Eşti aici

BULETIN LEGISLATIV 84

BULETIN LEGISLATIV 84
mai - iunie 2017

CJI oferă asistenţă juridică jurnaliştilor şi organizaţiilor mass-media în probleme legate de libertatea de exprimare, accesul la informaţie și alte aspecte ale legislaţiei mass-media fără plată. Consultațiile juridice sunt oferite în cadrul proiectului de asistenţă juridică gratuită realizat de CJI cu suportul financiar al Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Pentru a beneficia de serviciile juridice oferite de CJI, vă rugăm să o contactaţi pe Zinaida Gheața, tel: (+373 22) 213 652, mobil: (+373) 68406998, e-mail: mlu@ijc.md
NOUTĂȚI LEGISLATIVE ÎN DOMENIUL LIBERTĂŢII DE EXPRIMARE ŞI DREPTULUI LA INFORMARE

1. Proiecte legislative

Proiectul hotărîrii cu privire la raportul anual al Consiliului Coordonator al Audiovizualului pentru anul 2016
Prin prezenta hotărâre s-a luat act de raportul anual al Consiliului Coordonator al Audiovizualului pentru anul 2016 depus la Parlament. Raportul prevede activitățile CCA de supraveghere a respectării de către radiodifuzorii publici și cei privați a obligațiilor asumate în licența de emisie, a corectitudinii conținutului programelor oferite de radiodifuzori, etc. Proiectul de hătărâre prevede acceptarea raportului anual al CCA și obligațiunea remedierii carențelor depistate în termeni proximi.

Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr.260/2006 (art.2, 7, 9, ș.a.)
Prin acest proiect de lege se propune asigurarea securității informaționale a statului. Astfel, se propune introducerea noțiunii de securitate informațională care va reprezenta un ansamblu de măsuri în vederea asigurării protecției persoanelor, societății și statului de eventualele tentative de dezinformare și/sau de informare manipulatorie din exterior și neadmiterii provocărilor cu caracter mediatic îndreptate împotriva RM. Pentru a atinge aceste obiective, se va permite radiodifuzorilor transmiterea programelor de televiziune și radio cu conținut informativ, informativ-analitic, militar și politic care sunt produse în statele membre ale Uniunii Europene, SUA, Canada, precum și în statele care au ratificat Convenția Europeană cu privire la televiziunea transfrontralieră.

2. Noutăți legislative

Consiliul Coordonator al Audiovizualului

Decizia nr. 9/59 din 12.05.2017
Cu privire la demisia președintelui și vicepreședintelui în exercițiu şi alegerea noului Președinte al Consiliului Coordonator al Audiovizualului
(detalii)

Decizia nr. 9/60 din 12.05.2017
Cu privire la examinarea petiției din partea unui grup de beneficiari ai Internatului Psihoneurologic din Bălți f/nr. din 02.03.2017
(detalii)

Decizia nr. 9/61 din 12.05.2017
Cu privire la examinarea sesizărilor dlui Constantin NUNU f/nr. din 03.03.2017 și 20.03.2017
(detalii)

Decizia nr. 9/62 din 12.05.2017
Cu privire la bilanțul Concursului pentru utilizarea frecvențelor radio disponibile, anunțat prin Decizia CCA nr. 5/26 din 07 martie 2017
(detalii)

Decizia nr. 9/63din 12.05.2017
Cu privire la examinarea cererilor de prelungire de drept a licențelor de emisie
(detalii)

Decizia nr. 9/64 din 12.05.2017
Cu privire la reperfectarea unor licențe de emisie
(detalii)

Decizia nr. 9/65 din 12.05.2017
Cu privire la examinarea unor cereri de cesiune
(detalii)

Decizia nr. 9/66 din 12.05.2017
Cu privire la examinarea unor cereri de eliberare a autorizațiilor de retransmisie
(detalii)

Decizia nr. 9/67 din 12.05.2017
Cu privire la mediatizarea unor campanii sociale
(detalii)

Decizia nr. 9/68 din 12.05.2017
Cu privire la mediatizarea unor campanii sociale
(detalii)

