Eşti aici

Buletin Legislativ Nr.101

BULETIN LEGISLATIV nr. 101
Martie - Aprilie 2020

CJI oferă asistenţă juridică gratuită jurnaliştilor şi organizaţiilor mass-media în probleme legate de libertatea de exprimare, accesul la informaţie și alte aspecte ale legislaţiei mass-media. Consultațiile juridice sunt oferite cu suportul generos din partea poporului american și britanic prin intermediul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și Uk aid. Conținutul consultațiilor ține de responsabilitatea Centrului pentru Jurnalism Independent și nu reflectă în mod necesar viziunea UK aid, USAID sau a Guvernului Statelor Unite. Pentru a beneficia de serviciile juridice oferite de CJI, vă rugăm să o contactaţi pe Cristina Durnea - tel: (+373) 60394691, e-mail: legalconsultancy.ijc@gmail.com

NOUTĂȚI LEGISLATIVE ÎN DOMENIUL LIBERTĂŢII DE EXPRIMARE ŞI DREPTULUI LA INFORMARE

  • Proiecte Legislative
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.436/2006 privind administrația publică locală (art.17, 66)

Scopul prezentului proiect de lege constă în instituirea unei obligații legale, conform căreia autoritățile administrației publice locale vor asigura înregistrarea video și audio a ședințelor consiliului local, transmiterea acestora în timp real, precum și publicarea tuturor deciziilor consiliului local pe pagina web oficială. Mai mult, completările propuse vizează și instituirea dreptului oricărei persoane interesate de a înregistra video și audio ședințele consiliului local.
 

  • Cele mai importante decizii ale Consiliului Audiovizualului

DECIZIA nr.6/36 din 4 martie 2020
Cu privire la mediatizarea unei campanii sociale

Consiliul Audiovizualului a admis demersul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, prin care a fost solicitat suport la mediatizarea, cu titlu gratuit, în serviciile de televiziune și radiodifuziune ale furnizorilor de servicii media audiovizuale, a unui spot de informare a publicului larg privind măsurile de prevenire și control a răspândirii COVID-19.
 
DECIZIA nr.7/37 din 27 martie 2020
Cu privire la modul de reflectare a evoluției situației epidemiologice prin infecția cu COVID-19 în Republica Moldova și a măsurilor de protecție și prevenire

Decizia emisă de către Consiliul Audiovizualului, cu titlu executoriu pentru toți subiecții care cad sub incidența Codului serviciilor media audiovizuale, instituie obligativitatea acestora de a reflecta corect situația epidemiologică generată de COVID-19, cu stricta respectare a cerințelor stabilite în dispozitivul deciziei.
 

DECIZIA nr. 7/38 din 27 martie 2020
Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „Bravo TV” urmare a autosesizării membrei Consiliului Audiovizualului Lidia Viziru

Prin această decizie, Consiliul Audiovizualului a sancționat „Bravo TV” S.R.L cu o amendă în mărime de 10 000 de lei pentru încălcarea prevederilor Codului serviciilor media audiovizuale. În concret, postul de televiziune, contrar normelor legale, a utilizat în cadrul transmisiunii un alt semn distinctiv decât cel aprobat de Consiliul Audiovizualului.
 

DECIZIA nr. 9/53 din 10 aprilie 2020
Cu privire la examinarea demersului Primăriei municipiului Chișinău referitor la posibilitatea realizării învățământului la distanță prin intermediul spațiului național audiovizual

Consiliul Audiovizualului a admis sesizarea parvenită din parte Primăriei mun. Chișinău privind acordarea suportului pentru realizarea la distanță a procesului educațional al instituțiilor de învățământ primare, gimnaziale și liceale, în legătură cu restricționarea desfășurării studiilor în incinta instituțiilor de învățământ pe perioada stării de urgență.
 
DECIZIA nr. 10/54 din 21 aprilie 2020
Cu privire la examinarea demersului Primăriei municipiului Chișinău și a recomandărilor Ministerului Educației, Culturii și Cercetării referitor la posibilitatea realizării învățământului la distanță prin intermediul spațiului național audiovizual

Prin prezenta decizie, CA a recomandat furnizorilor de servicii media ca, pe durata perioadei stării de urgență, să asigure difuzarea zilnică a lecțiilor video (în limbile română și rusă) elaborate de către Primăria municipiului Chișinău împreună cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova.
 

Mai mutle decizii ale CA pot fi accesate aici.

