Eşti aici

BULETIN LEGISLATIV 82

BULETIN LEGISLATIV 82
ianuarie - februarie 2017

CJI oferă asistenţă juridică jurnaliştilor şi organizaţiilor mass-media în probleme legate de libertatea de exprimare, accesul la informaţie și alte aspecte ale legislaţiei mass-media fără plată. Consultațiile juridice sunt oferite în cadrul proiectului de asistenţă juridică gratuită realizat de CJI cu suportul financiar al Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Pentru a beneficia de serviciile juridice oferite de CJI, vă rugăm să o contactaţi pe Zinaida Gheața, tel: (+373 22) 213 652, mobil: (+373) 68406998, e-mail: mlu@ijc.md
NOUTĂȚI LEGISLATIVE ÎN DOMENIUL LIBERTĂŢII DE EXPRIMARE ŞI DREPTULUI LA INFORMARE

1. Noutăți legislative

Consiliul Coordonator al Audiovizualului

Decizia nr. 1/1 din 27.01.2017
Cu privire la propunerile de monitorizare a serviciilor de programe ale unor radiodifuzori
(detalii)

Decizia nr. 1/2 din 27.01.2017
Cu privire la examinarea cererii de prelungire de drept a licenței de emisie eliberată „URANIA FM” S.R.L. pentru postul de televiziune „NTS
(detalii)

Decizia nr. 1/3 din 27.01.2017
Cu privire la examinarea demersului „Valigon-Impex” S.R.L.
(detalii)

Decizia nr. 1/4 din 27.01.2017
Cu privire la anunțarea concursului pentru utilizarea frecvențelor radio disponibile și rămasă disponibilă
(detalii)

Decizia nr. 1/5 din 27.01.2017
Cu privire la reperfectarea licențelor de emisie
(detalii)

Decizia nr. 1/6 din 27.01.2017
Cu privire la modificarea Deciziei CCA nr. 36/209 din 22 decembrie 2016
(detalii)

Decizia nr. 1/7 din 27.01.2017
Cu privire la examinarea cererii de prelungire de drept a licenței de emisie
(detalii)

Decizia nr. 2/8 din 27.01.2017
Cu privire la activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova în anul 2016
(detalii)

Decizia nr. 2/9 din 27.01.2017
Cu privire la mediatizarea unei campanii sociale
(detalii)

Decizia nr. 2/10 din 27.01.2017
Cu privire la examinarea demersului Biroului Relații Interetnice
(detalii)

Decizia nr. 3/11 din 10.02.2017
Cu privire la examinarea autosesizării membrului CCA, M. ONCEANU-HADÎRCĂ
(detalii)

Decizia nr. 3/12 din 10.02.2017
Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării serviciului de programe al postului de televiziune „Orhei TV”
(detalii)

Decizia nr. 3/13 din 10.02.2017
Cu privire la examinarea cererilor de eliberare a autorizațiilor de retransmisie
(detalii)

Decizia nr. 3/14 din 10.02.2017
Cu privire la examinarea cererilor de prelungire de drept a licențelor de emisie
(detalii)

Decizia nr. 3/15 din 10.02.2017
Cu privire la mediatizarea unei campanii sociale
(detalii)

Decizia nr. 4/16 din 10.02.2017
Cu privire la examinarea și avizarea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative în domeniul reglementării prin autorizare a activității de întreprinzător
(detalii)

2. Jurisprudența Curții Europene privind Apărarea Drepturilor Omului

Hotărârea CEDO pe cauza ORLOVSKAYA ISKRA v. RUSIA (cererea nr. 42911/08)
ONG-ul reclamant tipărea un ziar regional a cărui afiliere politică era menţionată pe prima pagină. În timpul campaniei electorale din 2007 pentru camera inferioară a Parlamentului, ziarul publicase un număr de articole care criticau un candidat la acele alegeri. Comisia electorală regională a examinat articolele şi a conchis că acestea conţineau elemente de campanie electorală care nu fuseseră plătite din fondul oficial de campanie al părţilor, aşa cum se cerea, fiind încălcate prevederile legale naţionale relevante. Reclamantul a fost găsit vinovat de comiterea unei contravenţii administrative şi amendat. Pe 27 decembrie 2007, un tribunal districtual i-a respins cererea de recurs. Reclamantul a introdus apoi două recursuri în anulare şi o sesizare privind neconstituţionalitatea, toate fiind respinse. În faţa Curţii, reclamantul s-a plâns în baza articolului 10 în privinţa calificării materialului pe care îl publicase drept campanie electorală şi în privinţa amenzii impuse pentru omisiunea de a oferi informaţii despre finanţarea publicării sale. Curtea a constatat o ingerinţă în alegerea editorială a organizaţiei reclamante de a publica un text care lua o poziţie critică şi de a comunica informaţii şi idei de interes public. Nu au fost prezentate motive suficient de convingătoare pentru a justifica urmărirea şi condamnarea.

