Eşti aici

Buletin Legislativ Nr.97

BULETIN LEGISLATIV nr. 97
Iulie - August 2019

CJI oferă asistenţă juridică gratuită jurnaliştilor şi organizaţiilor mass-media în probleme legate de libertatea de exprimare, accesul la informaţie și alte aspecte ale legislaţiei mass-media. Consultațiile juridice sunt oferite cu suportul generos din partea poporului american și britanic prin intermediul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și Uk aid. Conținutul consultațiilor ține de responsabilitatea Centrului pentru Jurnalism Independent și nu reflectă în mod necesar viziunea UK aid, USAID sau a Guvernului Statelor Unite. Pentru a beneficia de serviciile juridice oferite de CJI, vă rugăm să o contactaţi pe Zinaida Gheața - tel: (+373 22) 213 652, mobil: (+373) 68406998, e-mail: mlu@ijc.md

NOUTĂȚI LEGISLATIVE ÎN DOMENIUL LIBERTĂŢII DE EXPRIMARE ŞI DREPTULUI LA INFORMARE

 

 

  • Cele mai importante decizii ale Consiliului Audiovizualului

DECIZIA nr. 26/85 din 02.07.2019
Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului public de televiziune „Moldova-1”, urmare a autosesizării membrei Consiliului Audiovizualului, Olga Guțuțui
 
În contextul evenimentelor politice care au avut loc în Republica Moldova în perioada 8 - 9 iunie curent, membra Consiliului Audiovizualului (CA), Olga Guțuțui, s-a autosesizat, pe 10 iunie, solicitând monitorizarea serviciului de programe al postului public de televiziune „Moldova-1”, pentru zilele menționate. Scopul monitorizării a fost să constate cum a reflectat postul public de televiziune evenimentele politice din țară, cu nominalizarea programelor din oră în oră, prin prisma respectării prevederilor legislației audiovizuale în vigoare și, în special, a art. 35 lit. a) și lit. f) din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova. În cadrul dezbaterilor publice, Olga Guțuțui, făcând trimitere la prevederile art. 35 din Codul serviciilor media audiovizuale, a declarat că „Moldova-1”nu și-a îndeplinit atribuțiile de furnizor public național și nu a informat cetățenii operativ și obiectiv despre evenimentele care au avut loc în perioada 8 - 9 iunie. Membrii CA au decis să sancționeze cu avertizare publică IPNA Compania „Teleradio-Moldova”, fondatoarea postului public de televiziune „Moldova-1”, pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (6) lit. a) din Codul serviciilor media audiovizuale. În conformitate cu art. 84 alin. (3) lit. a) din Codul serviciilor media audiovizuale, postul a fost obligat să difuzeze textul sancțiunii în următoarele 48 de ore de la data adoptării deciziei, sonor și/sau vizual, de cel puțin 3 ori, în orele de maximă audiență, din care o dată în principalul program audiovizual de știri, în cazul serviciilor media audiovizuale generaliste și/sau de știri.
 
DECIZIA nr.30/95 din 19.07.2019
Cu privire la faptul că furnizorul de servicii media PP „Timpul de dimineață” nu a prezentat raportul de activitate pentru anul 2018
 
Conform art. 28 alin. (13) din Codul serviciilor media audiovizuale, furnizorii de servicii media sunt obligați să prezinte CA până la 1 februarie a anului următor celui de gestiune, rapoarte de activitate. Astfel, furnizorul de servicii media PP „Timpul de dimineață”, fondatoarea postului de televiziune „10 TV”, nu a prezentat raportul anual de activitate pentru anul 2018, deși anterior CA a sancționat furnizorul în cauză cu amendă în mărime de 5000 de lei. Prin această decizia, PP „Timpul de dimineață” SRL, fondatoarea postului de televiziune „10 TV”, a fost sancționată repetat cu amendă în mărime de 10 000 de lei și obligată să difuzeze textul sancțiunii în următoarele 48 de ore de la data adoptării deciziei, sonor și/sau vizual, de cel puțin 3 ori, în orele de maximă audiență, din care o dată în principalul program audiovizual de știri, în cazul serviciilor media audiovizuale generaliste și/sau de știri.

