Eşti aici

BULETIN LEGISLATIV 81

BULETIN LEGISLATIV 81
noiembrie - decembrie 2016

CJI oferă asistenţă juridică jurnaliştilor şi organizaţiilor mass-media în probleme legate de libertatea de exprimare, accesul la informaţie și alte aspecte ale legislaţiei mass-media fără plată. Consultațiile juridice şi reprezentarea în instanţă sunt oferite în cadrul proiectului de asistenţă juridică gratuită realizat de CJI cu suportul financiar al organizației Civil Rights Defenders, Suedia. Pentru a beneficia de serviciile juridice oferite de CJI, vă rugăm să o contactaţi pe Zinaida Gheața, tel: (+373 22) 213 652, mobil: (+373) 68406998, e-mail: mlu@ijc.md
NOUTĂȚI LEGISLATIVE ÎN DOMENIUL LIBERTĂŢII DE EXPRIMARE ŞI DREPTULUI LA INFORMARE

1. Noutăți legislative

Consiliul Coordonator al Audiovizualului

Decizia nr. 31/180 din 11.11.2016
Cu privire la examinarea Raportului de monitorizare privind reflectarea campaniei electorale la alegerile prezidenţiale din 30 octombrie 2016 de către 14 posturi de televiziune, pentru perioada 20-30 octombrie 2016, a Raportului general, pentru perioada 30 septembrie – 30 octombrie 2016, şi a unor contestaţi
i (detalii)

Decizia nr. 31/181 din 11.11.2016
Cu privire la bilanţul Concursului pentru utilizarea frecvenţelor radio disponibile, anunţat prin Decizia CCA nr. 24/135 din 16 septembrie 2016,şi anunţarea concursului pentru utilizarea frecvenţelor radio 96,6 MHz – Cantemir, 71,66 MHz – Leova şi 103,6 MHz – Soroca
(detalii)

Decizia nr. 31/182 din 11.11.2016
Cu privire la examinarea cererii de prelungire de drept a licenţei de emisie
(detalii)

Decizia nr. 31/183 din 11.11.2016
Cu privire la neprezentarea informaţiei privind volumul de emisie electorală şi difuzarea spoturilor de educaţie electorală şi informare a alegătorilor plasată de către radiodifuzori în perioadele 17 - 23 octombrie 2016 şi 24 - 30 o ctombrie 2016
(detalii)

Decizia nr. 31/184 din 11.11.2016
Cu privire la mediatizarea unor campanii sociale
(detalii)

Decizia nr. 32/185 din 25.11.2016
Cu privire la examinarea Raportului de monitorizare a principalelor buletine informative ale posturilor de televiziune „Moldova - 1”, „Prime”, „Canal 3”, „Canal 2”, „Publika TV”, „TV 7”, „Accent TV”, „Pro TV Chişinău”, „Jurnal TV”, „N 4”, „Realitatea TV”, „Ren Moldova”, „NTV Moldova” şi „RTR Moldova” la capitolul respectării legislaţiei electorale (Codul electoral nr. 1381 din 21.11.1997, Codul audiovizual nr. 260-XVI din 27.07.2006, Regulamentul privind reflectarea campaniei electorale la alegerile prezidenţiale din 30 octombrie 2016 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova), pentru perioada 31 octombrie – 05 noiembrie 2016
(detalii)

Decizia nr. 32/186 din 25.11.2016
Cu privire la examinarea cererii de eliberare a autorizației de retransmisie
(detalii)

Decizia nr. 32/187 din 25.11.2016
Cu privire la aprobarea Concepţiei generale a serviciului de programe pentru postul de radio „Studentus”
(detalii)

Decizia nr. 32/188 din 25.11.2016
Cu privire la implementarea Deciziei CCA nr. 27/126 din 14 iulie 2015 „Cu privire la bilanţul Concursului de selectare a proiectelor de programe audiovizuale în vederea acordării resurselor financiare pentru producere din Fondul de susţinere a radiodifuzorilor, pentru anul 2015, anunţat prin Decizia nr. 20/102 din 05 iunie 2015 ”, și a deciziilor nr. 9/51 din 29 martie 2016 și nr. 15/92 din 31 mai 2016
(detalii)

Decizia nr. 32/189 din 25.11.2016
Cu privire la examinarea cererii prealabile a SC „TV - BOX” SRL
(detalii)

Decizia nr. 32/190 din 25.11.2016
Cu privire la mediatizarea unor campanii sociale
(detalii)

