Eşti aici

Raport nr.5 al CJI, lansat după scrutinul parlamentar anticipat: În ultima săptămână de campanie, toate posturile au favorizat sau defavorizat anumiți concurenți electorali

13 Iulie 2021
1145 de afişări
Pe final de campanie, cele 10 posturi monitorizate au favorizat sau defavorizat anumiți candidați electorali. Două posturi TV au favorizat masiv Blocul Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor (BECS), iar unul – Partidul Politic Șor (PP Șor) și au defavorizat Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) și pe președinta R. Moldova, Maia Sandu. Trei posturi au defavorizat Blocul Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor (BECS). Alte 4 posturi au demonstrat o atitudine selectivă față de BECS, PAS și PP Șor.
 
Concluziile se regăsesc în ultimul raport de monitorizare a comportamentului mass-mediei în campania electorală, lansat de CJI pe 12 iulie, care notează că:
 
  • Moldova 1 a oferit acces în buletinele de știri pentru majoritatea concurenților electorali, pe care i-a reflectat de o manieră neutră, cu excepția unei ușoare favorizări a BECS și a defavorizării PAS și președintei Maia Sandu, evidentă prin selectarea subiectelor și a unghiului tendențios de abordare. Majoritatea materialelor de natură conflictuală au fost echilibrate, iar limbajul și imaginile au fost în corespundere cu normele deontologice. Din perspectiva de gen, postul public de televiziune nu a asigurat echilibrul dintre sursele masculine și feminine în știrile monitorizate.
 
  • NTV Moldova și Primul în Moldova au oferit spațiu de emisie la mai mult de jumătate din concurenții electorali. Posturile de televiziune au demonstrat un comportament tendențios și partizan în raport cu BECS, care a beneficiat de cel mai mare spațiu al intervențiilor, tonalitatea reflectării fiind pozitivă și neutră. Concurentul electoral PAS a fost defavorizat, situație asemănătoare și în cazul președintei Maia Sandu. De cele mai multe ori, tonalitatea adoptată de NTV Moldova și Primul în Moldova în raport cu PAS a fost una negativă. Circa jumătate din numărul știrilor controversate au fost echilibrate. Limbajul și imaginile utilizate au fost, cu unele excepții, neutre. Balanța echilibrului de gen a fost înclinată spre sursele de sex masculin.
 
  • Postul de televiziune Jurnal TV a reflectat corect și echidistant activitățile de campanie ale majorității concurenților electorali. O parte din materiale au fost obiective și imparțiale, separând faptele de opinii, fiind înregistrate și cazuri în care a fost observată tendențiozitate și lipsă a imparțialității în raport cu unii concurenți. Tonalitatea reflectării concurenților electorali a fost neutră pentru o mare parte din concurenții reflectați, cu excepția BECS și PACE, care au fost reflectați neutru, dar au fost și defavorizați de un număr relativ mare de materiale cu tonalitate negativă. Postul a asigurat diversitatea surselor, iar limbajul și imaginile utilizate au fost în majoritatea cazurilor neutre. Din perspectiva de gen, Jurnal TV nu a asigurat echilibrul dintre sursele masculine și feminine.
 
  • Pro TV a oferit spațiu de emisie la majoritatea concurenților electorali. Cele mai multe materiale au fost obiective și imparțiale faptele au fost separate de opinii, iar limbajul și imaginile utilizate au fost neutre, cu unele excepții. Tonalitatea reflectării concurenților electorali a fost neutră pentru majoritatea concurenților, cu excepția BECS pe care l-a defavorizat atât prin tonalitatea negativă, cât și prin modul de selectare a subiectelor sau a unghiului de abordare. Postul de televiziune nu a asigurat diversitatea surselor și egalitatea de gen a acestora.
 
