Eşti aici

Buletin Legislativ 79

BULETIN LEGISLATIV 79
iulie - august 2016

CJI oferă asistenţă juridică jurnaliştilor şi organizaţiilor mass-media în probleme legate de libertatea de exprimare, accesul la informaţie și alte aspecte ale legislaţiei mass-media fără plată. Consultațiile juridice şi reprezentarea în instanţă sunt oferite în cadrul proiectului de asistenţă juridică gratuită realizat de CJI cu suportul financiar al organizației Civil Rights Defenders, Suedia. Pentru a beneficia de serviciile juridice oferite de CJI, vă rugăm să o contactaţi pe Zinaida Gheața, tel: (+373 22) 213 652, mobil: (+373) 68406998, e-mail: mlu@ijc.md
NOUTĂȚI LEGISLATIVE ÎN DOMENIUL LIBERTĂŢII DE EXPRIMARE ŞI DREPTULUI LA INFORMARE

1. Noutăţi legislative

Consiliul Coordonator al Audiovizualului

DECIZIA nr. 18/104 din 14.07.2016
Cu privire la examinarea cererii Asociaţiei Obşteşti „Oficiul Republican al Dreptului de Autor” (ORDA), a Asociaţiei Naţionale Copyright (ANCO) şi a Instituţiei Private „Centrul de Licenţiere şi Administrare a Drepturilor” (CLAD) (detalii)

DECIZIA nr. 18/105 din 14.07.2016
Cu privire la examinarea unei cereri de reperfectare a condiţiilor la autorizaţia de retransmisie (detalii)

DECIZIA nr. 18/106 din 14.07.2016
Cu privire la examinarea demersului „Status Marketing” S.R.L. (detalii)

DECIZIA nr. 18/107 din 14.07.2016
Cu privire la anunţarea concursului pentru utilizarea frecvenţelor radio (detalii)

DECIZIA nr. 18/108 din 14.07.2016
Cu privire la mediatizarea unei campanii sociale (detalii)

DECIZIA nr. 18/109 din 14.07.2016
Cu privire la examinarea demersului preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii, Victor MICU, referitor la apărarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale a membrilor CSM şi a întregului sistem judecătoresc (detalii)

DECIZIA nr. 18/110 din 14.07.2016
Cu privire la examinarea şi avizarea proiectului de Hotărîre de Guvern privind supunerea spre aprobare a proiectului de Decret pentru semnarea Protocolului Opţional la Convenţia ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi (detalii)

DECIZIA nr. 18/111 din 14.07.2016
Cu privire la examinarea unor cererii prealabile şi modificarea deciziilor nr. 14/68 şi 14/76 din 17 mai 2016 (detalii)

DECIZIA nr. 19/112 din 21.07.2016
Cu privire la alocarea mijloacelor financiare necesare pentru organizarea și desfășurarea Reuniunii Anuale a Forumului Autorităţilor de Reglementare din Ţările Mării Negre (BRAF) (detalii)

DECIZIA nr. 20/113 din 29.07.2016
Cu privire la bilanţul Concursului pentru utilizarea frecvenţei radio disponibilă, anunţat prin Decizia CCA nr. 14/77 din 17 mai 2016 (detalii)

DECIZIA nr. 20/114 din 29.07.2016
Cu privire la propunerile de monitorizare a serviciilor de programe ale unor radiodifuzori (detalii)

DECIZIA nr. 14/115 din 17.05.2016
Cu privire la examinarea sesizării dlui Vitalie Verbiţchi, director al Agenţiei de Stat pentru Protecţia Moralităţii (detalii)

DECIZIA nr. 14/116 din 17.05.2016
Cu privire la examinarea sesizării Procuraturii Anticorupție (detalii)

DECIZIA nr. 14/117 din 17.05.2016
Cu privire la modul de executare a prevederilor legislaţiei în vigoare (detalii)

DECIZIA nr. 14/118 din 17.05.2016
Cu privire la examinarea cererilor de reperfectare a condiţiilor la autorizaţiile de retransmisie (detalii)

