Eşti aici

Buletin Legislativ Nr.99

BULETIN LEGISLATIV nr. 99
Noiembrie - Decembrie 2019

CJI oferă asistenţă juridică gratuită jurnaliştilor şi organizaţiilor mass-media în probleme legate de libertatea de exprimare, accesul la informaţie și alte aspecte ale legislaţiei mass-media. Consultațiile juridice sunt oferite cu suportul generos din partea poporului american și britanic prin intermediul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și Uk aid. Conținutul consultațiilor ține de responsabilitatea Centrului pentru Jurnalism Independent și nu reflectă în mod necesar viziunea UK aid, USAID sau a Guvernului Statelor Unite. Pentru a beneficia de serviciile juridice oferite de CJI, vă rugăm să o contactaţi pe Zinaida Gheața - tel: (+373 22) 213 652, mobil: (+373) 68406998, e-mail: mlu@ijc.md

NOUTĂȚI LEGISLATIVE ÎN DOMENIUL LIBERTĂŢII DE EXPRIMARE ŞI DREPTULUI LA INFORMARE

  • Proiecte Legislative
Proiectul de lege pentru modificarea Legii comunicațiilor poștale nr.36/2016 (art.1, 2, 3, ș.a.)
Prezentul proiect conține prevederi din Directiva 2002/39, Directiva 2008/6 și din Convenția poștală universală, ratificată prin Legea nr. 44/2018. Astfel, au fost introduse noi noțiuni necesare pentru reglementarea prestării serviciilor poștale, principii de stabilire a tarifelor, precum și a fost stabilit mecanismul de finanțare a serviciului poștal universal și a serviciilor poștale gratuite etc.
 

  • Cele mai importante decizii ale Consiliului Audiovizualului

DECIZIA nr.56/184 din 04.11.2019
Cu privire la examinarea cererii de eliberare a licenței de emisie „Telesistem TV” SRL pentru postul de televiziune „Accent TV”
 
Prin această decizie, Consiliul Audiovizualului a admis cererea „Telesistem TV” SRL privind eliberarea licenței de emisie, pentru o perioadă de nouă ani, postului de televiziune „Accent TV”, precum și a aprobat structura serviciului media de programe pentru postul dat.
 

DECIZIA nr. 58/196 din 13.11. 2019
Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării modului de reflectare a campaniei electorale în turul II al alegerilor locale generale din 03 noiembrie 2019 de către furnizorii naționali „Moldova-1”, „Moldova-2”, „Radio Moldova”, „Radio Moldova Tineret”, „Prime” și „Canal 2”, la capitolul respectării legislației electorale și audiovizuale, pentru perioada: 21 octombrie – 03 noiembrie 2019
 
CA a luat act de rezultatele monitorizării și a aprobat Raportul cu privire la rezultatele monitorizării modului de reflectare a campaniei electorale în turul II al alegerilor locale generale din 3 noiembrie 2019 de către furnizorii naționali „Moldova 1”, „Moldova 2”, „Radio Moldova”, „Radio Moldova Tineret”, „Prime” și „Canal 2”, la capitolul respectării legislației electorale și audiovizual, pentru perioada 21 octombrie – 3 noiembrie 2019. De asemenea, a sancționat cu amendă în mărime de 5000 de lei „General Media Group Corp” SRL, fondatoarea postului de televiziune „Prime”, și „Telestar Media” SRL, fondatoarea postului de televiziune „Canal 2”, pentru încălcarea repetată a prevederilor art. 16 alin. (3) lit. a) din Codul serviciilor media audiovizuale.

 
DECIZIA nr.60/206 din 09.12.2019
Cu privire la reperfectarea unor licențe de emisie

A fost adoptată decizia de reperfectare a licenței de emisie eliberată pentru „Telestar Media” SRL, fondatoarea posturilor de televiziune „Canal 2” și „Canal 3”.
 
DECIZIA nr. 60/209 din 09.12.2019
Cu privire la prelungirea Concursului pentru ocuparea unei funcții vacante de membru al Consiliului de Supraveghere al furnizorului public național de servicii media Compania „Teleradio-Moldova”
 
CA a votat pentru prelungirea perioadei de depunere a dosarelor la Concursul pentru ocuparea funcției vacante de membru al Consiliului de Supraveghere al furnizorului public național de servicii media, Compania „Teleradio-Moldova”, în cadrul căruia urmează a fi selectat un membru al Consiliului de Supraveghere, pentru un mandat de 6 ani,în termen de 15 zile din momentul publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, deoarece pe data de 25 noiembrie 2019 a expirat termenul de depunere a dosarelor pentru ocuparea funcției vacante de membru al Consiliului de Supraveghere, iar la concurs a fost înregistrat doar un singur dosar de participare.
 
DECIZIA nr. 61/223 din 30.12.2019
Cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea capacității rămase disponibile (2 sloturi) a Multiplexului A
 
Membrii CA au decis să anunțe concursul pentru suplinirea capacității rămase disponibile a 2 sloturi a Multiplexului A, cu acoperire a 76% din teritoriul Republicii Moldova și 85% din populație. A fost publicată lista actelor necesare, criteriul de evaluare, valabilitatea licenței, tariful, și altă informație utilă.

 

Mai mutle decizii ale CA pot fi accesate aici.

