Eşti aici

BULETIN LEGISLATIV 83

BULETIN LEGISLATIV 83
martie - aprilie 2017

CJI oferă asistenţă juridică jurnaliştilor şi organizaţiilor mass-media în probleme legate de libertatea de exprimare, accesul la informaţie și alte aspecte ale legislaţiei mass-media fără plată. Consultațiile juridice sunt oferite în cadrul proiectului de asistenţă juridică gratuită realizat de CJI cu suportul financiar al Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Pentru a beneficia de serviciile juridice oferite de CJI, vă rugăm să o contactaţi pe Zinaida Gheața, tel: (+373 22) 213 652, mobil: (+373) 68406998, e-mail: mlu@ijc.md
NOUTĂȚI LEGISLATIVE ÎN DOMENIUL LIBERTĂŢII DE EXPRIMARE ŞI DREPTULUI LA INFORMARE

1. Proiecte legislative

Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul audiovizualului – art.66, 41, 47; Legea concurenței – art.221; ș.a.)
Circumstanțele care țin de concentrarea proprietății mass-media, limitarea pluralismului și diversității surselor de informare a opiniei publice, dar și cea de politizare a domeniului mass-media au servit drept motive de bază pentru elaborarea prezentului proiect de lege. În prezent, cadrul legislativ al RM nu conține reglementări clare de limitare a concentrării proprietății, iar unica prevedere care vizează această problemă în Codul Audiovizualului nu a fost dezvoltată de autoritatea națională de reglementare, adică Consiliul Coordonator al Audiovizualului care are sarcina să protejeze pluralismul de opinie și diversitatea pe care ar trebui le ofere piața audiovizuală.

Proiectul legii pentru modificarea și completarea art.1, art.3 alin.(1), art.4 alin.(2) din Legea nr.30 din 07.03.2013 cu privire la protecția copiilor împotriva impactului negativ al informației
Autorii acestui proiect de lege susțin că scopul inițiativei legislative constă în armonizarea legislației și protecție a copiilor față de impactul negativ al informației care se transmite prin diverse canale informaționale și care influențează negativ asupra copiilor.

Proiectul hotărîrii privind numirea în funcție a unor membri ai Consiliului de Observatori al instituției publice naționale a audiovizualului Compania ”Teleradio-Moldova”
S-a înaintat cu titlu de inițiativă legislativă proiectul de hotărâre privind numirea în funcție a unor membri ai Consiliului de Observatori al instituției publice naționale a audiovizualului Compania ”Teleradio-Moldova”. Astfel, au fost numiți în funcția de membru al CO al IPN ”Teleradio-Moldova” pe un termen de 4 ani dl. Vasilache Alexandru și dl. Vlad Veaceslav.

2. Noutăți legislative

Consiliul Coordonator al Audiovizualului

Decizia nr. 5/17 din 07.03.2017
Cu privire la examinarea cererii de prelungire de drept a licenţei de emisie

(detalii)

Decizia nr. 5/18 din 07.03.2017
Cu privire la examinarea cererilor de eliberare a autorizaţiilor de retransmisie

(detalii)

Decizia nr. 5/19 din 07.03.2017
Cu privire la examinarea cererilor de reperfectarea condiţiilor la autorizaţiile de retransmisie
(detalii)

Decizia nr. 5/20 din 07.03.2017
Cu privire la examinarea sesizărilor dlui Denis Morozov -Veselov
(detalii)

Decizia nr. 5/21 din 07.03.2017
Cu privire la reperfectarea licențelor de emisie
(detalii)

Decizia nr. 5/22 din 07.03.2017
Cu privire la reperfectarea licenței de emisie (detalii)

Decizia nr. 5/23 din 07.03.2017
Cu privire la examinarea cererii de cesiune a licenței de emisie
(detalii)

Decizia nr. 5/24 din 07.03.2017
Cu privire la examinarea cererii de prelungire de drept a licenței de emisie
(detalii)

Decizia nr. 5/25 din 07.03.2017
Cu privire la examinarea cererii de retragere a licenței de emisie eliberată „Aiin-Aciic” S.R.L. pentru postul de televiziune „Aiîn –Aciîc”
(detalii)

Decizia nr. 5/26 din 07.03.2017
Cu privire la anunțarea Concursului pentru utilizarea frecvențelor radio disponibile și abrogarea Deciziei CCA nr. 36/210 din 22 decembrie 2016
(detalii)

Decizia nr. 5/27 din 07.03.2017
Cu privire la examinarea și avizarea Proiectului de Lege pentru completarea art. 27 din Codul audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260-XVI din 27 iulie 2006
(detalii)

