Eşti aici

BULETIN LEGISLATIV 88

BULETIN LEGISLATIV 88
ianuarie - februarie 2018

CJI oferă asistenţă juridică gratuită jurnaliştilor şi organizaţiilor mass-media în probleme legate de libertatea de exprimare, accesul la informaţie și alte aspecte ale legislaţiei mass-media. Consultațiile juridice sunt oferite în cadrul proiectului ”Presa în sprijinul democrației, incluziunii și responsabilității în Moldova" (MEDIA-M), realizat de CJI și Internews, cu susținerea financiară a USAID. Pentru a beneficia de serviciile juridice oferite de CJI, vă rugăm să o contactaţi pe Zinaida Gheața, tel: (+373 22) 213 652, mobil: (+373) 68406998, e-mail: mlu@ijc.md
NOUTĂȚI LEGISLATIVE ÎN DOMENIUL LIBERTĂŢII DE EXPRIMARE ŞI DREPTULUI LA INFORMARE

1. Proiecte legislative

Proiectul hotărârii cu privire la raportul anual al Consiliului Coordonator al Audiovizualului pentru anul 2017
Prezentul proiect de hotărâre a fost elaborat ca urmare a audierilor publice al raportului de activitate al Consiliului Coordonator al Audiovizualului pentru anul 2017. Prin acesta se propune aprobarea raportului anula al CCA precum și se propun unele prevederi întru impulsionarea activității de monitorizare din partea Parlamentului a activității respectivei de reglementare în domeniul audiovizualului.

Proiectul hotărârii pentru aprobarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova privind condamnarea atacurilor Federației Ruse asupra securității informaționale naționale și amestecul abuziv în activitatea politică din Republica Moldova
Acest proiect de hotărâre face apel către înalții decidenți politici ai Federației Ruse să intervină pentru a stopa abuzurile și campaniile de denigrare a Republicii Moldova, stoparea oricărei forme de sprijinire a partidelor politice din țara noastră, menționând că finanțarea lor din surse externe este ilegală, la fel ca și susținerea lor prin alte modalități. În document se menționează că Republica Moldova optează totodată pentru un dialog constructiv care să ducă la eliminarea blocajelor apărute și la reluarea activităților care privesc consolidarea și dezvoltarea parteneriatului strategic dintre țara noastră și Federația Rusă.

2. Noutăți legislative

Consiliul Coordonator al Audiovizualului

Decizia nr. 1/1 din 11.01.2018
Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării la capitolul respectării Deciziei CCA nr. 16/101 din 21 iulie 2017
(detalii)

Decizia nr. 1/2 din 11.01.2018
Cu privire la modificarea și completarea Deciziei nr. 33/238 din 19.12.2017 – Cu privire la desemnarea reprezentanților CCA pentru efectuarea unor deplasări de serviciu și alocarea mijloacelor financiare pentru cheltuielile de deplasare
(detalii)

Decizia nr. 1/3 din 11.01.2018
Cu privire la mediatizarea unor campanii sociale
(detalii)

Decizia nr. 1/4 din 11.01.2018
Cu privire la activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului în trimestrul IV al anului 2017
(detalii)

Decizia nr. 2/5 din 15.01.2018
Cu privire la asigurarea securității informaționale prin neadmiterea provocărilor cu caracter mediatic îndreptate împotriva Republicii Moldova și modificarea deciziilor CCA nr. 83 din 30.09.2008, nr. 14/83 din 17.05.2016 și nr. 17/120 din 21.07.2017 „Despre Instrucțiunea cu privire la adoptarea deciziilor motivate la acordarea licențelor prin concurs
(detalii)

Decizia nr. 2/6 din 15.01.2018
Cu privire la propunerile de monitorizare a serviciilor de programe ale unor radiodifuzori
(detalii)

Decizia nr. 3/7 din 26.01.2018
Cu privire la examinarea sesizării dlui Constantin NUNU, f/nr. din 11.12.2017
(detalii)

Decizia nr. 3/8 din 26.01.2018
Cu privire la examinarea cererii de retragere a autorizației de retransmisie „DC TEHNO PROJECT” SRL
(detalii)