Decizia nr. 33/191 din 05.12.2016
Cu privire la mediatizarea unor spoturi sociale
(detalii)

Decizia nr. 33/192 din 05.12.2016
Cu privire la bilanţul Concursului de selectare a proiectelor de programe audiovizuale în vederea acordării resurselor financiare pentru producere din Fondul de susţinere a radiodifuzorilor, pentru anul 2016, anunţat prin Decizia nr. 30/179 din 28 octombrie 2016
(detalii)

Decizia nr. 34/193 din 08.12.2016
Cu privire la examinarea Raportului de monitorizare a principalelor buletine informative ale posturilor de televiziune „Moldova - 1”, „Prime”, „Canal 3”, „Canal 2”, „Publika TV”, „TV 7”, „Accent TV”, „Pro TV Chişinău”, „Jurnal TV”, „N 4”, „Realitatea TV”, „Ren Moldova”, „NTV Moldova” şi „RTR Moldova” la capitolul respectării legislaţiei electorale (Codul electoral nr. 1381 din 21.11.1997, Codul audiovizual nr. 260 - XVI din 27.07.2006, Regulamentul privind reflectarea campaniei electorale la alegerile prezidenţia le din 30 octombrie 2016 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova), pentru perioada 06 - 13 noiembrie 2016, şi a unei contestaţii parvenită din partea dlui Vadim Filipov
(detalii)

Decizia nr. 34/194 din 08.12.2016
Cu privire la examinarea sesizării dlui Vadim FILIPOV
(detalii)

Decizia nr. 34/195 din 08.12.2016
Cu privire la neprezentarea informației solicitate de către CCA
(detalii)

Decizia nr. 34/196 din 08.12.2016
Cu privire la examinarea raportului privind volumul de emisie electorală şi difuzarea spoturilor de educaţie electorală şi informare a alegătorilor plasată de către radiodifuzori în perioada 30 septembrie – 30 octombrie 2016 (turul I) și perioada 31 octombrie-13 noiembrie (turul II) și neprezentarea informaţiei privind volumul de emisie electorală şi difuzarea spoturilor de educaţie electorală şi informare a alegătorilor plasată de către radiodifuzori în perioadele 31 octombrie – 06 noiembrie 2016 şi 07 - 13 noiembrie 2016
(detalii)

Decizia nr. 34/197 din 08.12.2016
Cu privire la examinarea Caietului de sarcini al IPNA Compania „Teleradio - Moldova” pentru anul 2017
(detalii)

Decizia nr. 34/198 din 08.12.2016
Cu privire la examinarea solicitării IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
(detalii)

Decizia nr. 34/199 din 08.12.2016
Cu privire la reperfectarea licenţelor de emisie
(detalii)

Decizia nr. 35/200 din 19.12.2016
Cu privire la bilanţul Concursului pentru utilizarea frecvenţelor radio disponibile şi rămase disponibile, anunţat prin Decizia CCA nr. 27/158 din 17 octombrie 2016
(detalii)

Decizia nr. 35/201 din 19.12.2016
Cu privire la examinarea cererii de cesiune a licenţei de emisie
(detalii)

Decizia nr. 35/202 din 19.12.2016
Cu privire la reperfectarea licenţei de emisie
(detalii)

Decizia nr. 35/203 din 19.12.2016
Cu privire la examinarea unor cereri de reperfectare a condiţiilor la autorizaţiile de retransmisie şi licenţa de emisie
(detalii)

Decizia nr. 35/204 din 19.12.2016
Cu privire la examinarea unor cereri de eliberare a autorizaţiilor de retransmisie
(detalii)

Decizia nr. 35/205 din 19.12.2016
Cu privire la examinarea plîngerii dlui Vlad BILEȚCHI
(detalii)

Decizia nr. 35/206 din 19.12.2016
Cu privire la examinarea şi avizarea proiectului de Lege privind completarea unor acte legislative remis de Ministerul Justiţiei
(detalii)

Decizia nr. 35/207 din 19.12.2016
Cu privire la examinarea proiectului Programului de cooperare între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse în domeniul umanitar pentru anii 2016 - 2018
(detalii)

Decizia nr. 36/208 din 22.12.2016
Cu privire la examinarea autosesizării membrului CCA, D. VICOL, Şi a apelului dlui M. HARABAGIU, şeful Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale
(detalii)

Decizia nr. 36/209 din 22.12.2016
Cu privire la reperfectarea condiţiilor la licenţa de emisie pentru postul de radio „Radio Stil/Стильное Радио”
(detalii)

