Eşti aici

BULETIN LEGISLATIV 87

BULETIN LEGISLATIV 87
noiembrie - decembrie 2017

CJI oferă asistenţă juridică gratuită jurnaliştilor şi organizaţiilor mass-media în probleme legate de libertatea de exprimare, accesul la informaţie și alte aspecte ale legislaţiei mass-media. Consultațiile juridice sunt oferite în cadrul proiectului ”Presa în sprijinul democrației, incluziunii și responsabilității în Moldova" (MEDIA-M), realizat de CJI și Internews, cu susținerea financiară a USAID. Pentru a beneficia de serviciile juridice oferite de CJI, vă rugăm să o contactaţi pe Zinaida Gheața, tel: (+373 22) 213 652, mobil: (+373) 68406998, e-mail: mlu@ijc.md
NOUTĂȚI LEGISLATIVE ÎN DOMENIUL LIBERTĂŢII DE EXPRIMARE ŞI DREPTULUI LA INFORMARE

1. Proiecte legislative

Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea comunicațiilor electronice – art.26, 31; Legea pentru modificarea și completarea Codului audiovizualului – art.II)
Prin prezentul proiect de lege se propun unele modificări și completări a Legii comunicațiilor electronice și a Codului Audiovizualului în scopul extinderii până la data de 01 martie 2020 a termenului de tranziție la televiziunea digitală terestră în Republica Moldova.

Proiectul hotărîrii cu privire la aprobarea Planului național de acțiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2018-2022
Planul național de acțiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2018-2022 este un document de politici publice care are ca scop asigurarea respectării și promovării drepturilor omului in R.M. La baza elaborări acestuia au stat recomandările formulate și acceptate de R.M. urmare celui de al II-lea ciclu al Evaluării Periodice Universale din Cadrul consiliului ONU pentru drepturile omulii din octombrie 2016, precum și recomandările formulate de alte mecaniste internaționale de monitorizare a drepturilor omului. În PNADO se conțin referințe la transparență, accesul la informații și libertatea de exprimare.

Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea presei – art.6; Legea cu privire la asociațiile obștești – art.9, 17, 18, ș.a.; ș.a.)
Prin acest proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative se propune transferarea competențelor de înregistrare a publicațiilor periodice și a agențiilor de presă de la Ministerul Justiției către Agenția Serviciilor Publice

Proiectul legii privind completarea articolului 15 din Legea presei nr.243 din 26 octombrie 1994
Acest proiect de Lege are ca scop facilitarea difuzării, distribuirii edițiilor de presă periodică. Astfel, au fost formulate amendamente la Legea presei, prin care se stipulează posibilitatea difuzării sau distribuirii presei periodice sub forma comerțului ambulant, inclusiv prin intermediul unităților mobile.

2. Noutăți legislative

Consiliul Coordonator al Audiovizualului

Decizia nr. 27/182 din 07.11.2017
Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării serviciilor de programe ale unor radiodifuzori la capitolul respectării drepturilor copiilor
(detalii)

Decizia nr. 27/183 din 07.11.2017
Cu privire la examinarea autosesizării membrului Consiliului Coordonator al
Audiovizualului, O. Barbălată
(detalii)

Decizia nr. 27/184 din 07.11.2017
Cu privire la examinarea autosesizării membrului Consiliului Coordonator al
Audiovizualului, O. Barbălată
(detalii)

Decizia nr. 27/185 din 07.11.2017
Cu privire la examinarea sesizării dlui D. Gaibu, f/nr. din 11.09.2017
(detalii)

Decizia nr. 27/186 din 07.11.2017
Cu privire la examinarea cererii de eliberare a licenţei de emisie „TV BĂLȚI” SRL pentru postul de televiziune „BTV
(detalii)

Decizia nr. 27/187 din 07.11.2017
Cu privire la examinarea sesizării șefului adjunct al Inspectoratului de Poliție Bălți, comisar-șef Dumitru Cebotari, nr. 17623 din 23.08.2017
(detalii)

Decizia nr. 27/188 din 07.11.2017
Cu privire la examinarea cererilor de reperfectare a licențelor de emisie
(detalii)

Decizia nr. 27/189 din 07.11.2017
Cu privire la examinarea demersului „RAVIVALNIS” SRL
(detalii)

