfel, mai multe medii online au postat marți, 16 februarie, secvențe video despre agresarea echipei Publika TV de către protestatari la Judecătoria sectorului Râșcani din mun. Chișinău. Jurnaliștii au fost agresați verbal, li s-a interzis să filmeze în zona protestelor, pe motiv că ar reprezenta mediaholdingul lui Vladimir Plahotniuc. (detalii aici)

Pentru a vedea numerele anterioare ale buletinelor legislative accesați aici.

Pentru a vedea varianta în limba rusă a buletinului, accesaţi aici

ianuarie-februarie 2016
Adresa noastră
e-mail: mlu@ijc.md