 
DECIZIA nr. 31/101din 29.07.2019
Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării serviciilor de programe ale unor furnizori de servicii media la capitolul respectării drepturilor copiilor, în conformitate cu legislația în vigoare
 
Consiliul Audiovizualului a decis monitorizarea principalelor buletine informative la 14 posturi de televiziune, sub aspectul respectării drepturilor copiilor, în conformitate cu legislația în vigoare, pentru o perioadă de 7 zile fiecare. Rezultatele au atestat că în perioadele de raport: 08 - 14.04.2019 și 15 - 21.04.2019, posturile de televiziune supuse monitorizării au difuzat 154 de subiecte în care au fost vizați sau implicați copiii. Cele mai multe subiecte – 24 la număr - au fost reflectate de postul de televiziune „Jurnal TV”. În procesul de monitorizare s-a constatat că „Jurnal TV” a comis mai multe abateri de la legislație. Astfel, CA a aplicat amendă în mărime de 10 000 de lei ICS „REFORMA ART” SRL, fondatoarea postului de televiziune „Jurnal TV” pentru încălcarea art. 6 lit. a) și b) din Decizia CCA nr. 98 din 19.07.2012 „Cu privire la clasificarea programelor audiovizuale în scopul protecției copiilor”, obligând  postul să difuzeze textul sancțiunii în următoarele 48 de ore de la data adoptării deciziei, sonor și/sau vizual, de cel puțin 3 ori, în orele de maximă audiență, din care o dată în principalul program audiovizual de știri, în cazul serviciilor media audiovizuale generaliste și/sau de știri.

 
DECIZIA nr. 35/111din 05.08.2019
Cu privire la examinarea adresării Consiliului de Presă din Republica Moldova
 
În adresa CA a parvenit o adresare din partea Consiliului de Presă prin care se solicită efectuarea analizei repetate a conținutului edițiilor din 15 și 16 iulie 2019 ale emisiunii „Vorbește Moldova”, difuzată de postul de televiziune „Prime”, cu titlul „Părinte, te iubesc”. Autorii sesizării atrăgeau atenția membrilor CA că realizatorii emisiunii au comis abateri grave de la normele deontologice și au încălcat Legea cu privire la protecția copiilor împotriva impactului negativ al informației. Astfel, CA a aplicat amendă în mărime de 10 000 de lei „General Media Group Corp” SRL, fondatoarea postului de televiziune „Prime” pentru nerespectarea prevederilor art. 10 din Decizia CCA nr. 99 din 19.07.2012 „Cu privire la respectarea drepturilor și protecția copilului în programele audiovizuale”, în conformitate cu art. 84 alin. (6) lit. a) din Codul serviciilor media audiovizuale. De asemenea, „General Media Group Corp” SRL, fondatoarea postului de televiziune „Prime”, a fost obligată să difuzeze textul sancțiunii în următoarele 48 de ore de la data adoptării, sonor și/sau vizual, de cel puțin 3 ori, în orele de maximă audiență, din care o dată în principalul program audiovizual de știri, în cazul serviciilor media audiovizuale generaliste și/sau de știri.

 
DECIZIA nr. 36/113din 08.08.2019

Cu privire la examinarea și avizarea proiectului Regulamentului privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare noi din 20 octombrie 2019 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova
 

Comisia Electorală Centrală a remis CA spre examinare și avizare proiectul Regulamentului privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare noi din 20 octombrie 2019 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova. Astfel, analizând proiectul, CA a constatat că unele puncte ale Regulamentului urmează să fie aduse în  concordanță cu prevederile Codului serviciilor media audiovizuale. În cadrul ședinței s-a decis aprobarea și prezentarea către CEC a avizului la proiectul Regulamentului.

 
Mai mutle decizii ale CA pot fi accesate aici.

