Eşti aici

BULETIN LEGISLATIV 90

BULETIN LEGISLATIV 90
mai - iunie 2018

CJI oferă asistenţă juridică gratuită jurnaliştilor şi organizaţiilor mass-media în probleme legate de libertatea de exprimare, accesul la informaţie și alte aspecte ale legislaţiei mass-media. Consultațiile juridice sunt oferite în cadrul proiectului ”Presa în sprijinul democrației, incluziunii și responsabilității în Moldova" (MEDIA-M), realizat de CJI și Internews, cu susținerea financiară a USAID. Pentru a beneficia de serviciile juridice oferite de CJI, vă rugăm să o contactaţi pe Zinaida Gheața, tel: (+373 22) 213 652, mobil: (+373) 68406998, e-mail: mlu@ijc.md
NOUTĂȚI LEGISLATIVE ÎN DOMENIUL LIBERTĂŢII DE EXPRIMARE ŞI DREPTULUI LA INFORMARE

1. Proiecte legislative

Proiectul legii privind modificarea articolului 38 din Codul audiovizualului al RM nr.260-XVI din 27.07.06
Proiectul de lege prezentat a fost elaborat în contextul ultimelor modificări și completări, care au intervenit la Codul audiovizualului, precum și republicarea la 29.12.2017 a redacției Codului electoral. Redacția nouă propusă pentru articolul 38 din Cod va prevedea unele sancțiuni care vor fi aplicate radiodifuzorilor care au comis prima încălcare în reflectarea alegerilor de către mijloacele de informare în masă.

Proiectul legii cu privire la publicitate
În acest proiect de Lege s-au inclus prevederi care reglementează instituirea și implementarea regimului juridic al mesajelor de interes public, cerințele privind asigurarea transparenței pe piața publicității, auto-reglementarea în domeniul publicității și al publicității politice în perioada extraelectorală, etc.

Proiectul legii privind instituirea Schemei de investiții în domeniul producțiilor de film și altor opere audiovizuale
Acest proiect de Lege stabilește cadrul juridic de reglementare a instituirii schemei de investiții în domeniul producțiilor de film și altor opere audiovizuale, reglementând condițiile și procedurile de acordare a suportului financiar în baza Schemei de investiții, precum și evidența și raportarea utilizării alocațiilor bugetare în domeniul producțiilor de film și altor opere audiovizuale.

2. Noutăți legislative

Consiliul Coordonator al Audiovizualului

Decizia nr. 12/76 din 04.05.2018
Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării unor radiodifuzori, ca urmare a Deciziei CCA nr. 28/198 din 13 noiembrie 2017
(detalii)

Decizia nr. 12/77 din 04.05.2018
Cu privire la examinarea cererii de prelungire de drept a licenței de emisie eliberată „Selectcanal-TV” SRL pentru postul de televiziune „N4”
(detalii)

Decizia nr. 12/78 din 04.05.2018
Cu privire la examinarea cererii de reperfectare a licenței de emisie eliberată „RADIO TOP” SRL pentru postul de radio „Radio Alla”
(detalii)

Decizia nr. 12/79 din 04.05.2018
Cu privire la examinarea cererilor de cesiune
(detalii)

Decizia nr. 12/80 din 04.05.2018
Cu privire la examinarea unor cereri de reperfectare a condițiilor la autorizațiile de retransmisie
(detalii)

Decizia nr. 13/81 din 07.05.2018
Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării posturilor de televiziune „Moldova-1”, „TV8”, „Accent TV”, „ITV”, „NTV Moldova”, „TVC 21”, „Exclusiv TV”, „Jurnal TV”, „Ren Moldova” și „RTR Moldova” la capitolul respectării legislației electorale (Codul electoral nr. 1381 din 21.11.1997, Codul audiovizual nr. 260-XVI din 27.07.2006, Concepția privind reflectarea campaniei electorale la alegerile locale noi ale primarilor în unele localități din data de 20 mai 2018 de către instituțiile audiovizualului din Republica Moldova și Decizia CCA nr. 16/101 din 21.07.2017), pentru perioada 20 -29 aprilie 2018
(detalii)