Decizia nr. 3/9 din 26.01.2018
Cu privire la examinarea cererii de reperfectare a Condițiilor la autorizația de retransmisie ÎM „ORANGE MOLDOVA” SA
(detalii)

Decizia nr. 3/10 din 26.01.2018
Cu privire la mediatizarea unor campanii social
(detalii)

Decizia nr. 3/11 din 26.01.2018
Cu privire la activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova în anul 2017
(detalii)

Decizia nr. 4/12 din 12.02.2018
Cu privire la examinarea și aprobarea concepțiilor generale ale serviciilor de programe ale
unor radiodifuzori și notificările prezentate de către distribuitorii de servicii
(detalii)

Decizia nr. 4/13 din 12.02.2018
Cu privire la modificarea Deciziei CCA nr. 2/5 din 15 ianuarie 2018 Cu privire la asigurarea
securității informaționale prin neadmiterea provocărilor cu caracter mediatic îndreptate împotriva
Republicii Moldova și modificarea deciziilor CCA nr. 83 din 30.09.2008, nr. 14/83 din 17.05.2016 și
nr. 17/120 din 21.07.2017 „Despre Instrucțiunea cu privire la adoptarea deciziilor motivate la
acordarea licențelor prin concurs”
(detalii)

Decizia nr. 4/14 din 12.02.2018
Cu privire la examinarea cererii de reperfectare a autorizației de retransmisie eliberată „OLDIMA” SRL pentru studioul TV prin cablu „NTV
(detalii)

Decizia nr. 4/15 din 12.02.2018
Cu privire la examinarea cererii de retragere a autorizației de retransmisie eliberată „TV Carp” SRL
pentru studioul TV prin cablu „TV CARP”
(detalii)

Decizia nr. 4/16 din 12.02.2018
Cu privire la aprobarea conceptuală a proiectului Regulamentului privind procedura și condițiile de organizare și desfășurare a licitației pentru selectarea companiei care va efectua măsurarea cotelor de audiență
(detalii)

Decizia nr. 4/17 din 12.02.2018
Cu privire la mediatizarea unor campanii social
(detalii)

Decizia nr. 4/18 din 12.02.2018
Cu privire la desemnarea reprezentanților CCA pentru efectuarea unor deplasări de serviciu și alocarea mijloacelor financiare pentru cheltuielile de deplasa
(detalii)

Decizia nr. 5/19 din 26.02.2018
Cu privire la examinarea autosesizării membrului Consiliului Coordonator al Audiovizualului, Veronica Cojocaru
(detalii)

Decizia nr. 5/20 din 26.02.2018
Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării unor radiodifuzori, la capitolul respectării art. 11 alin. (2) și (3) din Codul audiovizualului
(detalii)

Decizia nr. 5/21 din 26.02.2018
Cu privire la examinarea autosesizării membrului Consiliului Coordonator al Audiovizualului, Olga Barbălată
(detalii)

Decizia nr. 5/22 din 26.02.2018
Cu privire la examinarea și aprobarea concepțiilor generale ale serviciilor de programe ale unor radiodifuzori și notificările prezentate de către distribuitorii de servicii
(detalii)

Decizia nr. 5/23 din 26.02.2018
Cu privire la examinarea cererii de eliberare a licenței de emisie AO „Media Alternativă” pentru postul de televiziune „TV8”
(detalii)

Decizia nr. 5/24 din 26.02.2018
Cu privire la examinarea cererii de eliberare a duplicatului licenței de emisie „RAVIVALNIS” SRL pentru postul de televiziune „Nis TV”
(detalii)

Decizia nr. 5/25 din 26.02.2018
Cu privire la examinarea unor cereri de reperfectare a licențelor de emisie
(detalii)

Decizia nr. 5/26 din 26.02.2018
Cu privire la retragerea licenței de emisie eliberată „Dalan” SRL pentru postul de televiziune „Impuls TV”
(detalii)

Decizia nr. 5/27 din 26.02.2018
Cu privire la examinarea unor cereri de reperfectare a condițiilor la autorizațiile de retransmisie
(detalii)

Decizia nr. 5/29 din 26.02.2018
Cu privire la mediatizarea unei campanii sociale
(detalii)