Decizia nr. 5/28 din 07.03.2017
Cu privire la desemnarea unui reprezentant CCA pentru participare la reuniunea Comitetului de experți (MSI-MED) şi alocarea mijloacelor financiare pentru cheltuielile de deplasare
(detalii)

Decizia nr. 5/29 din 07.03.2017
Cu privire la desemnarea membrilor CCA pentru efectuarea unei vizite de lucru în SUA, pentru participare la programul internațional „Broadcast Media in the U.S.” şi alocarea mijloacelor financiare pentru cheltuielile de deplasare
(detalii)

Decizia nr. 5/30 din 07.03.2017
Cu privire la mediatizarea unor campanii sociale
(detalii)

Decizia nr. 6/31 din 24.03.2017
Cu privire la mediatizarea campaniei sociale de informare a populației privind tranziția de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră
(detalii)

Decizia nr. 6/32 din 24.03.2017
Cu privire la examinarea sesizării dlor V. Jerechi, primarul s. Bulboaca, r-nul Anenii Noi, și G. Filipenco, directorul interimar al grădiniței „Plopușor”, și a unui grup de părinți
(detalii)
Decizia nr. 6/33 din 24.03.2017
Cu privire la propunerile de monitorizare a serviciilor de programe ale unor radiodifuzori
(detalii)

Decizia nr. 6/34 din 24.03.2017
Cu privire la examinarea cererilor de eliberare a autorizațiilor de retransmisie
(detalii)

Decizia nr. 6/35 din 24.03.2017
Cu privire la examinarea unor cereri de reperfectare a condițiilor la autorizațiile de retransmisie
(detalii)

Decizia nr. 6/36 din 24.03.2017
Cu privire la examinarea cererii de retragere a autorizației de retransmisie
(detalii)

Decizia nr. 6/37 din 24.03.2017
Cu privire la modul de executare a prevederilor legislației în vigoare și a condițiilor la autorizațiile de retransmisie
(detalii)

Decizia nr. 6/38 din 24.03.2017
Cu privire la examinarea cererilor de cesiune a unor licențe de emisie
(detalii)

Decizia nr. 6/39 din 24.03.2017
Cu privire la bilanțul Concursului pentru utilizarea frecvențelor radio disponibile și rămasă disponibilă, anunțat prin Decizia CCA nr. ¼ din 27 ianuarie 2017, și anunțarea concursului pentru utilizarea frecvențelor radio disponibile
(detalii)

Decizia nr. 6/40 din 24.03.2017
Cu privire la reperfectarea unor licențe de emisie
(detalii)

Decizia nr. 6/41 din 24.03.2017
Cu privire la examinarea și avizarea Proiectului de Hotărîre de Guvern cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Primului program executiv de colaborare culturală între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Italiene pentru anii 2016-2018
(detalii)

Decizia nr. 6/42 din 24.03.2017
Cu privire la examinarea sesizării ООО „Централ Партнершип Сейлз Хаус”

(detalii)

Decizia nr. 6/43 din 24.03.2017
Cu privire la examinarea și avizarea Proiectului de Lege pentru completarea unor acte legislative
(detalii)

Decizia nr. 7/44 din 27.04.2017
Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării unor radiodifuzori, la capitolul respectării art. 11 alin. (3) din Codul audiovizualului
(detalii)

Decizia nr. 7/45 din 27.04.2017
Cu privire la examinarea unor cereri de eliberare a autorizaţiilor de retransmisie
(detalii)

Decizia nr. 7/46 din 27.04.2017
Cu privire la examinarea cererii de retragere a autorizaţiei de retransmisie „TV INTERACTIVE” S.R.L
(detalii)

Decizia nr. 7/47 din 27.04.2017
Cu privire la examinarea unor cereri de reperfectare a condiţiilor la autorizaţiile de retransmisie
(detalii)

Decizia nr. 7/48 din 27.04.2017
Cu privire la examinarea cererilor de prelungire de drept a licenţelor de emisie
(detalii)

Decizia nr. 7/49 din 27.04.2017
Cu privire la reperfectarea unor licențe de emisie
(detalii)

Decizia nr. 7/50 din 27.04.2017
Cu privire la examinarea cererii de retragere a licenței de emisie eliberată Firmei „Canal-X” S.R.L. pentru postul de televiziune „Canal-X”
(detalii)

Decizia nr. 7/51 din 27.04.2017
Cu privire la examinarea cererii „TV-Comunicații Grup” SRL
(detalii)

Decizia nr. 8/52 din 27.04.2017
Cu privire la examinarea şi avizarea unor proiecte de Legi
(detalii)