Decizia nr. 36/210 din 22.12.2016 Cu privire la anunţarea Concursului pentru utilizarea frecvenţei radio și a canalelor TV (detalii)

Decizia nr. 36/211 din 22.12.2016
Cu privire la examinarea cererilor de prelungire de drept a licenţelor de emisie
(detalii)

Decizia nr. 36/212 din 22.12.2016
Cu privire la modul de executare a prevederilor legislației în vigoare şi a condițiilor la autorizațiile de retransmisie
(detalii)

Decizia nr. 36/213 din 22.12.2016
Cu privire la examinarea unei cereri de eliberare a autorizaţiei de retransmisie
(detalii)

Decizia nr. 36/214 din 22.12.2016
Cu privire la activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului în trimestrul IV al anului 2016
(detalii)

Decizia nr. 37/215 din 30.12.2016
Cu privire la bilanţul Concursului pentru utilizarea frecvenţelor radio disponibile, anunţat prin Decizia CCA nr. 31/181din 11 noiembrie 2016
(detalii)

Decizia nr. 37/216 din 30.12.2016
Cu privire la examinarea cererilor de cesiune a unor licenţe de emisie
(detalii)

Decizia nr. 37/217 din 30.12.2016
Cu privire la examinarea cererii de prelungire de drept a licenţei de emisie
(detalii)

Decizia nr. 37/218 din 30.12.2016
Cu privire la examinarea cererii de eliberare a licenţei de emisie PP ”Exclusiv Media” S.R.L. pentru postul de televiziune „ExclusivTV”
(detalii)

Decizia nr. 37/219 din 30.12.2016
Cu privire la examinarea unei cereri de reperfectare a autorizației de retransmisie
(detalii)

Decizia nr. 37/220 din 30.12.2016
Cu privire la modul de executare a prevederilor legislației în vigoare şi a condiţiilor la autorizația de retransmisie
(detalii)

2. Jurisprudența Curții Europene privind Apărarea Drepturilor Omului

Hotărârea CEDO pe cauza GREBNEVA și ALISIMCHIK v. RUSSIA (cererea nr. 8918/05)
Ambii reclamanți lucrează în cadrul săptămînalului ” Арсеньевские вести”, unul în calitate de editor, celălalt în calitate de jurnalist. La timpul campaniei electorale din 2003 au fost publicate mai multe articole satirice. Săptămînalul a prezentat un personaj animat pe nume Masyanya, care mergea din St Petersburg la Vladivostok, în calitate de observator electoral. A fost publicat un articol de pamflet care critica prin ironie anumiți candidați la alegeri. Ulterior, a fost pornită o cauză penală pe marginea acestui articol, în baza plîngerii depuse de d-nul V., care susținea că la el se face referire în articolul sus-menționat, menționînd că i-a fost lezată onoarea și demnitatea, simțindu-se profund jignit. Instanța de judecată le-a aplicat o pedeapsă pecuniară. Curtea reiterează că libertatea de exprimare constituie unul dintre fundamentele esențiale ale unei societăți democratice și una dintre condițiile de bază pentru progresul acesteia. Presei i se permite să recurgă la un grad de exagerare sau chiar de provocare. Pedeapsa aplicată editorului și jurnalistului nu este proporțională cu scopul legitim urmărit.

Hotărârea CEDO pe cauza KUNITSYNA v. RUSSIA (cererea nr. 9406/05)
Reclamantul este un jurnalist care activa în cadrul ziarului «Томская неделя», distribuit în regiunea Tomsk. În 1999 a fost publicat un articol care descria viața de zi cu zi într-o casă de bătrîi. În articol erau enumerate greutățile cu care se confruntă personalul precum și o relatare despre decesul mamei unui deputat pe nume S. din Duma de Stat care era internată acolo. Ulterior d-nul S. s-a plîns de defăimare și de încălcarea vieții private, susținînd că prin articolul dat se dorea crearea unei imagini negative față de el și familia acestuia. Reclamantul a fost obligat să achite despăgubiri morale familiei S. În acest caz Curtea a reiterat că pentru o ingerință în dreptul la libertatea de exprimare, aceasta trebuie să fie proporțională cu scopul legitim de protecție a reputației altor persoane. La fel, este necesară existența unei legături obiective între declarația contestată și persoana care se adresează în judecată pe o cauză de defăimare. Presupunerile personale sau percepția subiectivă a unui articol ca fiind defăimător nu este suficient pentru a stabili că persoana din speță a fost afectată în mod direct de publicarea materialului.