Decizia nr. 27/190 din 07.11.2017
Cu privire la examinarea cererilor de retragere a licențelor de emisie
(detalii)

Decizia nr. 27/191 din 07.11.2017
Cu privire la modul de executare a prevederilor legislației în vigoare și a condițiilor la autorizațiile de retransmisie
(detalii)

Decizia nr. 27/192 din 07.11.2017
Cu privire la examinarea cererii de eliberare a autorizației de retransmisie „UPLINK” SRL
(detalii)

Decizia nr. 27/193 din 07.11.2017
Cu privire la examinarea cererilor de reperfectare a condițiilor la autorizațiile de retransmisie
(detalii)

Decizia nr. 27/194 din 07.11.2017
Cu privire la examinarea cererii de retragere a autorizației de retransmisie „DOLMAR-IMPEX” SRL
(detalii)

Decizia nr. 27/195 din 07.11.2017
Cu privire la modificarea și completarea
(detalii)

Decizia nr. 27/196 din 07.11.2017
Cu privire la mediatizarea unor campanii sociale
(detalii)

Decizia nr. 27/197 din 07.11.2017
Cu privire la activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului în trimestrul III al anului 2017
(detalii)

Decizia nr. 28/198 din 13.11.2017
Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării unor radiodifuzori, la capitolul respectării art. 11 alin. (2) și (3) din Codul audiovizualului
(detalii)

Decizia nr. 28/199 din 13.11.2017
Cu privire la examinarea plângerii dlui Vlad BILEȚCH
(detalii)

Decizia nr. 28/200 din 13.11.2017
Cu privire la examinarea Raportului de monitorizare a principalelor buletine informative ale posturilor de televiziune „Moldova-1”, „Prime”, „Canal 3”, „RTR Moldova”, „Publika TV”, „TV 8”, „Accent TV”, „Pro TV Chișinău”, „Jurnal TV”, „ITV”, „Ren Moldova” și „NTV Moldova” la capitolul respectării legislaț
iei electorale (Codul electoral nr. 1381 din 21.11.1997, Codul audiovizual nr. 260-XVI din 27.07.2006 și Concepția privind reflectarea campaniei electorale la referendumul local privind revocarea domnului Chirtoacă Dorin din funcția de primar general al municipiului Chișinău din 19 noiembrie 2017 de către instituțiile audiovizualului din Republica Moldova), pe perioada 27 octombrie – 05 noiembrie 2017
(detalii)

Decizia nr. 28/201 din 13.11.2017
Cu privire la examinarea Raportului privind volumul de emisie electorală (spoturi informative, materiale electorale difuzate în cadrul rubricilor special create pentru reflectarea campaniei electorale, dezbateri electorale, emisiuni informative) în campania electorală pentru referendumul local privind revocarea domnului Chirtoacă Dorin din funcția de primar general al municipiului Chișinău din 19 noiembrie, perioada 17- 29 octombrie 2017
(detalii)

Decizia nr. 28/202 din 13.11.2017
Cu privire la examinarea cererii de reperfectare a licenței de emisie eliberată Companiei Publice „Gagauziya Radio Televizionu” pentru postul de televiziune „TV Găgăuzia”
(detalii)

Decizia nr. 28/203 din 13.11.2017
Cu privire la examinarea cererii „ART CLUB” SRL de eliberare a licenței de emisie pentru postul de televiziune „ART-TV”
(detalii)

Decizia nr. 28/204 din 13.11.2017
Cu privire la examinarea si aprobarea conceptiilor generale ale serviciilor de programe ale unor radiodifuzori
(detalii)

Decizia nr. 28/205 din 13.11.2017
Cu privire la organizarea seminarului cu jurnaliștii
(detalii)

Decizia nr. 28/206 din 13.11.2017
Cu privire la raportarea progreselor înregistrate în trimestrul III al anului 2017 în procesul implementării Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție 2018 - 2020
(detalii)

Decizia nr. 28/207 din 13.11.2017
Cu privire la examinarea și avizarea proiectului Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru anii 2018 - 2020 privind implementarea Strategiei naționale în domeniul proprietății intelectuale, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 880 din 22.11.2012
(detalii)

Decizia nr. 28/208 din 13.11.2017
Cu privire la mediatizarea unei campanii sociale
(detalii)