DECIZIA nr. 21/119 din 12.08.2016
Cu privire la prelungirea de drept a licenţei de emisie eliberată „Radio Top” S.R.L. pentru postul de radio „Radio Alla” (detalii)

DECIZIA nr. 21/120 din 12.08.2016
Cu privire la examinarea cererii de cesiune a licenței de emisie (detalii)

DECIZIA nr. 21/121 din 12.08.2016
Cu privire la reperfectarea condiţiilor licenţei de emisie eliberată ÎCS „JURNAL DE CHIŞINĂU PLUS” SRL pentru postul „Jurnal TV” (detalii)

DECIZIA nr. 21/122 din 12.08.2016
Cu privire la examinarea demersului Asociaţiei Radiodifuzorilor Regionali „Meridian” (detalii)

DECIZIA nr. 21/123 din 12.08.2016
Cu privire la mediatizarea unor spoturi sociale (detalii)

DECIZIA nr. 21/124 din 12.08.2016
Cu privire la activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului în trimestrul II al anului 2016 (detalii)

DECIZIA nr. 22/126 din 25.08.2016
Cu privire la aprobarea „Concepţiei privind reflectarea campaniei electorale la alegerile prezidențiale din 30 octombrie 2016 de către instituţiile audiovizualului din Republica Moldova” (detalii)

DECIZIA nr. 22/127 din 25.08.2016
Cu privire la examinarea autosesizării membrului CCA, N. Damaschin (detalii)

DECIZIA nr. 22/128 din 25.08.2016
Cu privire la examinarea cererilor de eliberare a autorizaţiilor de retransmisie (detalii)

DECIZIA nr. 22/129 din 25.08.2016
Cu privire la desemnarea membrilor CCA pentru participare la reuniunile platformelor internaţionale ale autorităţilor de reglementare şi alocarea mijloacelor financiare pentru cheltuielile de deplasare (detalii)

Jurisprudența Curții Europene privind Apărarea Drepturilor Omului

Hotărârea CEDO pe cauza ZIEMBINSKI v. POLONIA (cererea nr. 1799/07)
Reclamantul este proprietarul și redactorul-șef al săptămînalului din Kłomnice ” Komu i Czemu”, care în 2004 a publicat un articol în care critica un program de dezvoltare economică locală, care era implementat de un om de afaceri din localitate, dar care nu rezolva problema șomajului, așa cum era preconizat. În articol a criticat și primarul orașului și cîțiva funcționeri publici. Ulterior, contra jurnalistului a fost depusă o cerere de chemare în judecată de către aceștea, învinuindu-l de calomnie, solicitînd publicarea dezmințirilor și prezentarea scuzelor. Instanțele naționale i-au aplicat jurnalistului pedeapsă pecuniară. Curtea însă notează că natura și gravitatea sancțiunilor impuse sunt factorii care trebuie luați în considerare, pentru că acestea nu trebuie să fie de așa natură încât să descurajeze presa sau alte persoane care se angajează într-o dezbatere publică sau se implică în dezbaterea chestiunilor de interes public. A fost constatat încălcarea dreptului la libertatea de exprimare.

Hotărârea CEDO pe cauza MEDIPRESS v. PORTUGALIA (cererea nr. 55442/12 )
Reclamantul este o societate de jurnaliști ”MEDIPRESS”, care deține revista ”Visao”, unde în 2004 a publicat un articol în care critica guvernarea și învinuia unii oficiali de consum de droguri. Ulterior, contra reclamantului a fost depusă o cerere de chemare în judecată, fiind învinuit de calomnie și defăimare. Instanța națională l-a găsit vinovat de acestea, aplicîndu-i o amendă considerabilă. Curtea a constatat că, deși articolul conținea o anumită doză de provocare, articolul nu putea fi interpretat ca un atac personal. Intervenția statului a fost una nefondată, deoarece pedeapsa aplicată a fost disproporțională cu scopul urmărit.

2. Declaraţii CJI

13/07/2016 / Organizațiile neguvernamentale de media califică drept abuzive și condamnă acțiunile Direcției Combaterea Corupției a Serviciului Protecție Internă și Anticorupție al MAI, în legătură cu reportera Centrului de Investigații Jurnalistice, Mariana Colun. (detalii aici)