Decizia nr. 10/69 din 26.05.2017
Cu privire la examinarea sesizării primarului com. Rădeni, r-nul Strășeni, Petru Răbdău
(detalii)

Decizia nr. 10/70 din 26.05.2017
Cu privire la bilanțul Concursului pentru utilizarea frecvențelor radio disponibile, anunțat prin Decizia CCA nr. 6/39 din 24 martie 2017 și anunțarea concursului pentru utilizarea frecvențelor radio disponibile
(detalii)

Decizia nr. 10/71 din 26.05.2017
Cu privire la examinarea cererii de eliberare a licenței de emisie „BIZIM AIDINIC” SRL pentru postul de televiziune „ATV”
(detalii)

Decizia nr. 10/72 din 26.05.2017
Cu privire la retragerea licenței de emisie eliberată postului de televiziune „CTC Moldova”
(detalii)

Decizia nr. 10/73 din 26.05.2017
Cu privire la examinarea unor cereri de eliberare a autorizațiilor de retransmisie
(detalii)

Decizia nr. 10/74 din 26.05.2017
Cu privire la examinarea cererilor de reperfectare a condițiilor la autorizațiile de retransmisie
(detalii)
Decizia nr. 10/75 din 26.05.2017
Cu privire la examinarea și avizarea unor acte legislative
(detalii)

Decizia nr. 10/76 din 26.05.2017
Cu privire la examinarea demersului MAEIE nr. DM/2/351.1.2/4678 din data de 12 aprilie 2017
(detalii)

Decizia nr. 11/77 din 08.06.2017
Cu privire la examinarea demersurilor „REAL RADIO” SRL, „JEVISE” SRL, „Canal Regional” SRL și ÎCS „Jurnal de Chișinău Plus” SRL
(detalii)

Decizia nr. 11/78 din 08.06.2017
Cu privire la prezentarea de către radiodifuzori și distribuitori de servicii a rapoartelor de activitate pentru anul 2016
(detalii)

Decizia nr. 11/79 din 08.06.2017
Cu privire la activitatea posturilor de televiziune „OTV” și „Stil TV”
(detalii)

Decizia nr. 11/80 din 08.06.2017
Cu privire la reperfectarea licenței de emisie eliberată „BUSUIOC MEDIA” SRL pentru postul de televiziune „BUSUIOC TV
(detalii)

Decizia nr. 11/81 din 08.06.2017
Cu privire la examinarea cererilor de reperfectare a condițiilor la autorizațiile de retransmisie
(detalii)

Decizia nr. 11/82 din 08.06.2017
Cu privire la examinarea autosesizării membrilor CCA
(detalii)

Decizia nr. 11/83 din 08.06.2017
Cu privire la desemnarea membrilor CCA pentru efectuarea unor deplasări de serviciu și alocarea mijloacelor financiare pentru cheltuielile de deplasare
(detalii)

Decizia nr. 12/84 din 13.06.2017
Cu privire la examinarea unor cereri de reperfectare a licențelor de emisie
(detalii)

Decizia nr. 12/85 din 13.06.2017
Cu privire la examinarea solicitării Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova
(detalii)

Decizia nr. 12/86 din 13.06.2017
Cu privire la examinarea cererii de eliberare a unui duplicat al licenței de emisie pentru „TRUST TV” SRL
(detalii)

Decizia nr. 12/87 din 13.06.2017
Cu privire la mediatizarea unei campanii sociale
(detalii)

Decizia nr. 12/88 din 13.06.2017
Cu privire la examinarea sesizării nr. 03-18/1245 din 07.04.2017, din partea dlui Igor ȘEREMET, primar-interimar al mun. Bălți
(detalii)

Decizia nr. 13/89 din 30.06.2017
Cu privire la examinarea și avizarea proiectului Hotărârii Parlamentului cu privire la aprobarea Planului național de acțiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2017-2021
(detalii)

