Eşti aici

BULETIN LEGISLATIV 89

BULETIN LEGISLATIV 89
martie - aprilie 2018

CJI oferă asistenţă juridică gratuită jurnaliştilor şi organizaţiilor mass-media în probleme legate de libertatea de exprimare, accesul la informaţie și alte aspecte ale legislaţiei mass-media. Consultațiile juridice sunt oferite în cadrul proiectului ”Presa în sprijinul democrației, incluziunii și responsabilității în Moldova" (MEDIA-M), realizat de CJI și Internews, cu susținerea financiară a USAID. Pentru a beneficia de serviciile juridice oferite de CJI, vă rugăm să o contactaţi pe Zinaida Gheața, tel: (+373 22) 213 652, mobil: (+373) 68406998, e-mail: mlu@ijc.md
NOUTĂȚI LEGISLATIVE ÎN DOMENIUL LIBERTĂŢII DE EXPRIMARE ŞI DREPTULUI LA INFORMARE

1. Proiecte legislative

Proiectul legii privind Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova
Acest proiect de cod creează cadrul necesar aplicării Directivei 2010/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 martie 2010 privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale, publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. L95 din 15 aprilie 2010. La fel, acest proiect va confirma adeziunea RM la standardele europene privind libertatea de exprimare și accesul la serviciile media audiovizuale în temeiul art, 66, 72, 126, etc din Constituția RM.

Proiectul legii privind Concepția națională de dezvoltare a mass-media din Republica Moldova
Prezentul proiect de Concepție are menirea să servească drept punct de referință pentru politici publice coerente în domeniul mass-media, politici menite să fortifice rolul sistemului mediatic în asigurarea dreptului constituțional la informație al cetățenilor și în consolidarea unei societăți democratice. Adoptarea acestui document va pune temelia durabilă dezvoltării întregului domeniu mediatic național pe principii democratice.

Proiectul legii pentru completarea Codului audiovizualului nr.260 din 27.07.2007
Prin proiectul de lege propus, se urmărește scopul evitării disonanței care apare în multiplele cazuri cînd are loc traducerea mot-a-mot a denumirilor satelor, comunelor, orașelor și raioanelor din limba de stat în alte limbi, cu preponderență în limba rusă.

2. Noutăți legislative

Consiliul Coordonator al Audiovizualului

Decizia nr. 6/31 din 05.03.2018
Cu privire la mediatizarea unor campanii sociale
(detalii)

Decizia nr. 7/32 din 14.03.2018
Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării unor radiodifuzori, la capitolul respectării art. 11 alin. (2) și (3) din Codul audiovizualului
(detalii)

Decizia nr. 7/33 din 14.03.2018
Cu privire la examinarea autosesizării membrului Consiliului Coordonator al Audiovizualului, Olga Guțuțui
(detalii)

Decizia nr. 7/34 din 14.03.2018
Cu privire la examinarea cererii primarului orașului Călărași, Nicolae Melnic
(detalii)

Decizia nr. 7/35 din 14.03.2018
Cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea capacității rămase disponibile (2 sloturi) a Multiplexului A
(detalii)

Decizia nr. 7/36 din 14.03.2018
Cu privire la examinarea cererii de eliberare a autorizației de retransmisie „PETIN-TV” SRL pentru studioul de televiziune „SGD”
(detalii)

Decizia nr. 7/37 din 14.03.2018
Cu privire la examinarea unor cereri de reperfectarea condițiilor la autorizațiile de retransmisie
(detalii)

Decizia nr. 7/38 din 14.03.2018
Cu privire la mediatizarea unor campanii sociale
(detalii)

Decizia nr. 7/39 din 14.03.2018
Cu privire la delegarea Președintelui CCA pentru efectuarea unei vizite de lucru și alocarea mijloacelor financiare pentru cheltuielile de deplasare
(detalii)

Decizia nr. 7/40 din 14.03.2018
Cu privire la examinarea și avizarea proiectului Hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind Registrul de stat al controalelor
(detalii)

Decizia nr. 7/41 din 14.03.2018
Cu privire la examinarea demersului Biroului Relații Interetnice
(detalii)

Decizia nr. 8/42 din 26.03.2018
Cu privire la examinarea cererii dnei Margarita Porețcaia, f/nr. din 02.03.2018
(detalii)

Decizia nr. 8/43 din 26.03.2018
Cu privire la examinarea plângerii membrilor colectivului grădiniței de copii din satul Rădulenii Vechi, r-nul Florești, f/nr. din 22.02.2018
(detalii)

Decizia nr. 8/44 din 26.03.2018
Cu privire la examinarea cererii de retragere a autorizației de retransmisie eliberată „GRIRIMAR-TV” SRL pentru studioul de televiziune „SC-TV”
(detalii)

