Eşti aici

ONG-urile de media cer Adunării Populare a Găgăuziei respectarea legislaţiei Republicii Moldova

28 Octombrie 2014
3016 afişări
Organizaţiile neguvernamentale de media cer Adunării Populare a Găgăuziei să respingă proiectul de lege de modificare şi completare a Legii UTA Găgăuzia nr. 66 din 10 iulie 2007 cu privire la televiziune şi radio, supus dezbaterii publice pe data de 24 octombrie 2014.
 
Menţionăm că proiectul de lege  conţine o serie de propuneri care contravin Constituţiei Republicii Moldova, Codului Audiovizualului, Legii privind statutul juridic special al Găgăuziei, Legii cu privire la libertatea de exprimare etc. Propunerile sunt îndreptate spre modificarea procedurii legale de eliberarea a licenţei de emisie, licenţei de utilizare şi autorizaţiei de retransmisie, prin trecerea acestora în competenţa Comitetului executiv al Găgăuziei; substituirea competenţelor legale ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului de supraveghere a respectării prevederilor legislaţiei audiovizuale de către deţinătorii de licenţe de emisie şi autorizaţii de retransmisie şi sancţionarea acestora în cazul încălcărilor.
 
De asemenea, se propune modificarea procedurii de alegere şi destituire a membrilor Consiliului de Observatori (CO) a radiodifuzorului public regional Compania ”Teleradio-Găgăuzia” şi investirea acestuia cu atribuţii noi. Astfel, se propune ca membrii Consiliului de Observatori să fie numiţi şi destituiţi din funcţie cu votul majorităţii deputaţilor aleşi. Precizăm că, în prezent membrii CO sunt numiţi în funcţie cu votul a două treimi din numărul deputaţilor Adunării Populare, şi nu este prevăzută posibilitatea destituirii din funcţie a acestora.
 
Considerăm inacceptabil adoptarea unor prevederi care contravin legislaţiei Republicii Moldova şi care vor duce la substituirea atribuţiilor legale ale autorităţilor care reglementează activitatea radiodifuzorilor. Iar modificarea procedurii de alegere şi instituirea procedurii de demitere a membrilor Consiliului de Observatori va duce la scăderea gradului de imparţialitate şi va creşte riscul politizării şi manipulării acestui organ. De asemenea, instituirea unor noi atribuţii pentru Consiliul de Observatori în forma în care se propune va duce la birocratizarea şi pe alocuri la boicotarea activităţii  Companiei ”Teleradio-Găgăuzia”.
 
Organizaţiile semnatare consideră inadmisibilă adoptarea proiectului de lege de modificare şi completare a Legii UTA Găgăuzia cu privire la televiziune şi radio în varianta propusă şi cer Adunării Populare a Găgăuziei să respingă acest proiect de lege.

 
Centrul pentru Jurnalism Independent
Asociaţia Presei Independente
Asociația Presei Electronice (APEL)
Centrul „Acces-Info”
Asociaţia pentru Dezvoltarea Culturii şi Protecţiei Drepturilor de Autor şi Conexe (APOLLO)
Centrul de Investigații Jurnalistice
Asociația Telejurnaliștilor Independenți
Comitetul pentru Libertatea Presei
 
Declaraţia ONG-urilor de media este susţinută şi de:
Centrul de tineret "Pelerin-Demo" din UTA Găgăuzia