Eşti aici

Buletin Legislativ Nr. 57 noiembrie – decembrie 2012

BULETIN LEGILATIV 57 

CJI ofera asistenta juridica jurnalistilor si organizatiilor mass-media  în probleme legate de libertatea de exprimare, accesul la informatie ?i alte aspecte ale legislatiei mass-media fara plata. Consulta?iile juridice ?i reprezentarea în instanta sunt  oferite în cadrul proiectului de asistenta juridica gratuita realizat de CJI cu suportul financiar al Media Legal Defence Initiative din Londra. Pentru a beneficia de serviciile juridice oferite de CJI, va rugam sa o contacta?i pe Elena CANDU la: mlu@ijc.md, 213652, str. Sciusev 53, Chisinau.
 

NOUTA?I LEGISLATIVE ÎN DOMENIUL LIBERTATII DE EXPRIMARE SI DREPTULUI LA INFORMARE
 
Proiecte legislative
 
Proiectul hotarîrii privind modificarea ?i completarea Hotarîrii Parlamentului nr.433-XVI din 28.12.2006 cu privire la aprobarea statutului, a structurii organizatorice ?i a efectivului-limita ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului (art.2, 5, annex) (detalii)

 
Proiectul legii pentru modificarea ?i completarea Legii nr.165 din 11.07.2012 cu privire la modificarea ?i completarea Codului audiovizualului al RM nr.260-XVI din 27.07.2006 (art.I, II) (detalii)

 
Proiectul hotarîrii cu privire la numirea în func?ie a unor membri ai Consiliului Coordonator al Audiovizualului (detalii)

 
Consiliul Coordonator al Audiovizualului

 
Decizii CCA DECIZIA № 154 din 2 noiembrie 2012  Cu privire la monitorizarea serviciilor de programe ale posturilor de televiziune  „N 4” si „Mega TV”  la capitolul respectarii conceptiilor generale (detalii

 
DECIZIA nr. 155 din 02 noiembrie 2012 Cu privire la eliberarea licentelor de emisie pentru posturile „Moldnews TV” si „Gurinel TV” (detalii)

 
DECIZIA nr. 156 din 02 noiembrie 2012 Cu privire la eliberarea autorizatiei de retransmisie (detalii); DECIZIA nr. 157 din 02 noiembrie 2012 Cu privire la reperfectarea  conditiilor la autorizatia de retransmisie (detalii);

 
DECIZIA nr. 158 din 23 noiembrie 2012 Cu privire la aprobarea Conceptiei generale a serviciului de programe pentru postul de radio „PRO FM CHISINAU” (detalii)

 
DECIZIA nr. 159 din 23 noiembrie 2012   Cu privire la reperfectarea conditiilor autorizatiei  de retransmisie si a licentelor de emisie (detalii); 

 
DECIZIA nr. 160 din 23 noiembrie 2012  Cu privire la retragerea autorizatiei de retransmisie (detalii); 

 
DECIZIA nr. 161 din 23 noiembrie 2012 Cu privire la cesiunea frecventei 104,1 MHz – Carpineni (detalii)

 
DECIZIA nr. 162 din 23 noiembrie 2012 Cu privire la nevalorificarea frecventei 92,10 MHz – Leova si retragerea licentei de emisie prin satelit pentru  “TV 10” (detalii);
 
Jurispruden?a Cur?ii Europene privind Apararea Drepturilor Omului

 
Hotarârea CEDO pe cauza Ahmet Y?ld?r?m c. Turciei (Cererea nr. 3111/10): Curtea a constatat încalcarea articolului 10 al Conventiei (libertatea de exprimare) în prezenta cauza. Este vorba despre hotarâre judecatoreasca prin care s-a dispus blocarea accesului la Google Sites care gazduia o pagina de internet al carei proprietar era urmarit penal pentru insultarea memoriei lui Atatürk. Ca urmare a hotarârii în cauza a fost blocat accesul la toate site-urile gazduite de acest service.
 
Hotarârea CEDO pe cauza Telegraaf Media Nederland Landelijke Media B.V. si altii c. Olandei Cererea nr. 39315/06: Curtea a constatat încalcarea articolului 8 (dreptul la respectul vietii private si de familie) si a articolului 10 (libertatea de exprimare si informare) al Conventiei în prezenta cauza în ceea ce priveste utilizarea de catre serviciile secrete a competentelor speciale împotriva a doi jurnalisti, dl De Haas si dl Mr Mos, si încalcarea articolului 10 în ceea ce priveste obligarea Telegraaf Media Nederland Landelijke Media B.V. de a preda documentele respective.
 
Cauza Peta Deutschland c. Germaniei Cererea nr. 43481/09: Cauza vizeaza masura de asigurare a actiunii prin care s-a interzis organizatiei care militeaza pentru drepturile animalelor PETA de a publica un poster care reprezenta fotografii ale detinutilor din lagarele de concentrare alaturi de fotografii ale spatiilor de adapostire în masa a animalelor. Curtea a constatat ca referinta la Holocaust trebuie privita în contextul specific din trecutul Germaniei. În aceasta lumina, Curtea a fost de acord cu instantele de judecata germane care au avut temeiuri suficiente pentru admiterea cererii de interzicere a publicarii.
 
Activita?i DPLM al CJI 
 
30.11.2012 / Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) a lanasat un nou studiu  „Transparenta proprietatii mass media în Republica Moldova” care constata ca legisla?ia moldoveneasca  acopera superficial ?i ineficient problema transparen?ei proprieta?ii mass media, motiv pentru care publicul nu poate fi informat despre cei care stau în spatele institu?iilor de presa. (detalii aici)

 

Declara?ii CJI 
 
05.11.2012 / Organizatiile neguvernamentale de media condamna presiunile asupra jurnalistilor de la „Ziarul de garda” din partea presedintelui Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, si cer politicienilor sa se abtina de la astfel de actiuni. (detalii aici)12.11.2012 / Organizatiile neguvernamentale de media sunt indignate de atitudinea presedintelui Parlamentului, presedintele Partidului Democrat, Marian Lupu, care a declarat cu referire la investigatia „Casa de milioane a sefului CNI” realizata de Ziarul de Garda, ca acest fapt (investigatia – n.a.) „nu va servi temei pentru o adjudecare serioasa” si ca „e o mare dorinta de ratinguri”. Mai mult, Marian Lupu a declarat ca „un om poate fi facut cârpa timp de 5 secunde”, lasând sa se înteleaga astfel ca jurnalistii de investigatie au procedat cu rea-credinta. (detalii aici)


Calendar Activitati DPLM pentru ianuarie - decembrie 2013:

 
Program de instruire pentru jurnali?ti: Corup?ia: reglementare, prevenire ?i reflectarea de catre mass media;
 
Lansarea Raportului anual privind Libertatea de Exprimare pentru anul 2012;
 
Program de instruire pentru speciali?tii responsabili de rela?ii cu publicul din cadrul judecatoriilor în domeniul Comunicarii;


Pentru a vedea numerele anterioare ale buletinelor legislative accesa?i aici
noiembrie – decembrie 2012

Adresa noastra

e-mail: mlu@ijc.md

Buletinul este disponibil în limbile rusa ?i româna