Decizia nr. 8/45 din 26.03.2018
Cu privire la prezentarea de către radiodifuzori și distribuitori de servicii a rapoartelor de activitate pentru anul 2017
(detalii)

Decizia nr. 8/46 din 26.03.2018
Cu privire la examinarea cererii de cesiune
(detalii)

Decizia nr. 8/47 din 26.03.2018
Cu privire la aprobarea „Concepției privind reflectarea campaniei electorale la alegerile locale noi ale primarilor în unele localități din data de 20 mai 2018 de către instituțiile audiovizualului din Republica Moldova”
(detalii)

Decizia nr. 8/48 din 26.03.2018
Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de susținere a radiodifuzorilor pentru achitarea cotizației de membru al Platformei Europene a Autorităților de Reglementare (EPRA)
(detalii)

Decizia nr. 9/49 din 05.04.2018
Cu privire la examinarea unor cereri de reperfectare a licențelor de emisie
(detalii)

Decizia nr. 9/50 din 05.04.2018
Cu privire la examinarea cererilor de prelungire de drept a unor licenţe de emisie
(detalii)

Decizia nr. 9/51 din 05.04.2018
Cu privire la examinarea unor cereri de reperfectare a condițiilor la autorizațiile de retransmisie
(detalii)

Decizia nr. 9/52 din 05.04.2018
Cu privire la modul de executare a prevederilor legislației în vigoare și a condițiilor la autorizația de retransmisie „PRIMANET” SRL
(detalii)

Decizia nr. 9/53 din 05.04.2018
Cu privire la examinarea sesizării Asociației Obștești Comunitatea pentru advocacy și politici publice „WatchDog.md” , f/nr. din 12.03.2018
(detalii)

Decizia nr. 9/54 din 05.04.2018
Cu privire la bilanțul Concursului pentru utilizarea frecvențelor radio disponibile, anunțat prin Decizia CCA nr. 5/30 din 26 februarie 2018
(detalii)

Decizia nr. 9/55 din 05.04.2018
Cu privire la examinarea cererii prealabile a „TV-Comunicații Grup” SRL
(detalii)

Decizia nr. 9/56 din 05.04.2018
Cu privire la modificarea Deciziei CCA nr. 29/219 din 30 noiembrie 2017 Cu privire la examinarea solicitărilor Agenției de presă „Info-Prim Neo” SRL, „Canal Regional” SRL și Asociația Obștească „Meridian”
(detalii)

Decizia nr. 9/57 din 05.04.2018
Cu privire la examinarea cererilor de cesiune
(detalii)

Decizia nr. 9/58 din 05.04.2018
Cu privire la mediatizarea unei campanii sociale
(detalii)

Decizia nr. 10/59 din 17.04.2018
Cu privire la examinarea declarațiilor privind reflectarea campaniei electorale la alegerile locale noi ale primarilor în unele localități din 20 mai 2018 de către instituțiile audiovizualului din Republica Moldova
(detalii)

Decizia nr. 10/60 din 17.04.2018
Cu privire la aprobarea formularelor privind informația despre volumul de emisie electorală și difuzarea spoturilor de educație electorală și informare a alegătorilor
(detalii)

Decizia nr. 10/61 din 17.04.2018
Cu privire la propunerile de monitorizare a serviciilor de programe ale unor radiodifuzori privind reflectarea campaniei electorale la alegerile locale noi ale primarilor în unele localități din data de 20 mai 2018
(detalii)

Decizia nr. 10/62 din 17.04.2018
Cu privire la mediatizarea unei campanii sociale
(detalii)

Decizia nr. 10/63 din 17.04.2018
Cu privire la examinarea cererii prealabile a „Megatrafic” SRL
(detalii)

Decizia nr. 10/64 din 17.04.2018
Cu privire la activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului în trimestrul I al anului 2018
(detalii)

Decizia nr. 11/65 din 24.04.2018
Cu privire la examinarea demersului „TVIRAIN” SRL
(detalii)

Decizia nr. 11/66 din 24.04.2018
Cu privire la anunțarea concursului pentru utilizarea frecvențelor radio disponibile și rămase disponibile și a unui canal TV disponibili
(detalii)

Decizia nr. 11/67 din 24.04.2018
Cu privire la examinarea cererii de eliberare a licenței de emisie „NORD TV” SRL pentru postul de televiziune „TVN
(detalii)

Decizia nr. 11/68 din 24.04.2018
Cu privire la examinarea cererii de reperfectare a licenței de emisie eliberată FIRMA „HONESTAS” SRL pentru postul de televiziune „AXIAL TV”
(detalii)