 
  • Jurisprudenţa Curţii Europene privind Apărarea Drepturilor Omului

Hotărârea CtEDO pe cauza CENTRUL PENTRU DEMOCRAȚIE v. UCRAINA ( cererea nr. 10090/16)

Partea reclamantă este organizația neguvernamentală Centrul pentru Democrație, căreia Comisia Electorală Centrală (CEC) din Ucraina i-a refuzat să-i furnizeze informații conținând biografiile complete ale șefilor partidelor politice care participă la alegerile parlamentare, precizând că informațiile solicitate au un caracter confidențial și pot fi dezvăluite complet numai cu acordul persoanelor în cauză. Urmare a epuizării tuturor căilor de atac interne, ONG-ul s-a adresat la CtEDO în vederea constatării încălcării drepturilor sale. În consecință, Înalta Curte a constatat că refuzul autorității de a furniza date referitoare la studiile și experiența profesională a concurenților electorali reprezintă o restrângere nejustificată a dreptului de acces la informațiile de interes public și constituie, prin urmare, o încălcare a dreptului la libertatea de exprimare, consacrat în art. 10 din Convenție.

Hotărârea CtEDO pe cauza ATV ZRT. v. UNGARIA ( cererea nr. 61178/14)

Partea reclamantă este un post de televiziune din Ungaria, căruia i s-a interzis să descrie partidul politic Jobbik ca fiind de „extremă dreapta”, în temeiul unei norme legale naționale care prevedea că presei îi este interzis să comunice publicului „opiniile” ce îi aparțin. Partea reclamantă a atacat fără succes această interdicție în instanță, susținând că termenul de „extremă dreapta” se referea doar la obiectivele și programele politice ale partidului și nu constituia o opinie sau o judecată de valoare a postului TV, aptă să creeze vreo preferință în rândul audienței. În concluzie, CtEDO a statuat că partea reclamantă nu putea prevedea că expresia „extremă dreapta” va fi calificată ca o opinie sau că interzicerea utilizării acesteia în cadrul unui program de știri va fi necesară pentru a proteja prezentarea nepărtinitoare a informațiilor. Prin urmare, restricția impusă postului TV a constituit o ingerință disproporționată în dreptul presei la libera exprimare.
 

 

  • Declarațiile CJI
02.03.2020 / Organizațiile neguvernamentale de media au lansat un apel public în contextul protestelor din 2 martie. Detalii aici.

20.03.2020 / Organizațiile neguvernamentale de media cer autorităților Republicii Moldova să nu admită abuzuri împotriva libertății de exprimare și aplicarea unor restricții disproporționate, motivate de condițiile speciale ale stării de urgență. Detalii aici.

22.03.2020 / Organizațiile neguvernamentale din domeniul mass-media cer autorităților Republicii Moldova - Comisiei Naționale pentru Situații Excepționale, Guvernului R. Moldova, Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Agenției Naționale pentru Sănătate Publică - să asigure informarea operativă și completă despre situația epidemiologică în contextul extinderii pandemiei COVID-19. Detalii aici.

24.04.2020 / Celula de criză a jurnaliștilor, lansată de Centrul pentru Jurnalism Independent pentru a cere autorităților transparență și acces „sănătos” la informație în contextul stării de urgență instituită ca urmare pandemiei de COVID-19, condamnă acuzațiile nefondate și informațiile defăimătoare lansate de la tribuna Parlamentului de deputatul Vlad Batrîncea, vicepreședinte al Legislativului. Detalii aici.

27.04.2020 / Organizațiile neguvernamentale din domeniul mass-media și membrii Platformei Naționale a Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic sunt îngrijorați de dispoziția emisă la 24 martie 2020 de președintele Consiliului Audiovizualului, Dragoș Vicol, în contextul stării de urgență decretată de către autoritățile Republicii Moldova. Semnatarii constată că dispoziția a fost adoptată cu încălcarea legislației. De asemenea, anumite prevederi din acest document îngrădesc grav libertatea de exprimare a furnizorilor de servicii media audiovizuale. Detalii aici.

 
  • Juristul Presei

► Ce riscă un jurnalist dacă folosește neîntemeiat o cameră ascunsă? Detalii aici.

► Cum este asigurat accesul presei la ședințele de judecată în contextul prevenirii răspândirii infecției cu COVID-19? Detalii aici.

Cum își poate organiza juridic munca o redacție pe timp de epidemie? Detalii aici.

Riscă jurnaliștii să fie sancționați dacă se află în spații publice, în scopuri de serviciu, pe perioada stării de urgență? Detalii aici.

Rubrica „Juristul Presei” a fost lansată de Centrul pentru Jurnalism Independent cu scopul de a sprijini activitatea jurnaliștilor și a instituțiilor de presă și de a le oferi soluții juridice la problemele cu care se confruntă.  Materialele publicate anterior le puteți găsi aici.

 

 

Pentru a vedea numerele anterioare ale buletinelor legislative accesați aici. 

Pentru a vedea varianta în limba rusă a buletinului, accesaţi aici

Facebook

Twitter

Website

Realizarea buletinului legislativ este posibilă datorită suportului generos din partea poporului american și britanic prin intermediul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și Uk aid. Conținutul acestui material ține de responsabilitatea Centrului pentru Jurnalism Independent și nu reflectă în mod necesar viziunea USAID sau a Guvernului Statelor Unite și Uk aid.