Decizia nr. 13/82 din 07.05.2018
Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „PRO TV CHIȘINĂU”, urmare a autosesizării membrului Consiliului Coordonator al Audiovizualului, Tatiana Buraga
(detalii)

Decizia nr. 13/83 din 07.05.2018
Cu privire la examinarea Raportului privind informația despre volumul de emisie electorală și difuzarea spoturilor de educație electorală și informare a alegătorilor plasată de către radiodifuzori în perioada 20-29 aprilie 2018
(detalii)

Decizia nr. 13/84 din 07.05.2018
Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „Ren Moldova”, ca urmare a Deciziei CCA nr. 28/198 din 13 noiembrie 2017
(detalii)

Decizia nr. 14/85 din 17.05.2018
Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării posturilor de televiziune „Moldova-1”, „TV8”, „Accent TV”, „ITV”, „NTV Moldova”, „TVC 21”, „Exclusiv TV”, „Jurnal TV”, „Ren Moldova” și „RTR Moldova” la capitolul respectării legislației electorale (Codul electoral nr. 1381 din 21.11.1997, Codul audiovizual nr. 260-XVI din 27.07.2006, Concepția privind reflectarea campaniei electorale la alegerile locale noi ale primarilor în unele localități din data de 20 mai 2018 de către instituțiile audiovizualului din Republica Moldova și Decizia CCA nr. 16/101 din 21.07.2017), pentru perioada 30 aprilie –09 mai 2018
(detalii)

Decizia nr. 14/86 din 17.05.2018
Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „PRO TV CHIȘINĂU”, urmare a autosesizării membrului Consiliului Coordonator al Audiovizualului, Tatiana Buraga
(detalii)

Decizia nr. 14/87 din 17.05.2018
Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării posturilor de televiziune „Prime”, „Publika TV”, „Canal 2” și „Canal 3”, urmare a sesizărilor parvenite din partea lui Vasile Năstase, Asociația pentru Dezvoltarea Culturii și Protecției Drepturilor de Autor și Conexe (APOLLO)
(detalii)

Decizia nr. 14/88 din 17.05.2018
Cu privire la examinarea Raportului privind informația despre volumul de emisie electorală și difuzarea spoturilor de educație electorală și informare a alegătorilor plasată de către radiodifuzori în perioada 30 aprilie –06 mai 2018
(detalii)

Decizia nr. 14/89 din 17.05.2018
Cu privire la examinarea demersului „Vertamar” SRL
(detalii)

Decizia nr. 14/90 din 17.05.2018
Cu privire la modul de executare a prevederilor legislației în vigoare și a condițiilor la autorizațiile
de retransmisie (detalii)

Decizia nr. 14/91 din 17.05.2018
Cu privire la examinarea cererii prealabile AO „Media Alternativă”
(detalii)

Decizia nr. 14/92 din 17.05.2018
Cu privire la mediatizarea unei campanii sociale
(detalii)

Decizia nr. 15/93 din 22.05.2018
Cu privire la examinarea cererii de eliberare a licenței de emisie „ALBASAT” SRL pentru postul de televiziune „ALBASAT”
(detalii)

Decizia nr. 15/94 din 22.05.2018
Cu privire la examinarea cererii prealabile „Media Sfera” SRL
(detalii)

Decizia nr. 15/95 din 22.05.2018
Cu privire la examinarea unor cereri de reperfectare a condițiilor la autorizațiile de retransmisie
(detalii)

Decizia nr. 15/96 din 22.05.2018
Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării unor radiodifuzori, urmare a sesizărilor parvenite la CCA
(detalii)

Decizia nr. 15/97 din 22.05.2018
Cu privire la mediatizarea unor campanii sociale
(detalii)