Decizia nr. 11/69 din 24.04.2018
Cu privire la examinarea cererii de prelungire de drept a licenței de emisie eliberată „Real Radio” SRL pentru postul de televiziune „CTC MEGA”
(detalii)

Decizia nr. 11/70 din 24.04.2018
Cu privire la examinarea cererii de reperfectare a Condițiilor la Autorizația de retransmisie eliberată „OLDIMA” SRL pentru studioul TV prin cablu „NTV”
(detalii)

Decizia nr. 11/71 din 24.04.2018
Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării unor radiodifuzori urmare a autosesizării membrului Consiliului Coordonator al Audiovizualului, Olga Guțuțui
(detalii)

Decizia nr. 11/72 din 24.04.2018
Cu privire la neprezentarea informației solicitată de către CCA
(detalii)

Decizia nr. 11/73 din 24.04.2018
Cu privire la evaluarea situației care a condiționat erorile constatate în Raportul de audit financiar privind gestiunea economico-financiară și administrarea patrimoniului de către IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru exercițiul bugetar 2016, elaborat de Curtea de Conturi a Republicii Moldova
(detalii)

Decizia nr. 11/74 din 24.04.2018
Cu privire la recomandarea utilizării în serviciile de programe audiovizuale a tematicii privind combaterea și tratamentul tuberculoză
(detalii)

Decizia nr. 11/75 din 24.04.2018
Cu privire la mediatizarea unei campanii sociale
(detalii)

3. Jurisprudența Curții Europene privind Apărarea Drepturilor Omului

Hotărârea CEDO pe cauza ȘAHIN ALPAY v. TURCIA (cererea nr. 16538/17)
Reclamanții, jurnaliști cunoscuți pentru critica lor la adresa guvernării, au fost arestați și judecați în fața unei curți cu jurați în baza dispozițiilor codului penal care incriminau tentativa de răsturnare a puterilor constituționale și comiterea de infracțiuni în numele unei organizații teroriste fără a fi membri la aceasta. Pentru că nu au reușit să obțină ridicarea detenției lor provizorii, aceștia au formulat câte un recurs constituțional, a căror examinare a durat șaisprezece luni pentru unul și paisprezece pentru altul. Curtea a reiterat că formularea de critici împotriva guvernelor și publicarea de informații considerate periculoase pentru interesele naționale de către liderii și conducătorii unei țări nu trebuie să conducă la formularea de acuzații cu caracter penal deosebit de grave cum sunt apartenența la sau susținerea unei organizații teroriste, tentativă de răsturnare a guvernului sau a ordinii constituționale sau propagandă în favoarea terorismului. Chiar în asemenea cazuri, detenția provizorie trebuie aplicată doar ca ultim resort.

Hotărârea CEDO pe cauza FALZON v. MALTA (cererea nr. 45791/13)
Reclamantul, un jurnalist, a publicat o un articol în ziarul ”Maltatoday”, comentând discursul vicepreședintelui unui partid din opoziție. În replică, vicepreședintele a intentat o acțiune de despăgubire împotriva reclamantului. Tribunalul național a constatat culpa reclamantului pentru defăimare și a dispus acoperirea prejudiciului de către acesta (2,500 EUR). Recursurile reclamantului au fost respinse. În fața curții, reclamantul a susținut că tribunalele naționale i-au atribuit acestuia insinuări sau alegații pe care nu le-a făcut niciodată și pe care nu le-a presupus articolul său. Curtea a accentuat libertatea jurnalistică referitoare la problemele de interes public, în special la cele care îi privesc pe politicieni. Tribunalele naționale nu au efectuat în mod adecvat exercițiul de punere în balanță a nevoii de protejare a reputației petentului cu libertatea de exprimare a reclamantului.

4. Declarații CJI

05.03.2018 / Organizațiile neguvernamentale din domeniul mass-media îşi exprimă protestul şi îngrijorarea în legătură cu agresarea echipei de filmare a postului de televiziune Jurnal TV. (detalii)

13.03.2018 / Organizațiile neguvernamentale din domeniul mass-media își exprimă îngrijorarea în legătură cu tentativa Partidului Popular European din Moldova (PPEM) de a face presiuni pe unele instituții media și de a le oferi ”lecții de jurnalism”. (detalii)
 

 

Realizarea buletinului legislativ este posibilă datorită suportului generos din partea poporului american
din intermediul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltarea Internațională (USAID). Conținutul acestui
material ține de responsabilitatea Centrului pentru Jurnalism Independent și nu reflectă în mod necesar
viziunea USAID sau a Guvernului Statelor Unite.