Eşti aici

Buletin Legislativ Nr.103

BULETIN LEGISLATIV nr. 103
Iulie - August 2020

CJI oferă asistenţă juridică gratuită jurnaliştilor şi organizaţiilor mass-media în probleme legate de libertatea de exprimare, accesul la informaţie și alte aspecte ale legislaţiei mass-media. Consultațiile juridice sunt oferite cu suportul generos din partea poporului american și britanic prin intermediul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și Uk aid. Conținutul consultațiilor ține de responsabilitatea Centrului pentru Jurnalism Independent și nu reflectă în mod necesar viziunea UK aid, USAID sau a Guvernului Statelor Unite. Pentru a beneficia de serviciile juridice oferite de CJI, vă rugăm să o contactaţi pe Cristina Durnea - tel: (+373) 60394691, e-mail: legalconsultancy.ijc@gmail.com.

NOUTĂȚI LEGISLATIVE
ÎN DOMENIUL
LIBERTĂŢII DE EXPRIMARE ŞI DREPTULUI LA INFORMARE

Proiecte Legislative
Proiectul de lege pentru modificarea Legii cu privire la publicitate nr.1227/1997 

Propunerile de modificare a legii prevăd instituirea interdicțiilor în răspândirea publicității privitoare la toate categoriile jocurilor de noroc. Potrivit autorilor, acest fapt va contribui la diminuarea impactul negativ al jocurilor de noroc asupra societății.  
 

Cele mai importante decizii ale Consiliului Audiovizualului (CA)

DECIZIA nr. 17/101 din 23 iulie 2020
cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „10 TV”

 
Directorul adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova, Artur Gumeniuc, a înaintat CA o sesizare, prin care a comunicat că, în procesul de colectare a informațiilor privind posibile evenimente și/sau acțiuni ce ar pune în pericol securitatea statului și drepturile fundamentale a cetățenilor Republicii Moldova, a stabilit unele aspecte ce țin de promovarea unor îndemnuri publice, care pot fi catalogate drept îndemnuri la ură și xenofobie, discriminare pe criterii de limbă vorbită și etnie.
Urmare a examinării rezultatelor monitorizării postului de televiziune „10 TV”, CA a dispus aplicarea a unei sancțiuni în valoare de 7000 lei.
 
DECIZIA nr. 17/102 din 23 iulie 2020
cu privire la nerespectarea prevederilor privind comunicarea motivelor și obiectului sancțiunii
de către furnizorul de servicii media „SG MEDIA M1” SRL

 
La 10 iulie 2020, Consiliul Audiovizualului (CA) a sancționat cu amendă în mărime de 5 000 de lei „SG MEDIA M1” SRL, pentru transmisiunea efectuată cu încălcarea legislației media audiovizuale, furnizorului revenindu-i obligația să comunice public despre acest fapt. Urmare a neîndeplinirii acestei cerințe, CA i-a aplicat încă o amendă în valoare de 5 000 lei.
 
DECIZIA nr. 18/112 din 11 august 2020
cu privire la mediatizarea unei campanii sociale

 
Prin această decizie, CA a recomandat furnizorilor de servicii media de televiziune să difuzeze cu titlu gratuit, în perioada 20 august – 20 septembrie 2020, un spot numit „Adaptarea fermierilor la schimbările climatice prin intermediul investiţiilor reziliente”.
 
DECIZIA nr. 18/111 din 11 august 2020
cu privire la examinarea unei cereri prealabile depusă de AO „Media Alternativă”
Urmare a examinării sesizării PP „Exclusiv Media”, completată cu sesizarea Elenei Pahomova, la data de 29 mai 2020, CA a dispus sancționarea cu 10 000 de lei a postului de televiziune „TV 8”. Nefiind de acord cu deciziile emise de către autoritate, furnizorul a înaintat o cerere prealabilă către CA, solicitând anularea acestora. Prin prezenta decizie, CA a dispus respingerea cererii.
 
DECIZIA nr. 18/108 din 11 august 2020
Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „TVC 21”,
urmare a sesizării Consiliului Consultativ al Academicienilor al Academiei de Științe a Moldovei

 
Consiliul Audiovizualului a sancționat cu avertizare publică postul de televiziune „TVC 21”, pentru neasigurarea imparțialității și echilibrului în cadrul programelor audiovizuale de dezbateri și de informare în probleme de interes public.
 