  • Prime TV și Publika a oferit acces în știri la mai puțin de jumătate din concurenții electorali, majoritatea fiind reflectați neutru și echidistant. În cazul Prime TV, excepție a fost PP Șor în raport cu care postul a adoptat o tonalitate pozitivă în materiale despre dezvoltarea infrastructurii în raionul Orhei. La ambele posturi, din perspectiva spațiului alocat intervențiilor, se atestă o predilecție pentru BECS, care a fost ușor favorizat prin selectarea subiectelor pentru reflectare și a unghiului de abordare. Aproape toate subiectele controversate au fost echilibrate. Limbajul și imaginile au corespuns normelor deontologice. Balanța echilibrului de gen a fost înclinată spre sursele de sex masculin.
 
  • RTR Moldova a reflectat în mare parte corect, neutru și echidistant mersul campaniei electorale, fără a recurge la amestec dintre fapte și opinii și limbaj inadecvat. Majoritatea concurenților înscriși în cursă au beneficiat de acces în știrile postului TV, iar tonalitatea față de aceștia a fost neutră, cu excepția PP Șor, care a fost favorizat prin volumul alocat intervențiilor directe și indirecte și plasat în lumină pozitivă. Televiziunea nu a asigurat echilibrul de gen al surselor, cele de sex masculin fiind citate sau menționate de patru ori mai mult decât cele de sex feminin.
 
  • TV6 a oferit acces în știri la mai puțin din jumătate din concurenții electorali. Postul a favorizat evident PP Șor atât prin frecvența și spațiul mare alocat intervențiilor, cât și prin tonalitatea pozitivă, prezentă de materiale. În raport cu PAS, tonalitatea reflectării a fost negativă în câteva cazuri, acest concurent fiind defavorizat și de materiale negative despre președinta Maia Sandu, ex-lidera PAS. În știrile conflictuale, sursele au fost, de obicei, echilibrate. Limbajul și imaginile video utilizate au respectat normele deontologice. Din perspectiva asigurării echilibrului de gen, știrile monitorizate au fost dezechilibrate.
 
  • TV8 a oferit spațiu de emisie la mai puțin de jumătate din concurenții electorali adoptând, în majoritatea cazurilor, o tonalitate neutră. În cazul concurentului BECS, se atestă o tendință de defavorizare prin selectarea subiectelor pentru reflectare. Subiectele controversate au fost echilibrate. Limbajul și imaginile utilizate au fost în corespundere cu normele deontologice. Din perspectiva egalității de gen postul a acordat prioritate surselor masculine.
 
Acest comportament al radiodifuzorilor, în etapa finală a campaniei, ar putea fi explicat și de inactivitatea Consiliului Audiovizualului care nu a întreprins nici o acțiune de responsabilizare a posturilor ce încalcă legislația electorală, consideră Nadine Gogu, directoarea executivă a CJI.  „În condițiile în care un radiodifuzor reflectă campania corect, echidistant, încearcă să ofere acces tuturor în știri și observă că cei care nu fac asta nu sunt penalizați, ar putea să se întrebe de ce să se străduiască mai mult decât alții” a accentuat Nadine Gogu.
 
Prin monitorizarea mass-media, CJI și-a propus să informeze publicul cu privire la comportamentul presei în campania electorală și accesul concurenților electorali la mass-media, dar și să sesizeze instituțiile de reglementare cu privire la tendințele în măsură să afecteze performanța mass-mediei sau să compromită abilitatea acesteia de a oferi publicului informații veridice, echidistante și pluraliste
 
În total au fost monitorizați 10 radiodifuzori: Moldova 1, Prime TV, Publika TV, Jurnal TV, RTR Moldova, NTV Moldova, Primul în Moldova, Pro TV, TV8 și TV6. Posturile au fost selectate în conformitate cu următoarele criterii: audiența/impactul (național, regional), tipul de media (audiovizual), forma de proprietate (publică, privată), limba difuzării (română, rusă).
 
Raportul a fost realizat cu sprijinul financiar al Oficiului Ambasadei Țărilor de Jos în R. Moldova.