Eşti aici

Buletin Legislativ Nr.96

BULETIN LEGISLATIV nr. 96
Mai - Iunie 2019

CJI oferă asistenţă juridică gratuită jurnaliştilor şi organizaţiilor mass-media în probleme legate de libertatea de exprimare, accesul la informaţie și alte aspecte ale legislaţiei mass-media. Consultațiile juridice sunt oferite cu suportul generos din partea poporului american și britanic prin intermediul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și Uk aid. Conținutul consultațiilor ține de responsabilitatea Centrului pentru Jurnalism Independent și nu reflectă în mod necesar viziunea UK aid, USAID sau a Guvernului Statelor Unite. Pentru a beneficia de serviciile juridice oferite de CJI, vă rugăm să o contactaţi pe Zinaida Gheața - tel: (+373 22) 213 652, mobil: (+373) 68406998, e-mail: mlu@ijc.md

NOUTĂȚI LEGISLATIVE ÎN DOMENIUL LIBERTĂŢII DE EXPRIMARE ŞI DREPTULUI LA INFORMARE


 

  • Proiecte Legislative

Proiectul legii privind declararea unor informații de acces public
Proiectul prevede declararea drept informație de acces public a oricărei informații ce vizează privatizarea patrimoniului public, precum și transmiterea acestuia în concesiune, administrare fiduciară, transmiterea întreprinderilor de stat în proprietatea unităților administrativ-teritoriale, care au avut loc în perioada 25 septembrie 2009 – 14 iunie 2019, la fel și a informațiilor privind achizițiile publice, la care până în prezent era îngrădit accesul jurnaliștilor și cetățenilor de rând.

  • Cele mai importante decizii ale Consiliului Audiovizualului

Decizia 20/68 din 17.05.2019
Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „Elita TV”

Un grup de părinți a depus o petiție în adresa CA, prin care solicitau monitorizarea postului de televiziune „Elita TV” privind modul de reflectare a deplasării unui ansamblu de dansuri din Rezina la un eveniment cultural peste hotarele țării și „sancționarea dură” a acestuia pentru „producerea de știri false și inducerea în eroare a populației Republicii Moldova”. Membrii CA au constatat că, din punct de vedere al legislației audiovizuale în vigoare, la difuzarea materialului respectiv nu au fost constatate încălcări.

Decizia 23/74 din 05.06.2019
Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „PRO TV CHIȘINĂU”, urmare a autosesizării membrului Consiliului Audiovizualului, Tatiana Buraga

Tatiana Buraga, membră a CA, a solicitat monitorizarea emisiunilor „O seară perfectă” și „Gusturile se discută”, difuzate de către postul de televiziune „PRO TV CHIȘINĂU”, la capitolul respectării condițiilor de plasare a publicității, în conformitate cu legislația în vigoare. În urma monitorizării a fost depistată încălcarea art. 63 alin. (4) lit. a) din Codul serviciilor media audiovizuale. Astfel, CA a aplicat amendă în mărime de 5 000 de lei ÎCS „PRODIGITAL” SRL, fondatoarea postului de televiziune „PRO TV CHIȘINĂU”.
 
Decizia 23/76 din 05.06.2019
Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „Jurnal TV”, urmare a petiției dlui Igor Jebuleac

Cetățeanul Igor Jebuleac a depus o petiție la CA prin care a informat că în emisiunea „Ora de ras” din 21.04.2019, difuzată de postul de televiziune „Jurnal TV” au fost lansate mesaje tendențioase, inclusiv imagini, cu scopul de a discredita onoarea și reputația președintelui Republicii Moldova și a deputaților PSRM.În cadrul monitorizării area de către CA a emisiunii faptele au fost confirmate. ICS „REFORMA ART” SRL, fondatoarea postului de televiziune „Jurnal TV” a fost amendată cu 5 000 de lei și obligată să difuzeze textul sancțiunii.
 
Decizia nr. 24/78 din 14.06.2019
Cu privire la examinarea unei cereri de eliberare a licenței de emisie

„TEZAUR FOLC” SRL a solicitat CA eliberarea licenței de emisie pentru postul de televiziune „Tezaur Folc”, al cărui serviciu de programe urmează a fi difuzat prin rețelele distribuitorilor de servicii din țară, în formatul cultural-educațional. Membrii CA au admis cererea de eliberare a licenței de emisie pentru o perioadă de 9 ani.
 
