Eşti aici

Combaterea discriminării prin promovarea practicilor de succes, implicarea cetățenilor și responsabilizarea mass-media

Durata proiectului: 
01.08.2015 – 30.09.2016
Finanțator: 
Programul „Susținerea Instituțiilor Naționale pentru Protecția și Promovarea Drepturilor Omului (INPPDO), conform recomandărilor Comitetelor Convențiilor ONU și Revizuirii Periodice Universale (UPR)”, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe din Norvegia
Statut: 
Finalizat
Scop: 

Proiectul și-a propus să contribuie la promovarea drepturilor omului, în special ale categoriilor minoritare și ale grupurilor marginalizate și vulnerabile din societate, prin combaterea și  diminuarea fenomenului de discriminare.

Activități: 
Documentarul  a fost realizat de echipa de producție a CJI și are o durată de 30 de minute. Acesta oferă cetățenilor informații detaliate privind modul în care pot să-și apere drepturile atunci  când sunt sau riscă să fie discriminați;
  • realizarea și difuzarea a zece istorii de succes cu  implicarea diferitor beneficiari din categoriile discriminate (materiale video).
CJI a identificat zece persoane care au  povestit despre experiența lor în combaterea discriminării, cu scopul de a încuraja persoanele care se simt  sau au  fost discriminate să nu tolereze încălcarea  drepturilor lor și să acționeze.
În perioada de referință, CJI a publicat zece materiale jurnalistice, menite să aducă tematica grupurilor minoritare și/sau a categoriilor marginalizate în atenția mass-media și să încurajeze reflectarea profesionistă a acesteia în subiectele de presă. Materiale au  fost publicate pe pagina www.media-azi.md, fiind traduse și în limba rusă.
  • desfășurarea a  trei Cluburi de discuții pentru  studenții Scolii de Studii Avansate în Jurnalism
CJI a  organizat trei cluburi de discuții pentru  studenții Scolii de Studii Avansate în Jurnalism. În calitate de vorbitori pentru aceste evenimente, CJI  a invitat reprezentanți ai organizațiilor  non-guvernamentale active în domeniul promovării drepturilor omului, combaterii nediscriminării, promovări egalității.
 
Rezultate: 
Prin acest proiect, CJI a promovat educația privind drepturile omului, cu accent pe categoriile minoritare și grupurile marginalizate și dezavantajate și a încurajat cetățenii  să semnalizeze cazurile de discriminare, contribuind astfel la diminuarea acestui fenomen.  

Documentarul  realizat oferă cetățenilor informații detaliate privind modul în care pot să-și apere drepturile atunci  când sunt sau riscă să fie discriminați. Istoriile de succes, la fel, au promovat practicile pozitive în combaterea acestui fenomen.

Prin  alte activități ale acestui proiect (publicarea analizelor la rubrica Media în vizor, cluburile de discuții), comunitatea media a fost încurajată   să abordeze,  în mod profesionist, subiecte despre categoriile minoritare și grupurile marginalizate și dezavantajate.

Mai  multe detalii despre proiect, pot fi consultate aici și aici.