Decizia nr. 8/53 din 27.04.2017
Cu privire la examinarea demersului Asociaţiei pentru Dezvoltare şi Cooperare în Moldova
(detalii)

Decizia nr. 8/54 din 27.04.2017
Cu privire la mediatizarea campaniei „Presa echilibrează genul!
(detalii)

Decizia nr. 8/55 din 27.04.2017
Cu privire la desemnarea membrilor CCA pentru participare la Reuniunea Platformei Europene a Autorităţilor de Reglementare (EPRA) şi alocarea mijloacelor financiare pentru cheltuielile de deplasare
(detalii)

Decizia nr. 8/56 din 27.04.2017
Cu privire la desemnarea reprezentanţilor CCA pentru participare la Simpozionul internaţional organizat în cadrul Reţelei Francofone a Autorităţilor de Reglementare Media (REFRAM) şi alocarea mijloacelor financiare pentru cheltuielile de deplasare
(detalii)

Decizia nr. 8/57 din 27.04.2017
Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de susţinere a radiodifuzorilor pentru achitarea cotizaţiei de membru al Platformei Europene a Autorităţilor de Reglementare (EPRA)
(detalii)

Decizia nr. 8/58 din 27.04.2017
Cu privire la activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului în trimestrul I al anului 2017
(detalii)

3. Jurisprudența Curții Europene privind Apărarea Drepturilor Omului

Hotărârea CEDO pe cauza MILISAVLJEVIC v. SERBIA (cererea nr. 50123/06)
Reclamanta este o fostă jurnalistă de la cotidianul ”Politika”, care în 2003 a scris un articol despre Nataša Kandić care este o activistă sârbă pentru drepturile omului, cunoscută în primul rând pentru activitățile sale de investigare a infracțiunilor comise în timpul conflictelor armate din fosta Iugoslavie, inclusiv a crimelor comise de forțele regulate și neregulate sârbe, ea fiind implicată în mai multe incidente. Ulterior doamna Kandić a depus o plîngere contra reclamantei, susținind că articolul fusese scris cu intenția de a o reduce în ochii publicului, să o prezinte ca un trădător pentru interesele Serbiei. Reclamanta însă a declarat că nu și-a exprimat propria opinie cu privire la doamna Kandić, pe care nu intenționa să o insulte, dar ea a scris întreg articolul pe baza altor articole deja publicate. Instanțele de judecată naționale au obligat reclamanta la plata despăgubirilor și ca consecință a acestui proces, ea a fost concediată. Curtea a constatat că pentru critica unei figuri publice într-un mod care poate fi considerată a fi insultătoare personal, este de natură să descurajeze jurnaliștii să contribuie la dezbaterea publică a problemelor care afectează viața comunității. Curtea a constatat disproporționalitatea dintre pedeapsa aplicată și obiectul legitim urmărit.

Hotărârea CEDO pe cauza OLAFSSON v. ISLANDA (cererea nr. 58493/13)
Reclamantul, redactor al unui site de ştiri, publicase câteva afirmaţii ale unor două surori potrivit cărora, o rudă de-a lor, care participa la alegeri, le abuzase sexual atunci când acestea erau mici. Ruda a acţionat reclamantul în judecată pentru defăimare şi a cerut infirmarea unor afirmaţii. Curtea Supremă a constatat caracterul defăimător al afirmaţiilor care insinuau că ruda era vinovată de abuzarea copiilor şi a obligat reclamantul la plata de compensaţii. În procedurile din faţa Curţii, reclamantul s-a plâns în baza articolului 10 de încălcarea dreptului său la libertatea de exprimare. La final Curtea a constatat că orice restricţie nejustificată a libertăţii de exprimare presupunea, în mod efectiv, riscul obstrucţionării sau al paralizării redării de către media a problemelor similare.

4. Declarații CJI

27.03.2017 / Organizațiile de media sunt îngrijorate de reținerea de către organele de drept din Ciadâr-Lunga, duminică, 26 martie, a unei echipe de jurnaliști de la portalul de știri Gagauzinfo.md, în timp ce aceasta se afla la o acțiune de protest a șoferilor din localitate. (detalii)

06.04.2017 / Organizațiile de media sunt îngrijorate de declarațiile jurnalistului Vladimir Soloviov, făcute în editorialul său Cum sunt supravegheați jurnaliștii în Moldova”, publicat miercuri, 5 aprilie, pe portalul de expresie rusă Newsmaker.md, al cărui redactor-șef este. Soloviov susține că ar fi fost urmărit de o mașină necunoscută, mai mult timp, atunci când stătea la cafenea sau când se deplasa cu transportul public și consideră că această urmărire are legătură directă cu activitatea sa de jurnalist. (detalii)