Decizia nr. 15/98 din 22.05.2018
Cu privire la examinarea Raportului privind informația despre volumul de emisie electorală și difuzarea spoturilor de educație electorală și informare a alegătorilor plasată de către radiodifuzori în perioada (07-13 mai 2018)
(detalii)

Decizia nr. 16/99 din 28.05.2018
Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de radio „Retro FM”
(detalii)

Decizia nr. 16/100 din 28.05.2018
Cu privire la examinarea cererii de prelungire de drept a licenței de emisie eliberată „Selectcanal-TV” SRL pentru postul de televiziune „N4”
(detalii)

Decizia nr. 16/101 din 28.05.2018
Cu privire la examinarea unor cereri de retragere a autorizațiilor de retransmisie (detalii)

Decizia nr.16/102 din 28.05.2018
Cu privire la examinarea cererii prealabile a „TV-Comunicații Grup” SRL
(detalii)

Decizia nr. 16/103 din 28.05.2018
Cu privire la examinarea solicitării Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova nr. 979 din 11 mai 2018
(detalii)

Decizia nr. 17/104 din 08.06.2018
Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării posturilor de televiziune „Moldova-1”, „TV8”, „Accent TV”, „ITV”, „NTV Moldova”, „TVC 21”, „Exclusiv TV”, „Jurnal TV”, „Ren Moldova” și „RTR Moldova” la capitolul respectării legislației electorale (Codul electoral nr. 1381 din 21.11.1997, Codul audiovizual nr. 260-XVI din 27.07.2006, Concepția privind reflectarea campaniei electorale la alegerile locale noi ale primarilor în unele localități din data de 20 mai 2018 de către instituțiile audiovizualului din Republica Moldova și Decizia CCA nr. 16/101 din 21.07.2017), pentru perioadele: 10-20 mai 2018 și 23 mai –03 iunie 2018
(detalii)

Decizia nr. 17/105 din 08.06.2018
Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „PRO TV CHIȘINĂU”, urmare a autosesizării membrului Consiliului Coordonator al Audiovizualului, Tatiana Buraga
(detalii)

Decizia nr. 17/106 din 08.06.2018
Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „RTR Moldova”, urmare a Deciziei CCA nr. 2/6 din 15 ianuarie 2018
(detalii)

Decizia nr. 17/107 din 08.06.2018
Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „TVN”, urmare a sesizării dlui Nicolai Grigorișin, candidat la funcția de primar al mun. Bălți din partea Partidului Politic „Partidul Nostru”
(detalii)

Decizia nr. 17/108 din 08.06.2018
Cu privire la examinarea Raportului privind informația despre volumul de emisie electorală și difuzarea spoturilor de educație electorală și informare a alegătorilor plasată de către radiodifuzori în perioadele: 14-20 mai 2018 și 23 mai – 01 iunie 2018
(detalii)

Decizia nr. 17/109 din 08.06.2018
Cu privire la examinarea cererilor de cesiune a licențelor de emisie
(detalii)

Decizia nr. 17/110 din 08.06.2018
Cu privire la neprezentarea contractelor de retransmisie pentru anul 2018
(detalii)

Decizia nr. 17/111 din 08.06.2018
Cu privire la examinarea cererii de reperfectare a Condițiilor la Autorizația de retransmisie eliberată „ARSACO” SRL pentru studioul TV prin cablu „AS-TV”
(detalii)

Decizia nr. 17/112 din 08.06.2018
Cu privire la examinarea și avizarea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii cinematografiei nr. 116 din 03.07.2014
(detalii)

Decizia nr. 17/113 din 08.06.2018
Cu privire la examinarea cererii prealabile „PRIMANET” SRL
(detalii)

Decizia nr. 17/114 din 08.06.2018
Cu privire la mediatizarea unor campanii sociale
(detalii)

Decizia nr. 18/115 din 21.06.2018
Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „Noroc”, urmare a Notei nr. 01-126 din 23.05.2018, parvenită din partea directorului adjunct al Institutului de Științe ale Educației, Nelu Vicol, și a președintelui sindicatelor IȘE, Vasile Țânțari
(detalii)