 
  • Jurisprudenţa Curţii Europene privind Apărarea Drepturilor Omului

Hotărârea CEDO pe cauza TAGIYEV și HUSEYNOV v. AZERBAIJAN (cererea nr. 13274/08)
Reclamanții, un scriitor și un redactor-șef, au fost condamnați la trei și, respectiv, patru ani de închisoare pentru publicarea unui articol care critica Islamul în ziarul „Sanat Gazeti” din Azerbaidjan. Ulterior, aceștia au fost criticați public de diverse figuri și grupuri religioase azere și iraniene. În special, în noiembrie 2006, unul dintre liderii religioși de seamă ai Iranului, Ayatollahul Muhammad Fazel Lankarani, a emis o fatwa religioasă prin care a solicitat moartea reclamanților. Publicarea articolului a declanșat, de asemenea, proteste în Iran, în fața ambasadei și consulatului Republicii Azerbaidjan. Pe numele reclamanților a fost intentat un dosar penal pentru instigare la ură etnică, rasială, socială sau religioasă și ostilitate, care s-a finalizat cu condamnarea penală a acestora. Aceștia s-au adresat Curții, care a constatat că circumstanțele acestei cauze nu au dezvăluit vreo justificare pentru impunerea unor asemenea pedepse grave, apte să producă un efect inhibitor asupra exercițiului libertății de exprimare în Azerbaidjan și să descurajeze presa să discute în mod deschis problemele legate de religie, de rolul acesteia în societate sau alte probleme de interes public. Condamnările penale au echivalat cu o ingerință în dreptul reclamanților la libertatea de exprimare. Acestea au fost disproporționale în raport cu scopurile urmărite și, în consecință, nu au fost necesare într-o societate democratică.
 

 

  • Declarațiile CJI
06.11.2019 / Organizațiile neguvernamentale de media își exprimă îngrijorarea în legătură cu stimularea concentrării proprietății mediatice în Republica Moldova, odată cu adoptarea de către Consiliul Audiovizualului (CA) a două decizii recente care facilitează consolidarea holdingului media afiliat PSRM, prin companii și persoane apropiate acestei formațiuni politice. Detalii aici.

20.11.2019 / Organizațiile neguvernamentale de media constată că în Programul de activitate al Guvernului condus de Ion Chicu nu se regăsește un capitol dedicat domeniului mass-media, care ar conține soluții pentru problemele din acest sector: cadrul legal imperfect, concentrarea proprietăților, poziții dominante abuzive de pe piața de publicitate, limitarea accesului la informație, lipsa facilităților fiscale pentru dezvoltarea instituțiilor media, accesul restricțional al jurnaliștilor la bazele de date, subordonarea politică a Companiei publice „Teleradio-Moldova” etc. Detalii aici.

22.11.2019 / Organizațiile neguvernamentale de media solicită Ministerului Afacerilor Interne, în contextul declarațiilor făcute de președintele Comisiei parlamentare securitate națională, apărare și ordine publică, Chiril Moțpan, despre interceptările mai multor experți, jurnaliști și activiști din diferite domenii, să confirme sau să infirme informațiile privind acțiunile de filare ale reprezentanților mass-media. Detalii aici.

11.12.2019 / Organizațiile neguvernamentale de media readuc în atenția deputaților din actualul Parlament proiectul de modificare și completare a celor 7 legi importante, care vizează direct sau indirect activitatea mass-media. Precizăm că acesta a fost elaborat în cadrul Grupului parlamentar privind îmbunătățirea legislației mass-media, și înregistrat în Parlament pe 26 iulie 2018, dar nu a fost discutat până în prezent nici în cadrul comisiilor parlamentare, nici în ședințele în plen. Detalii aici.

31.12.2019 / Organizațiile neguvernamentale de media sunt îngrijorare de acțiunile unor persoane anonime care intimidează jurnaliștii și redacțiile acestora și solicită Ministerului Afacerilor Interne să identifice aceste persoane și să le sancționeze în conformitate cu legislația în vigoare. Detalii aici.

 
 
  • Juristul Presei

Care este durata perioadei de probă pentru persoanele angajate prin concurs? Detalii aici.

Ce fel de publicitate este interzisă pe Internet? Detalii aici.

Concedierea pentru limita de vârstă – este legală? Detalii aici.

Ce deosebire este între termenul de „funcționar public” și cel de „persoană care exercită funcții publice”? Detalii aici.

Traducerea știrilor este sau nu protejată de dreptul de autor? Detalii aici.

Ce riscă funcționarii pentru neexecutarea hotărârii judecătorești? Detalii aici.

În ce condiții este permisă compensarea bănească a concediilor anuale nefolosite? Detalii aici.

Pot folosi pozele cu minori pentru a-mi promova serviciile foto? Detalii aici.

Amendă pentru demisia înainte de expirarea contractului de muncă – este legală? Detalii aici.   

Rubrica „Juristul Presei” a fost lansată de Centrul pentru Jurnalism Independent cu scopul de a sprijini activitatea jurnaliștilor și a instituțiilor de presă și de a le oferi soluții juridice la problemele cu care se confruntă.  Materialele publicate anterior le puteți găsi aici.

 

 

Pentru a vedea numerele anterioare ale buletinelor legislative accesați aici. 

Pentru a vedea varianta în limba rusă a buletinului, accesaţi aici

Facebook

Twitter

Website

Realizarea buletinului legislativ este posibilă datorită suportului generos din partea poporului american și britanic prin intermediul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și Uk aid. Conținutul acestui material ține de responsabilitatea Centrului pentru Jurnalism Independent și nu reflectă în mod necesar viziunea USAID sau a Guvernului Statelor Unite și Uk aid.