 
  • Jurisprudenţa Curţii Europene privind Apărarea Drepturilor Omului

În 2003, „Novaya Gazeta” a publicat un editorial despre accidentul de pe submarinul Kursk și ancheta oficială desfășurată pe marginea acestuia, scris de jurnalista Milashchina. Materialul apărea în contextul  împlinirii a trei ani de la producerea calamității. Autoarea  critica autoritățile pentru decizia de a întrerupe ancheta și îl acuza pe  V.K., expert-șef criminalist de la Ministerul Apărării din Rusia, de faptul că obiectivul principal pe care l-ar fi urmărit în cadrul expertizei sale a fost să îi scutească de răspundere penală pe ofițerii maritimi responsabili de operațiunea de salvare. V.K. s-a adresat în judecată, pe caz de defăimare, solicitând despăgubiri pentru daune morale și cheltuieli judiciare. Instanța de judecată a amendat atât jurnalista, cât și ziarul, acesta fiind  obligat  să publice dezmințiri. Decizia a fost susținută și de instanțele superioare. Curtea Europeană a apreciat că motivele pe care instanțele interne le-au invocat pentru a demonstra ingerința în dreptul la libertatea de exprimare a reclamanților nu erau „relevante și suficiente”. Curtea a concluzionat că imixtiunea în dreptul reclamanților la libertatea de exprimare nu a fost „necesară într-o societate democratică”.
 

 
  • Declarațiile CJI

 15.07.2019 /  Organizațiile neguvernamentale de media dezaprobă solicitarea ministrului Afacerilor Interne, Andrei Năstase, de a restricționa accesul jurnalistului Vadim Ungureanu la conferințele de presă ale Inspectoratului General de Poliție (IGP), pe motiv că jurnalistul ar fi condamnat penal. Detalii aici.

16.07.2019 /  Organizațiile neguvernamentale de media își exprimă îngrijorarea față de  decizia noului primar interimar, Adrian Talmaci, de a interzice pezența presei la ședințele operative ale Primăriei municipiului Chișinău. Detalii aici.

Declarațiile CJI sunt susținute și de alte organizații de media: Asociația Presei Independent, Asociația Presei Electronice, Centrul de Investigații Jurnalistice din Moldova, Comitetul pentru Libertatea Presei, Asociația Telejurnaliștilor Independenți, Centrul „Acces - Info” și RISE Moldova.

 
  • Juristul Presei

  Cum poți beneficia de concediu pentru îngrijirea unui membru bolnav al familiei. Detalii aici.

Care sunt taxele pentru accesarea informației din Registrul bunurilor imobile prin Internet și ce scutiri au jurnaliștii? Detalii aici.

Pot beneficia de concediu paternal, dacă am un stagiu de muncă de mai bine de trei ani în mai multe locuri? Detalii aici.

Până unde se extinde dreptul la respectarea vieții private? Detalii aici.

Ce garanții are o femeie, aflată în concediu de maternitate, că i se va păstra locul de muncă? Detalii aici.

Poate fi invocat dreptul la propria imagine de către participanții la evenimentele publice?
Detalii
aici.

Viața privată versus interesul public. Detalii aici.

Este legală filmarea într-un supermarket fără acordul patronului? Detalii aici.

Este legală fotografierea copiilor la proteste? Detalii aici.   

Rubrica „Juristul Presei” a fost lansată de Centrul pentru Jurnalism Independent cu scopul de a sprijini activitatea jurnaliștilor și a instituțiilor de presă și de a le oferi soluții juridice la problemele cu care se confruntă.  Materialele publicate anterior le puteți găsi aici.

 

 

Pentru a vedea numerele anterioare ale buletinelor legislative accesați aici. 

Pentru a vedea varianta în limba rusă a buletinului, accesaţi aici

Facebook

Twitter

Website

Realizarea buletinului legislativ este posibilă datorită suportului generos din partea poporului american și britanic prin intermediul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și Uk aid. Conținutul acestui material ține de responsabilitatea Centrului pentru Jurnalism Independent și nu reflectă în mod necesar viziunea USAID sau a Guvernului Statelor Unite și Uk aid.