Eşti aici

Buletin Legislativ Nr.98

BULETIN LEGISLATIV nr. 98
Septembrie - Octombrie 2019

CJI oferă asistenţă juridică gratuită jurnaliştilor şi organizaţiilor mass-media în probleme legate de libertatea de exprimare, accesul la informaţie și alte aspecte ale legislaţiei mass-media. Consultațiile juridice sunt oferite cu suportul generos din partea poporului american și britanic prin intermediul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și Uk aid. Conținutul consultațiilor ține de responsabilitatea Centrului pentru Jurnalism Independent și nu reflectă în mod necesar viziunea UK aid, USAID sau a Guvernului Statelor Unite. Pentru a beneficia de serviciile juridice oferite de CJI, vă rugăm să o contactaţi pe Zinaida Gheața - tel: (+373 22) 213 652, mobil: (+373) 68406998, e-mail: mlu@ijc.md

NOUTĂȚI LEGISLATIVE ÎN DOMENIUL LIBERTĂŢII DE EXPRIMARE ŞI DREPTULUI LA INFORMARE

  • Proiecte Legislative
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea presei – art.3; Legea cadastrului bunurilor imobile – art.6; Legea privind accesul la informație – art.20; ș.a.)
Prin acest proiect, se propune acordarea dreptului publicațiilor periodice, agențiilor de presă, și furnizorilor de servicii media de a solicita informațiile oficiale cu scopul exercitării atribuțiilor funcționale, fără achitarea unor plăți către furnizorii acestor informații, cu excepția informației care constituie secret de stat, date cu caracter personal etc.

 

  • Cele mai importante decizii ale Consiliului Audiovizualului

DECIZIA nr.39/125 din 05.09.2019
Cu privire la retragerea licenței de emisie eliberată „NORD TV” SRL pentru postul de televiziune „TVN”
 
A fost admisă cererea de retragere a licenței de emisie, eliberată „NORD TV” SRL pentru postul de televiziune „TVN”, difuzat prin rețelele distribuitorilor de servicii din țară și pe cale radioelectrică terestră (televiziune) pe canalul TV: 46 –Bălți. Drept temei a servit cererea administratorului întreprinderii, ca urmare a deciziei asociatului unic „NORD TV” SRL, care a solicitat Consiliului Audiovizualului, retragerea acesteia.

 
DECIZIA nr. 43/142 din 20.09.2019
Cu privire la reperfectarea unor licențe de emisie

Prin această decizie, au fost reînnoite licențele de emisie pentru REAL RADIO” SRL (postul de televiziune „CTC MEGA”), „Telestar Media” SRL (postul de televiziune „Canal 3”), „Media Content Distribution” SRL (postul de radio „Maestro FM”), „GENERAL MEDIA GROUP CORP.” SRL (postul de radio „Muz FM”), „NG Production” SRL (postul de radio „Radio ONE”) etc., ca urmare a cererilor depuse de către fondatori.
 
DECIZIA nr. 46/155 din 02.10.2019
Cu privire la anunțarea Concursului pentru ocupareaunei funcții vacante de membru al Consiliului de Supraveghere al furnizorului public național de servicii media Compania „Teleradio-Moldova”
 
CA a anunțat Concursul pentru ocuparea funcției vacante de membru al Consiliului de Supraveghere al furnizorului public național de servicii media Compania „Teleradio-Moldova”, în cadrul căruia urmează a fi selectat un membru al Consiliului de Supraveghere, pentru un mandat de șase ani. Perioada de depunere a dosarelor: 30 de zile din momentul publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
 
DECIZIA nr. 51/163 din 17.10. 2019
Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării posturilor de televiziune „NTV Moldova”, „Publika TV” și „Accent TV”, urmare a autosesizărilor președintelui Consiliului Audiovizualului, Dragoș Vicol, și a membrei CA, Lidia Viziru

Membrii CA au luat act de rezultatele monitorizării posturilor de televiziune „NTV Moldova”, „Publika TV” și „Accent TV” și au sancționat cu amendă în mărime a câte 15 000 de lei PP „Exclusiv Media” SRL, fondatoarea postului de televiziune „NTV Moldova”, și „General Media Group Corp” SRL, fondatoarea postului de televiziune „Publika TV”, iar cu 10 000 de lei „Telesistem TV” SRL, fondatoarea postului de televiziune „Accent TV”. Amenzile au fost acordate pentru încălcări repetate a prevederilor art. 13 alin. (6) lit. a) din Codul serviciilor media audiovizuale, în conformitate cu art. 84 alin. (7) lit. f) din Codul serviciilor media audiovizuale. La fel, aceste posturi TV au fost obligate să difuzeze textul sancțiunii în următoarele 48 de ore de la data adoptării deciziei privind aplicarea sancțiunii, sonor și/sau vizual, de cel puțin 3 ori, în orele de maximă audiență, din care o dată în principalul program audiovizual de știri, în cazul serviciilor media audiovizuale generaliste și/sau de știri.
 