Decizia nr. 29/209 din 30.11.2017
Cu privire la examinarea sesizării dlui P. Croitoru, f/nr. din 13.09.2017
(detalii)

Decizia nr. 29/210 din 30.11.2017
Cu privire la examinarea sesizării dlui Topor Alexandru Vitalie, f/nr. din 31.10.2017
(detalii)

Decizia nr. 29/211 din 30.11.2017
Cu privire la neprezentarea informației solicitată de către CCA
(detalii)

Decizia nr. 29/212 din 30.11.2017
Cu privire la examinarea Raportului de monitorizare a principalelor buletine informative ale posturilor de televiziune „Moldova-1”, „Prime”, „Canal 3”, „RTR Moldova”, „Publika TV”, „TV 8”, „Accent TV”, „Pro TV Chișinău”, „Jurnal TV”, „ITV”, „Ren Moldova” și „NTV Moldova” la capitolul respectării legislației electorale (Codul electoral nr. 1381 din 21.11.1997, Codul audiovizual nr. 260-XVI din 27.07.2006 și Concepția privind reflectarea campaniei electorale la referendumul local privind revocarea domnului Chirtoacă Dorin din funcția de primar general al municipiului Chișinău din 19 noiembrie 2017 de către instituțiile audiovizualului din Republica Moldova), pentru perioada 06-19 noiembrie 2017
(detalii)

Decizia nr. 29/213 din 30.11.2017
Cu privire la examinarea Raportului privind volumul de emisie electorală (spoturi
informative, materiale electorale difuzate în cadrul rubricilor special create pentru reflectarea campaniei electorale, dezbateri electorale, emisiuni informative) în campania electorală pentru referendumul local privind revocarea domnului Chirtoacă Dorin din funcția de primar general al municipiului Chișinău din 19 noiembrie, pentru perioadele: 30 octombrie – 05 noiembrie 2017, 06-12 noiembrie 2017 și 13-19 noiembrie 2017
(detalii)

Decizia nr. 29/214 din 30.11.2017
Cu privire la examinarea cererii de eliberare a licenței de emisie pentru postul de televiziune „Vocea Basarabiei”
(detalii)

Decizia nr. 29/215 din 30.11.2017
Cu privire la reperfectarea licenței de emisie eliberată „SELECTCANAL –TV” SRL pentru postul de televiziune „N4”
(detalii)

Decizia nr. 29/216 din 30.11.2017
Cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea capacității rămase disponibilă (2 sloturi) a Multiplexului A
(detalii)

Decizia nr. 29/217 din 30.11.2017
Cu privire la anunțarea concursului pentru utilizarea frecvențelor radio disponibile
(detalii)

Decizia nr. 29/218 din 30.11.2017
Cu privire la examinarea cererii de eliberare a autorizației de retransmisie „GLAVSLAVIA” SRL
(detalii)

Decizia nr. 29/219 din 30.11.2017
Cu privire la examinarea solicitărilor Agenției de presă „Info-Prim Neo” SRL, „Canal Regional” SRL și Asociația Obștească „Meridian”
(detalii)

Decizia nr. 29/220 din 30.11.2017
Cu privire la modificarea și completarea Deciziei CCA nr.1 din 25 ianuarie 2013 Cu privire la difuzarea mesajelor de promovare a modului sănătos de viață
(detalii)

Decizia nr. 29/221 din 17.11.2017
Cu privire la mediatizarea unor campanii sociale
(detalii)

Decizie nr.29/222 din 17.11.2017
Cu privire la desemnarea reprezentanților CCA pentru efectuarea unor vizite de studiu și alocarea mijloacelor financiare pentru cheltuielile de deplasare
(detalii)

Decizie nr.26/223 din 01.12.2017
Cu privire la bilanțul Concursului de selectare a proiectelor de programe audiovizuale în vederea acordării resurselor financiare pentru producere din Fondul de susținere a radiodifuzorilor, pentru anul 2017, anunțat prin Decizia nr. 23/160 din 27 septembrie 2017
(detalii)

Decizie nr.31/224 din 01.12.2017
Cu privire la examinarea Caietului de sarcini al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru anul 2018
(detalii)

Decizia nr. 31/225 din 01.12.2017
Cu privire la propunerile de monitorizare a serviciilor de programe ale unor radiodifuzori
(detalii)