Decizia nr. 18/116 din 21.06.2018
Cu privire la propunerile de monitorizare a serviciilor de programe ale unor radiodifuzori
(detalii)

Decizia nr. 18/117 din 21.06.2018
Cu privire la examinarea autosesizării membrului Consiliului Coordonator al Audiovizualului, Olga Guțuțui
(detalii)

Decizia nr. 18/118 din 21.06.2018
Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „Jurnal TV”, urmare a sesizării dlui Valeri Savciuc, directorul Centrului de Medicină Legală
(detalii)

Decizia nr. 18/119 din 21.06.2018
Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „Publika TV”, urmare a sesizării f/nr. din 24.05.2018, din partea unui grup de părinți de la Liceul „Gh. Asachi” din mun. Chișinău
(detalii)

Decizia nr. 18/120 din 21.06.2018
Cu privire la examinarea unor cereri de eliberare a autorizațiilor de retransmisie
(detalii)

Decizia nr. 18/121 din 21.06.2018
Cu privire la examinarea cererii de reperfectare a condițiilor la autorizația de retransmisie eliberată „STV IT COMPANY” SRL pentru studioul TV prin cablu „TV Botanica”
(detalii)

Decizia nr. 18/122 din 21.06.2018
Cu privire la modul de executare a revederilor legislației în vigoare și a condițiilor la autorizațiile de retransmisie (detalii)

Decizia nr. 18/123 din 21.06.2018
Cu privire la aprobarea modelului Ofertei serviciilor de programe retransmise și abrogarea deciziilor CCA nr. 68 din 03.07.2009, nr. 41 din 30.03.2010 și nr. 65 din 22 mai 2013
(detalii)

Decizia nr. 18/124 din 21.06.2018
Cu privire la bilanțul Concursului pentru utilizarea frecvențelor radio disponibile și rămase disponibile și a unui canal TV disponibil, anunțat prin Decizia CCA nr. 11/66 din 24 aprilie 2018
(detalii)

Decizia nr. 18/125 din 21.06.2018
Cu privire la examinarea și avizarea Proiectului de Lege cu privire la publicitate (inițiativa legislativă nr. 180 din 04 iunie 2018
(detalii)

Decizia nr. 18/126 din 21.06.2018
Cu privire la examinarea și avizarea Proiectului Hotărârii Parlamentului cu privire la aprobarea Programului de măsuri pentru implementarea Concepției securității informaționale a Republicii Moldova
(detalii)

Decizia nr. 18/127 din 21.06.2018
Cu privire la mediatizarea unei campanii sociale
(detalii)

3. Jurisprudența Curții Europene privind Apărarea Drepturilor Omului

Hotărârea CEDO pe cauza STOMAKHIN v. RUSIA (cererea nr. 52273/07)
Reclamantul, jurnalist și activist civic, își publicase propriul buletin informativ, unde făcuse un număr de afirmații referitoare la conflictul din Cecenia. În 2006, acesta a fost condamnat la cinci ani de închisoare, interzicându-i-se practicarea jurnalismului timp de trei ani, din cauza afirmațiilor care instigau la violență și la activități extremiste și care incitau la ură și dușmănie pe criterii etnice, religioase și sociale, contrar legislației Rusiei. Curtea a statuat că privarea de libertate, împreună cu interdicția practicării jurnalismului pentru o exprimare – chiar dacă cu caracter penal – reprezenta o măsură extrem de dură, în special când era impusă pentru o perioadă atât de lungă. Mai mult, posibilul impact al afirmațiilor imputate era unul redus. Acestea au fost imprimate într-un buletin informativ publicat în privat, într-un număr redus de exemplare și cu o circulație insignifiantă. Prin urmare, pedeapsa reclamantului nu a fost proporțională cu scopurile legitime urmărite.