Hotărârea CEDO pe cauza KAPSIS și DANIKAS v. GRECIA (cererea nr. 52137/12)
Primul reclamant este un jurnalist și director al ziarului "TA NEA". Al doilea reclamant este un jurnalist în cadrul aceluiaș ziar. În decembrie 2004, al doilea reclamant a publicat un articol despre actrița M.W. numită în funcția de manager consultant pe granturile Ministerului Culturii, subliniind că această alegere a fost făcută de conducerea politică a ministerului. În 2005 este depusă o cerere de chemare în judecată de către M.W. contra ambilor reclamanți, menționând că M.W. a fost victima insultelor din cauza acelui articol și solicita repararea prejudiciului moral în mărime de 300.000 euro. Instanțele naționale i-au satisfăcut cererea. Curtea însă consideră că autoritățile naționale nu au furnizat motive relevante și suficiente pentru a justifica condamnarea reclamanților la plata de daune. Pedeapsa nu a fost proporțională cu scop legitim urmărit și condamnarea nu a îndeplinit o "nevoie socială imperioasă" și, prin urmare, nu a fost necesară într-o societate democratică.

Hotărârea CEDO pe cauza TAVARES DE ALMEIDA FERNANDES și ALMEIDA FERNANDES v. PORTUGALIA (cererea nr. 31566/13)
Reclamanții sunt soț și soție. Soțul este editor la cotidianul ”Público”, unde în septembrie 2016 a fost publicat un articol care critica modul în care a fost ales judecătorul N.N. în calitate de președinte a Curții Supreme de Justiție și semnificația alegerii lui în această funcție pentru întreg sistemul judecătoresc. De precizat că în anii 2001-2006 mai multe publicații au scris articole critice despre sistemul judecătoresc și judecătorul N.N. Ulterior, N.N. a depus o cerere de chemare în judecată împotriva reclamanților pentru defăimare, solicitând repararea daunelor morale în valoare de 150.000 de euro. Reclamanții au contestat cererea, deoarece soția editorului nu a participat la scrierea și publicarea articolului cu pricina și mai ales că nu doar publicația sa a scris despre aceste alegeri. Dar oricum instanțele de judecată din Lisabona i-au considerat vinovați. Curtea a constatat o violare a dreptului la libertatea de exprimare și că instanțele naționale au depășit marja de apreciere conferită acestora cu privire la limitările privind dezbaterile de interes public și că nu există nici o relație rezonabilă de proporționalitate între restricția privind dreptul primului reclamant la libertatea de exprimare și obiectivul legitim urmărit.

3. Declarații CJI

13.01.2017 / Organizațiile societății civile constată cu îngrijorare întețirea cazurilor de agresiuni verbale și reacții inadecvate la adresa jurnaliștilor din partea unor membri și susținători ai partidelor politice, care s-au dedat la un limbaj insultător și agresiv în raport cu jurnaliștii la rubrica blogguri ale unor mass-media. (detalii)

19.01.2017 / Organizațiile neguvernamentale de media își exprimă îngrijorarea în legătură cu audierea, de către reprezentantul Procuraturii municipiului Chișinău, a jurnalistei Mariana Rață de la portalul de investigație www.anticoruptie.md. Acțiunea a avut loc după ce Vladimir Botnari, fostul comisar al mun. Chișinău, a depus la Procuratură o plângere penală în care invocă faptul că jurnalista a accesat și a difuzat, fără consimțământul său, date cu caracter personal ce îl vizează pe el și pe membrii familiei sale. Precizăm că oamenii legii urmează să decidă, până pe data de 27 ianuarie 2017, dacă există temei de pornire a urmăririi penale. (detalii)

21.02.2017 / ONG-urile de media condamnă uzul de fals față de „Ziarul de Gardă” și solicită investigarea cazului de către organele de drept. ONG-urile de media califica furtul de identitate drept o acțiune ilegală, care trebuie să servească drept obiect de investigație pentru organele de drept. (detalii)