Decizia nr. 31/226 din 01.12.2017
Cu privire la anunțarea unui nou Concurs de selectare a proiectelor de programe audiovizuale în vederea acordării resurselor financiare pentru producere din Fondul de susținere a radiodifuzorilor, pentru anul 2017
(detalii)

Decizia nr. 31/227 din 01.12.2017
Cu privire la examinarea sesizării dlui Andrei Magaluși SRL Magand-Com, f/nr. din 19.09.2017
(detalii)

Decizia nr. 32/228 din 14.12.2017
Cu privire la examinarea cererii de cesiune a licenței de emisie eliberată „ANALITICMEDIA – GRUP” SA pentru postul de televiziune „TV8”
(detalii)

Decizia nr. 32/229 din 14.12.2017
Cu privire la propunerile de monitorizare a serviciilor de programe ale unor radiodifuzori
(detalii)

Decizia nr. 32/230 din 14.12.2017
Cu privire la reperfectarea licenței de emisie eliberată SC „RADIO-RBS” SRL pentru postul de radio „Vocea Speranței”
(detalii)

Decizia nr. 32/231 din 14.12.2017
Cu privire la examinarea cererii prealabile a SC „TELESISTEM TV” SRL
(detalii)

Decizia nr. 33/233 din 19.12.2017
Cu privire la examinarea cererii de eliberare a autorizației de retransmisie „GLAVSLAVIA” SRL
(detalii)

Decizia nr. 33/234 din 19.12.2017
Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării la capitolul respectării Deciziei nr. 16/101 din 21 iulie 2017
(detalii)

Decizia nr. 33/235 din 19.12.2017
Cu privire la neprezentarea informației solicitată de către CCA
(detalii)

Decizia nr. 33/237 din 19.12.2017
Cu privire la bilanțul Concursului de selectare a proiectelor de programe audiovizuale în vederea acordării resurselor financiare pentru producere din Fondul de susținere a radiodifuzorilor, pentru anul 2017, anunțat prin Decizia nr. 31/226 din 01 decembrie 2017
(detalii)

Decizia nr. 33/238 din 19.12.2017
Cu privire la desemnarea reprezentanților CCA pentru efectuarea unor deplasări de serviciu și alocarea mijloacelor financiare pentru cheltuielile de deplasare
(detalii)

Decizia nr. 33/239 din 19.12.2017
Cu privire la examinarea sesizării nr. 12/10 din 30.10.2017 parvenită din partea Secretarului Consiliului de Presă din Republica Moldova, Petru Macovei
(detalii)

Decizia nr. 34/240 din 28.12.2017
Cu privire la modul de executare a prevederilor legislației în vigoare și a condițiilor la autorizațiile de retransmisie
(detalii)

Decizia nr. 34/241 din 28.12.2017
Cu privire la examinarea unor cereri de reperfectare a condițiilor la autorizațiile de retransmisie
(detalii)

Decizia nr. 34/242 din 28.12.2017
Cu privire la examinarea cererilor de retragere a autorizațiilor de retransmisie
(detalii)

Decizia nr. 34/243 din 28.12.2017
Cu privire la neprezentarea informației solicitată de către CCA
(detalii)

Decizia nr. 34/244 din 28.12.2017
Cu privire la examinarea autosesizării membrului Consiliului Coordonator al Audiovizualului, Olga Guțuțui
(detalii)

Decizia nr. 34/245 din 28.12.2017
Cu privire la reperfectarea licenţei de emisie eliberată „TELESISTEM TV” SRL pentru postul de televiziune „Accent TV”
(detalii)

Decizia nr. 34/246 din 28.12.2017
Cu privire la mediatizarea unei campanii sociale
(detalii)