DECIZIA nr. 53/174 din 22.10.2019
Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune„Televiziunea Centrală”, urmare a autosesizării membrei Consiliului Audiovizualului, Lidia Viziru

CA a decis sancționarea cu amendă în mărime de 5000 de lei „Media Resurse” SRL, fondatoarea postului de televiziune „Televiziunea Centrală”, pentru transmisiunea serviciului media audiovizual cu încălcarea prevederilor pct. 3.1 lit. a) și j) din Condițiile la Licența de emisie, în conformitate cu art. 84 alin. (5) lit. f) din Codul serviciilor media audiovizuale și a obligat postul TV să difuzeze textul sancțiunii în următoarele 48 de ore de la data adoptării deciziei privind aplicarea sancțiunii, sonor și/ sau vizual, de cel puțin 3 ori, în orele de maximă audiență, din care o dată în principalul program audiovizual de știri, în cazul serviciilor media audiovizuale generaliste și/sau de știri
 

Mai mutle decizii ale CA pot fi accesate aici.

 
  • Jurisprudenţa Curţii Europene privind Apărarea Drepturilor Omului

Hotărârea CEDO pe cauza ANTUNES EMÍDIO v. Portugalia (cererea nr. 75637/13)
Reclamantul, jurnalist și fost director al ziarului regional „O Mirante”, a publicat un articol de opinie, care conținea critici la adresa clasei politice portugheze și îl vizau pe dl R.B., secretar de stat pentru agricultură, păduri și dezvoltare rurală. Materialul a fost plasat și pe blogul ziarului. După apariția articolului, R.B. a depus o plângere în instanța de judecată, acuzându-l pe reclamant de defăimare. Instanțele naționale de toate nivelele l-au găsit vinovat pe jurnalist, acesta fiind sancționat penal cu o amendă de 2500 euro și despăgubiri morale în valoare de 2785 de euro pârâtului. Ulterior, jurnalistul s-a adresat la CEDO, iar instanța europeană a admis că libertatea jurnalistică acoperă, printre altele, și posibilitatea jurnalistului de a recurge la un anumit grad de exagerare sau chiar provocare. În ceea ce privește proporționalitatea sancțiunii, Curtea a observat că, atât sancțiunea penală, cât și despăgubirea morală au fost exagerate, iar condamnarea reclamantului nu a fost proporțională în mod rezonabil cu scopul legitim urmărit, având în vedere interesul unei societăți democratice în asigurarea și menținerea libertății presei.
 
Hotărârea CEDO pe cauza NOVAYA GAZETA și BORODYANSKIY v. RUSIA (cererea nr. 42113/09)
Reclamanții sau adresat Curții, plângându-se de încălcarea art. 10 din Convenție, după ce  instanțele naționale au dat câștig de cauză guvernatorului regiunii Omsk L.P. într-un dosar, privind protecția onoarei, demnității și reputației profesionale. Guvernatorul a considerat că i-a fost lezată onoarea în urma apariției unui articol semnat de jurnalistul Borodyansky în ziarul „Novaya Gazeta”, despre creditele preferențiale acordate unor persoane publice. Instanțele naționale au dispus ca ziarul să publice o dezmințire și să-i acorde despăgubiri de 60 de mii de ruble pentru prejudiciul moral cauzat. CEDO a recunoscut că articolul a ridicat probleme de mare interes pentru societate. În astfel de cazuri, discreția statului pentru a determina echilibrul adecvat între libertatea de exprimare a unora și drepturile și libertățile ale altora este de obicei foarte limitată, iar în unele materiale exagerarea și provocarea sunt permise în publicațiile jurnalistice. Luând în considerare cuantumul despăgubirilor acordate de instanțele naționale pentru prejudiciul moral și aria extinsă de distribuire a ziarului, CEDO a declarat neproporțională sancțiunea impusă reclamanților de către instanțele interne cu scopul protejării reputației pârâtului.
 

 
  • Juristul Presei

   Care sunt obligațiile angajatorului referitor la protecția datelor cu caracter personal ale subalternilor? Detalii aici.

Măsuri de asigurare a acțiunii în cazurile de defăimare. Detalii aici.

Trebuie să lucrez 14 zile, după depunerea cererii de eliberare, dacă nu am contract de muncă? Detalii aici.

De ce sesizările anonime nu sunt examinate de către organele de drept? Detalii aici.

Ce facilități au la locul de muncă femeile însărcinate? Detalii aici.

Ce fel de contract vom încheia cu realizatorii unor materiale video? Detalii aici.

În ce cazuri se achită indemnizația de eliberare din serviciu? Detalii aici.

Cum deosebim o lege organică de una ordinară? Detalii aici.   

Rubrica „Juristul Presei” a fost lansată de Centrul pentru Jurnalism Independent cu scopul de a sprijini activitatea jurnaliștilor și a instituțiilor de presă și de a le oferi soluții juridice la problemele cu care se confruntă.  Materialele publicate anterior le puteți găsi aici.

 

 

Pentru a vedea numerele anterioare ale buletinelor legislative accesați aici. 

Pentru a vedea varianta în limba rusă a buletinului, accesaţi aici

Facebook

Twitter

Website

Realizarea buletinului legislativ este posibilă datorită suportului generos din partea poporului american și britanic prin intermediul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și Uk aid. Conținutul acestui material ține de responsabilitatea Centrului pentru Jurnalism Independent și nu reflectă în mod necesar viziunea USAID sau a Guvernului Statelor Unite și Uk aid.