Decizie nr. 24/79 din 14.06.2019
Cu privire la examinarea cererii de suspendare a licenței de emisie „TV BĂLŢI” SRL, fondatoarea postului de televiziune „BTV”
 
„TV Bălți” SRL, în calitate de fondator al postului de televiziune „BTV”, a solicitat Consiliului suspendarea licenței de emisie pentru o perioadă de șase luni. Prin această decizie, CA a admis cererea „TV Bălți” SRL, urmând ca, după expirarea termenului respectiv, Consiliul să fie informat despre reluarea emisiei.
 
 

Mai mutle decizii ale CA pot fi accesate aici.

 
  • Jurisprudenţa Curţii Europene privind Apărarea Drepturilor Omului

Cotidianul „Evrensel” a publicat un articol despre presupuse nereguli în cadrul unei proceduri de licitație lansată de canalul Tele-Radio Turcia (TRT). Ulterior, TRT s-a adresat în instanță pentru defăimare, menționând că articolul publicat i-a afectat grav reputația și a solicitat despăgubiri. Astfel, instanța de judecată a aplicat cotidianului o amendă, sancțiunea fiind susținută și de instanțele ierarhic superioare. Curtea a statuat că instanțele naționale nu și-au îndeplinit misiunea de a echilibra dreptul la libertatea de exprimare a reclamantului cu dreptul TRT de a-și proteja reputația.  A fost constatată încălcarea articolului 10 din Convenție.
 

 
  • Declarațiile CJI

 14.03.2019 / Organizațiile neguvernamentale de media își exprimă îngrijorarea în legătură cu agresarea verbală a jurnaliștilor de la NordNews.md de către primarul satului Drepcăuți, raionul Briceni, Ghenadie Ioxa. Detalii aici.

07.06.2019 / Organizațiile Neguvernamentale de Media condamnă atacurile, amenințările și intimidările manifestate de către administratorul companiei SC „Rapid Link” SRL la adresa jurnalistei Julieta Savițchi, autoarea investigației „Cadoul” Guvernului pentru nou-născuți: hăinuțe de calitate dubioasă, la prețuri exagerate publicată Centrul de Investigații Jurnalistice din Moldova (CIJM). Detalii aici.

10.06.2019 / Organizațiile neguvernamentale de media condamnă agresările, intimidările, acțiunile cu caracter violent la adresa jurnaliștilor manifestate în cadrul evenimentelor din 7-9 iunie 2019 de către participanții la protestele organizate la Chișinău de Partidul Democrat  din Moldova. Pe parcursul celor trei zile, mai multe instituții de presă au publicat materiale video despre agresarea reporterii lor, în timp ce se aflau pe teren pentru a se documenta și a informa cetățenii. Detalii aici.  

Declarațiile CJI sunt susținute și de alte organizații de media: Asociația Presei Independent, Asociația Presei Electronice, Centrul de Investigații Jurnalistice din Moldova, Comitetul pentru Libertatea Presei, Asociația Telejurnaliștilor Independenți, Centrul „Acces - Info” și RISE Moldova.

 
  • Juristul Presei

► Ce garanții și facilități ai dacă ești student și ai un job. Detalii aici.

► Cum se poate proteja un jurnalist, dacă este intimidat? Detalii aici.

Este necesar să deții patentă, dacă ai încheiat contract de autor? Detalii aici.

Este legală solicitarea semnăturii electronice în cererea de acces la informație? Detalii aici.

► Are dreptul poliția să solicite confiscarea materialelor jurnalistice? Detalii aici.

► Este posibilă confiscarea dronei jurnalistului în cauze contravenționale? Detalii aici.

► Ce riscă redacția, dacă nu publică o dezmințire? Detalii aici.

► Rechemarea din concediu este legală? Detalii aici.

► Cum preluăm corect pozele de pe Internet? Detalii aici.

Rubrica „Juristul Presei” a fost lansată de Centrul pentru Jurnalism Independent cu scopul de a sprijini activitatea jurnaliștilor și a instituțiilor de presă și de a le oferi soluții juridice la problemele cu care se confruntă.  Materialele publicate anterior le puteți găsi aici.

 

 

Pentru a vedea numerele anterioare ale buletinelor legislative accesați aici. 

Pentru a vedea varianta în limba rusă a buletinului, accesaţi aici

Facebook

Twitter

Website

Realizarea buletinului legislativ este posibilă datorită suportului generos din partea poporului american și britanic prin intermediul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și Uk aid. Conținutul acestui material ține de responsabilitatea Centrului pentru Jurnalism Independent și nu reflectă în mod necesar viziunea USAID sau a Guvernului Statelor Unite și Uk aid.