3. Jurisprudența Curții Europene privind Apărarea Drepturilor Omului

Hotărârea CEDO pe cauz MAC TV S.R.O. v. SLOVACIA (cererea nr. 13466/12)
Reclamantul este o companie privată care deține postul TV ”JOJ PLUS”. La data de 12 aprilie 2010, în cadrul unei emisiuni a fost difuzat un comentariu ironic și sarcastic despre prăbușirea avionului în care călătorise fostul președinte al Poloniei, Lech Kaczynski. În urma difuzării comentariului, Consiliul Audiovizualului (CA) a inițiat o procedură administrativă contra reclamantului deoarece conținutului comentariului a afectat demnitatea președintelui polonez Lech Kaczynski aplincîndu-i amendă acestuia. CA consideră că o astfel de măsură este necesară într-o societate democratică, deoarece aceasta a servit unui scop legitim - adică protecția dreptului la demnitate umană. Postul TV ”JOJ PLUS” a contestat decizia CA în instanța de judecată, să decizia emisă de CA a fost menținută de către toate instanțele naționale. Curtea însă a constatat că CA a acționat din oficiu. Comentariul reclamantului, atunci când este evaluat în contextul său general, nici nu laudă moartea președintelui pentru opiniile sale politice, nici nu reprezintă un discurs de ură. Autoritățile interne nu au demonstrat că imixtiunea în drepturile reclamantului era necesară.

Hotărârea CEDO pe cauza REDACȚIA ZIARULUI ZEMLYAKI v. RUSIA (cererea nr. 16224/05)
Reclamantul este o publicație periodică din Rusia. În 2004, ziarul a lansat 2 materiale jurnalistice în care a criticat administrația locală. A fost prezentat și un colaj foto unde apărea un fost șef al administrațiie locale, Yuri Lebedev, prezentat sub formă de terorist Osama bin Laden. Lebedev s-a adresat în instanță, plîngîndu-se pe defăimare, lezarea de onoarea și demnitatea. Instanța de judecată a luat partea oficialului și a ordonat ziarului să publice o dezmințire. Reclamantul s-a adresat Curții, care a menționat că articolul reflectă opinia personală a jurnalistului pe probleme de interes public. Funcționarii publici sunt pasibili de a fi criticați de către presă. Interzicerea dreptului reclamantului la libertatea de exprimare este nelegitimă.

4. Declarații CJI

03.11.2017 / Organizațiile de media din R. Moldova își exprimă îngrijorarea față de bruierea emisiunii „Politica cu Natalia Morari”, transmisă de postul TV8 joi, 2 noiembrie 2017, fapt, care poate fi calificat drept îngrădire a drepturilor privind accesul la informație și libertatea de exprimare. (detalii)

01.12.2017 / Organizațiile neguvernamentale de media își exprimă îngrijorarea față de ultimele declarații ale premierului Pavel Filip în legătură cu poziția critică a presei față de acțiunile guvernării. (detalii)

01.12.2017 / ONG-urile de media condamnă comportamentul neadecvat al unor angajați ai instituțiilor publice, care, sub diferite pretexte, îngrădesc accesul la informație pentru jurnaliști și recurg la acțiuni de intimidare a acestora. (detalii

12.10.2017 / Organizațiile de media sunt îngrijorate de amenințările și intimidările din partea unui fost lucrător al Inspectoratului de Poliție Soroca la adresa jurnalistului Vadim Șterbate. Astfel, în urma publicării de către jurnalist a unor fotografii despre parcările ilegale în orașul Soroca, în ziarul regional „Observatorul de Nord”, un fost polițist a comentat pe o rețea de socializare: „N-ai fost trăsnit la timp și acum îți ieși din minți”. (detalii)

26.12.2017 / Organizațiile de media din R. Moldova își exprimă îngrijorarea față de refuzul Întreprinderii de Stat Editura „Universul” de a tipări ediţia curentă a revistei „Acasă”. Argumentul administratorului editurii, precum că acest lucru s-ar datora unor circumstanțe tehnice, sau unor datorii pe care publicația le-ar avea față de acest agent economic sunt neconvingătoare, întrucât în astfel de situații, între beneficiar și prestator pot fi identificate soluții care să nu pericliteze apariția la timp a publicației. Din spusele editorului revistei „Acasă”, la data de 26 decembrie 2017, redacţia a achitat integral toate datoriile, însă administraţia refuză să tipărească ediţia curentă a revistei. (detalii)

 

Realizarea buletinului legislativ este posibilă datorită suportului generos din partea poporului american
din intermediul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltarea Internațională (USAID). Conținutul acestui
material ține de responsabilitatea Centrului pentru Jurnalism Independent și nu reflectă în mod necesar
viziunea USAID sau a Guvernului Statelor Unite.