3. Jurisprudența Curții Europene privind Apărarea Drepturilor Omului

Hotărârea CEDO pe cauza GHIULFER PREDESCU v. ROMÂNIA (cererea nr. 29751/09)
Ghiulfe Predescu este o jurnalistă din Constanța care în anul 2008, cadrul unei emisiuni televizate a spus că fostul primar din Constanța este un cunoscut al clanurilor interlope din oraș. Ulterior primarul s-a adresat în instanța de judecată, care a găsit-o vinovată pe jurnalistă de calomnie și i-a aplicat o amendă de 15 mii de euro pe care trebuia să o achite primarului drept prejudiciu moral precum și expedierea către acesta a unei scrisori cu scuze. Toate instanțele naționale au găsito vinovată pe juralistă. Reclamanta s-a plîns curţii, care a menţionat că subiectul elucidat reprezintă chestiuni de interes public. Deciziile instanțelor judecătorești naționale au atins nivelul de ingerință în exercitarea dreptului lor la libertatea de exprimare, care nu a fost necesară într-o societate democratică.CEDO de asemenea evidenţiază neproporţionalitatea dintre faptă şi sancţiunea aplicată jurnalistei.

Hotărârea CEDO pe cauz INDEPENDENT NEWSPAPERS (IRELAND) LIMITED v. IRLANDA (cererea nr. 28199/15)
Compania reclamantă edita ziarul ”Evening Herald” a fost chemată în judecată de către un consultant de relații cu publicul (dna L.), după publicarea unei serii de articole care îi atacau afacerea și integritatea personală, în legătură cu semnarea unor contracte cu Guvernul. Dna L. a intentat o acțiune civilă împotriva companiei reclamante pentru defăimare, și a dreptului acesteia la respectarea vieții ei private și de familie. Jurații s-au pronunțat în favoarea Dnei L. și au aplicat companiei reclamante amendă în sumă de 1,250,000 EUR, conform propriei sale evaluări. Compania reclamantă s-a plâns Curții că suma era una excesivă și că trăda lipsa garanțiilor adecvate și efective în dreptul național, încălcând dreptul la libertatea de exprimare. Curtea a constatat violarea articolului 10 din Convenție și o ingerinţă în activitatea editorială a companiei reclamante de a publica texte care critică şi de a comunica informaţii şi idei de interes public.

4. Declarații CJI

12.06.2017 / ONG-urile de media sunt îngrijorate de incidentele tot mai frecvente care au loc între protestatari și reprezentanții mass-media. Ele condamnă astfel de acțiuni și reamintesc că Legea presei permite reprezentanților mass-media, în scopul exercitării atribuţiilor profesionale, să obţină şi să difuzeze informaţii; să facă imprimări audiovizuale, să filmeze şi să fotografieze. La rândul său, statul garantează apărarea onoarei şi demnităţii jurnalistului, îi ocroteşte sănătatea, viaţa şi bunurile. (detalii)

12.06.2017 / Organizațiile de media își exprimă regretul față de lipsa de obiectivitate a postului Publika TV în cazul declarației directorului Asociației Presei Independente (API), Petru Macovei, cu privire la comportamentul manifestanților față de echipa Publika TV în timpul protestului de duminică, 11 iunie 2017, pe care i-au solicitat-o jurnaliștii Canal 2. Constatăm, pe această cale, că postul Publika TV a interpretat declarațiile directorului API, inserând o concluzie manipulatoare în titlul știrii respective: „Directorul API, Petru Macovei, justifică agresiunile manifestanţilor faţă de echipa Publika TV”. (detalii)

19.06.2017 / Organizațiile neguvernamentale de media condamnă agresarea jurnaliștilor și îngrădirea dreptului la informație al acestora, precum și încercările unor demnitari de a-i intimida pe reprezentații presei, atunci când încearcă să investigheze subiecte legate de corupție, abuzuri de funcție și alte teme de interes public. (detalii)

22.06.2017 / Organizațiile neguvernamentale de media califică drept inadmisibile acțiunile de agresare a fotoreporterei Jurnal de Chișinău de către proprietarul unui magazin de la Ciocana, după ce a fotografiat un produs. (detalii)

 

Realizarea buletinului legislativ este posibilă datorită suportului generos din partea poporului american
din intermediul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltarea Internațională (USAID). Conținutul acestui
material ține de responsabilitatea Centrului pentru Jurnalism Independent și nu reflectă în mod necesar
viziunea USAID sau a Guvernului Statelor Unite.