Hotărârea CEDO pe cauza GÂRLEANU v. ROMÂNIA (cererea nr. 50376/09)
În 2005, reclamantul, jurnalist, a primit de la un coleg un CD care conținea copii ale unor documente secrete, care au fost făcute într-o unitate militară românească din Afghanistan mai înainte. Ulterior, acesta a discutat despre conținutul lor cu Forțele Armate Române și cu Serviciul de Informații și le-a pus la dispoziția unor colegi jurnaliști și a altor persoane. În 2006, după ce media a abordat aceste scurgeri de informații, au fost instituite proceduri penale împotriva mai multor persoane. Reclamantul a fost arestat, iar hard-drive-ul calculatorului său confiscat. În 2007, după ce documentele sustrase au fost declasificate, parchetul a constatat că încălcarea Legii privind securitatea națională de către reclamant nu a fost una suficient de gravă pentru a fi aplicate sancțiuni penale, și a dispus ca acesta să plătească o amendă. Curtea a menționat că informațiile publicate erau unele depășite, iar dezvăluirea lor nu periclita securitatea națională. Mai mult, documentele au fost declasificate. Guvernul nu a demonstrat că acțiunile reclamantului erau apte să provoace prejudicii considerabile pentru securitatea națională. Măsurile impuse nu au fost unele proporționale în mod rezonabil cu scopul legitim urmărit, în vederea realizării intereselor unei societăți democratice de asigurare și de menținere a libertății presei.

4. Declarații CJI

 
04.05.2018 / ONG-urile de media, jurnaliștii din presa liberă sunt contrariați de declarațiile speakerului Andrian Candu, făcute într-un briefing de presă joi, 3 mai, la Parlament, de Ziua Mondială a Libertății Presei. (detalii)
 
21.05.2018 / Apel către mass-media cu privire la necesitatea reflectării corecte și echidistante a turului 2 al campaniei pentru alegeri locale noi. (detalii)
30.05.2018 / Organizațiile neguvernamentale de media își exprimă îngrijorarea în legătură cu îngrădirea accesului unor jurnaliști de la portalurile GagauzMedia.md și Notka.md din Comrat pe teritoriul unei fabrici a companiei japoneze Fujikura, unde miercuri, 30 mai, s-au aflat în vizită de lucru ministrul Economiei, Chiril Gaburici, ambasadorul Japoniei în Moldova, Masanobu Yoshii, și conducători ai autonomiei găgăuze. (detalii)
 
20.06.2018 / Organizațiile neguvernamentale de media își exprimă regretul în legătură cu decizia de a restricționa accesul mass-mediei la ședința instanței de judecată privind validarea rezultatelor alegerilor locale noi din Chișinău, care a avut loc marți, 19 iunie 2018. (detalii)
 
25.06.2018 / Organizațiile neguvernamentale de media își exprimă îngrijorarea față de acțiunile Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (CNPDCP) prin care le solicită reprezentanților media să dezvăluie modalitățile prin care au obținut anumite informații pe care le-au utilizat în materialele lor jurnalistice. (detalii)
26.06.2018 / Organizațiile neguvernamentale de media își exprimă îngrijorarea în legătură cu îngrădirea accesului jurnalistei Viorica Tătaru, de la Ziarul de Gardă, în curtea a Curții Supreme de Justiție (CSJ), luni, 25 iunie, 2018. (detalii)
Pentru a vedea numerele anterioare ale buletinelor legislative accesați aici.

Pentru a vedea varianta în limba rusă a buletinului, accesaţi aici

mai - iunie 2018
Adresa noastră
e-mail: mlu@ijc.md

 

Realizarea buletinului legislativ este posibilă datorită suportului generos din partea poporului american
din intermediul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltarea Internațională (USAID). Conținutul acestui
material ține de responsabilitatea Centrului pentru Jurnalism Independent și nu reflectă în mod necesar
viziunea USAID sau a Guvernului Statelor Unite.