Decizia nr. 5/30 din 26.02.2018
Cu privire la anunțarea concursului pentru utilizarea frecvențelor radio disponibile și rămase disponibile
(detalii)

3. Jurisprudența Curții Europene privind Apărarea Drepturilor Omului

Hotărârea CEDO pe cauza BUTKEVICI v. RUSIA (cererea nr. 5865/07)
Reclamantul, un jurnalist, a fost arestat de către doi ofițeri de poliție la un marș anti-globalizare din Sankt Petersburg, unde făcea fotografii. Ulterior, acesta a fost urmărit pentru nerespectarea ordinelor poliției și adus în fața unei instanțe, în procedură accelerată, în baza Codului de contravenții administrative. Potrivit reclamantului, instanța a refuzat să-i audieze pe ofițerii care au efectuat arestul, pe ofițerii care au întocmit și apoi au modificat procesul-verbal de contravenție administrativă sau pe oricare altă persoană menționată în procesul-verbal. Totuși, ea a audiat un martor prezent în sala de judecată. Reclamantul a fost condamnat la trei zile de detenție, care au fost reduse la două, în recurs. Curtea nu a fost convinsă că condamnarea reclamantului a reprezentat rezultatul unui proces echitabil, de vreme ce se bazase pe probe neverificate prezentate de către ofițerii de poliție care se aflau la originea procedurilor și care aparțineau de autoritatea care a inițiat cazul. Factorii de contrapondere (interogarea martorului apărării la proces) nu fuseseră suficienți.

Hotărârea CEDO pe cauza ALPHA DORYFORIKI TILEORASI ANONYMI ETAIRIA v. GRECIA (cererea nr. 72562/10)
Compania reclamantă este deținătoarea unui canal grec de televiziune pe nume ALPHA, care transmite două show-uri de televiziune în care au fost prezentate trei înregistrări video filmate cu camera ascunsă. În prima înregistrare video, A.C., pe atunci membru al Parlamentului elen și președinte al unei comisii parlamentare cu privire la jocurile electronice, a fost înfățișat intrând într-o sală de jocuri de noroc și jucând la două aparate. Cea de-a doua înregistrare arăta o întâlnire dintre A.C. și colegi ai prezentatorului emisiunii, la care lui A.C. i s-a arătat prima înregistrare video. Cea de-a treia înregistrare video reda o întâlnire dintre A.C. și gazda televiziunii, în biroul acestuia din urmă. Ca reacție la aceste transmisiuni, Consiliul Național al Radio-televiziunii a dispus plata a 100,000 EUR de către compania reclamantă pentru fiecare show de televiziune la care au fost prezentate acele înregistrări video. În opinia Curții, concluzia autorităților naționale potrivit căreia compania reclamantă a depășit limitele jurnalismului responsabil nu a fost una nerezonabilă.

4. Declarații CJI

17.01.2018 / Organizațiile neguvernamentale de media își exprimă îngrijorarea față de interdicțiile de intrare în Republica Moldova pentru doi jurnaliști străini, pe care Poliția de Frontieră le-a aplicat recent. Astfel de limitări de circulație contravin normelor democratice și afectează negativ fluxul liber de informații. (detalii)

23.01.2018 / Organizațiile societății civile de media solicită Ministerului Afacerilor Interne să demareze o anchetă internă pentru a elucida cauzele interdicției de traversare a frontierei R. Moldova, aplicată de către Poliția de Frontieră față de doi jurnaliști ai postului RTVI din Rusia. (detalii)

19.02.2018 / Organizațiile de media sunt îngrijorate de intimidările și amenințările la care s-au dedat coordonatorii Fundației de caritate ”Sfântul Gheorghe” și a platformei de crowdfunding Caritate.md, la adresa jurnalistei RISE Moldova Liuba Șevciuc. (detalii)

 

 

Realizarea buletinului legislativ este posibilă datorită suportului generos din partea poporului american
din intermediul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltarea Internațională (USAID). Conținutul acestui
material ține de responsabilitatea Centrului pentru Jurnalism Independent și nu reflectă în mod necesar
viziunea USAID sau a Guvernului Statelor Unite.