Mai mutle decizii ale CA pot fi accesate aici.

 
Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului

Hotărârea CtEDO în cauza MONICA MACOVEI c. ROMÂNIEI (Cererea nr. 53028/14)

Monica Macovei, fosta ministră a Justiției din România și europarlamentară, s-a adresat CtEDO în vederea constatării încălcării dreptului la libera exprimare, garantat de Convenția pentru apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale.

Acest lucru s-a întâmplat după ce, în anul 2009, două ziare naționale au publicat câteva articole bazate pe declarațiile Monicăi Macovei, prin care aceasta comunicase presei despre câteva cazuri de corupție în rândul avocaților și politicienilor, specificând în acest sens și numele a două persoane.

Ulterior, unul dintre politicienii vizați în articole a înaintat o acțiune în instanță, invocând că declarațiile făcute sunt defăimătoare și îi lezează onoarea, demnitatea și reputația profesională. După ce Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a menţinut soluția dată de către Curtea de Apel Bucureşti, prin care Monica Macovei a fost obligată să îi plătească politicianului 10.000 RON, fosta ministră a justiției s-a adresat CtEDO.

Astfel, Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a decis, în majoritate, cu 5 la 2, ca în acest caz a existat o încălcare a libertății de exprimare, garantate de art. 10 din Convenție, statul Român fiind obligat să îi plătească reclamantei despăgubiri în valoare de  9.500 de euro.

 

Declarațiile Centrului pentru Jurnalism Independent
 
02.07.2020 /ONG-urile de media condamnă limbajul deputatului Anatolie Labuneț în raport cu reportera TV8 Natalia Ghețu. Detalii aici.

03.07.2020 / ONG-urile de media: Serviciul Protecție și Pază de Stat trebuie să apere demnitarii de pericole fizice, nu de întrebările jurnaliștilor. Detalii aici.

23.07.2020 / ONG-urile de media condamnă acțiunile ilegale ale militarilor din cadrul forțelor pacificatoare, îndreptate împotriva jurnaliștilor. Detalii aici.
 

 
 
Rubrica săptămânală "Juristul Presei"

►  Putem fi trași la răspundere pentru publicarea fotografiilor preluate de pe paginile rețelelor de socializare ale funcționarilor publici? Detalii aici.

►  Cum să ne exprimăm opinia privind ilegalitățile comise de o persoană fără ca să-i încălcăm dreptul la prezumția nevinovăției?  Detalii aici.

►  Cum putem contesta o decizie a Consiliului Audiovizualului? Detalii aici.

►  Putem să contestăm deciziile prin care ANI refuză să inițieze controlul asupra ilegalităților semnalate în materiale jurnalistice? Detalii aici.

►  Furnizorul vs distribuitorul - cine răspunde pentru încălcarea legislației media audiovizuale? Detalii aici.

►  Ce pași trebuie să urmăm pentru a înregistra o organizație necomercială? Detalii aici.

►  Cum putem cere suspendarea plății unei amenzi aplicate de CA? Detalii aici.

►  Este oare o acțiune în instanță limitată la pretențiile indicate în cererea prealabilă? Detalii aici.

►  Care este terminologia corectă pe care o putem utiliza în materialele jurnalistice despre persoanele cu nevoi speciale? Detalii aici.

Rubrica “Juristul Presei” a fost lansată de Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) cu scopul de a sprijini activitatea jurnaliștilor și a instituțiilor de presă și de a le oferi soluții juridice la problemele cu care se confruntă. Materialele publicate reflectă opinii juridice cu caracter consultativ și nu reprezintă o sursă autentică de drept. CJI nu poartă răspundere pentru prejudiciul suferit de către destinatarii consultației drept urmare a luării deciziilor bazate pe informația furnizată.

Materialele publicate anterior le puteți găsi aici.

 

 

Pentru a vedea numerele anterioare ale buletinelor legislative accesați aici. 

Pentru a vedea varianta în limba rusă a buletinului, accesaţi aici

Facebook

Twitter

Website

 

Realizarea buletinului legislativ este posibilă datorită suportului generos din partea poporului american și britanic prin intermediul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și Uk aid. Conținutul acestui material ține de responsabilitatea Centrului pentru Jurnalism Independent și nu reflectă în mod necesar viziunea USAID sau a Guvernului Statelor Unite și Uk aid.