Eşti aici

​CA a respins petițiile CJI privind încălcările identificate la unele posturi TV în reflectarea campaniei electorale. Jurista CJI: „Se fortifică o practică de examinare superficială a petițiilor”

31 Octombrie 2020
1157 de afişări
Consiliul Audiovizualului (CA) a respins sesizările Centrului pentru Jurnalism Independent (CJI) cu privire la încălcările identificate în cadrul monitorizării posturilor Primul în Moldova, Accent TV, NTV Moldova și Televiziunea Centrală în perioada 7 – 14 octombrie 2020, perioada celui de-al treilea raport de monitorizare lansat de CJI, în campania electorală pentru alegerile prezidențiale de la 1 noiembrie 2020. Potrivit CJI, canalele de televiziune au favorizat masiv unii concurenți electorali, alții fiind fie ignorați, fie abordați într-o tonalitate negativă.

Potrivit sesizărilor Centrului, Primul în Moldova, Accent TV, NTV Moldova și Televiziunea Centrală au neglijat prevederile legale ale Codului electoral și Codului serviciilor media audiovizuale, precum și obligațiile asumate conform politicilor editoriale pentru campania prezidențială, mai exact reflectarea echilibrată a acesteia.
 
CJI a concluzionat că posturile TV vizate au tratat diferențiat candidații electorali, reflectând amplu activitățile de campanie ale unora dintre ei, în timp ce alți concurenți fie au fost ignorați, fie au fost protagoniști ai știrilor cu o conotație negativă.
 
În cadrul buletinelor de știri difuzate de Primul în Moldova, Accent TV și NTV Moldova, candidatul independent Igor Dodon, susținut de PSRM, a beneficiat de cel mai mare timp de emisie, atât din punct de vedere al frecvenței, cât și al spațiului alocat intervențiilor directe. De asemenea, raportul CJI constată că posturile respective au reflectat accentuat activitatea Guvernului, a administrației publice locale și centrale. Televiziunea Centrală a oferit mai mult timp de antenă Partidului Politic Șor și candidatei acestei formațiuni, Violeta Ivanov.
 
Într-o scrisoare expediată Consiliului, reprezentanții Accent TV au menționat că petiția Centrului nu corespunde prevederilor legale și nu conține niciun caz concret cu privire la încălcările semnalate. De asemenea, cei de la Accent TV cred că singurul scop al CJI ar fi influențarea politicii editoriale a postului și chiar intimidarea jurnaliștilor care au viziuni proprii. Administrația NTV Moldova a mai invocat că postul a fost monitorizat de CJI în perioada în care a fost monitorizat de către CA, iar solicitările petiționarilor au fost deja îndeplinite. Și Televiziunea Centrală a calificat drept nefondate concluziile CJI.
 
Consiliul a precizat că trei dintre posturile vizate în petiții au fost monitorizate de autoritate, iar televiziunile care au admis încălcări au fost atenționate verbal. În cazul Accent TV, autoritatea a efectuat o monitorizare separată în care a constatat că tonalitatea reflectării candidaților în cadrul buletinelor de știri a fost în general neutră și/sau nesemnificativ pozitivă ori negativă. Igor Dodon a beneficiat de o tonalitate a reflectării evidențiat pozitivă, iar Maia Sandu - neutră și negativă. Dodon s-a bucurat și de cel mai mare timp de emisie în știrile Accent TV.
 
Totuși, membrii CA au respins toate petițiile înaintate de CJI. „Pe noi deseori ne acuză de selectivitate, atunci când monitorizăm sau nu monitorizăm. Și atunci când o organizație non-guvernamentală care este destul de bine cunoscută și respectată monitorizează doar anumite posturi de televiziune și nu pe toate... nu poate fi vorba de un tablou corect”, a comentat în context membrul CA Corneliu Mihalache.
 
„PRACTICĂ DE EXAMINARE SUPERFICIALĂ A PETIȚIILOR”

La rândul său, Cristina Durnea, juristă la Centrul pentru Jurnalism Independent, susține că este regretabil faptul că autoritatea în domeniul audiovizual „fortifică o practică de examinare superficială a petițiilor în care sunt semnalate încălcările admise de către posturile TV care favorizează evident și incontestabil anumiți concurenți electorali”. „La 30 octombrie 2020, autoritatea a respins neîntemeiat petițiile parvenite din partea CJI, neglijându-și rolul de garant în asigurarea interesului cetățenilor de a fi informați pluralist şi obiectiv – un interes superior în raport cu interesele politice, economice, comerciale, ideologice sau de altă natură”, consideră Cristina Durnea.

NTV Moldova, Primul în Moldova și TV Centrală au fost monitorizate și de către CA. Jurista CJI este de părere că CA, deși a constatat anumite încălcări în urma examinării primului raport, s-a limitat la o simplă atenționare care nu produce efecte juridice. „Deși rezultatele monitorizării CA examinate la 22 octombrie, reflectau fără echivoc favorizarea evidentă a unor concurenți electorali și partide politice, precum și caracterul vădit al încălcării prevederilor legale, autoritatea s-a rezumat la întreprinderea unei măsuri declarative, care nu generează niciun efect juridic și care nu se circumscrie mecanismului legal de control. Mai exact, președintele CA a propus membrilor autorității ca, prin consens, să ia decizia de a atenționa verbal furnizorii de servicii media audiovizuale vizați”, a comentat Cristina Durnea.

CE A MONITORIZAT CA ȘI CE A MONITORIZAT CJI?  

Jurista mai califică drept „sfidător” faptul că CA a respins petițiile ce vizau posturile NTV Moldova, Primul în Moldova și TV Centrală sub pretextul că anterior autoritatea a luat act de rezultatele propriei monitorizări și i-a „sancționat” prin avertizare verbală. „Or, petițiile expediate în privința celor trei furnizori, erau fundamentate factologic pe un raport al CJI bazat pe rezultatele ample ale monitorizării buletinelor de știri și ale emisiunilor furnizorilor. Pe de altă parte, raportul CA se referă doar la monitorizarea exclusivă a buletinelor de știri. Astfel, obiectul monitorizării CA și circumstanțele de fapt relatate în petiții nu coincidea. Motivul invocat de către autoritate întru respingerea petițiilor denotă cel puțin, o atitudine superficială”, consideră Cristina Durnea.

Cât privește cea de-a patra petiție, în care este vizat postul Accent TV, care nu a fost monitorizat de CA, autoritatea a verificat circumstanțele faptice semnalate și a constat o serie de abateri. „Cu toate acestea, membrii CA au luat act de cele constatate și în mod inexplicabil, au votat unanim privind respingerea petiției, fără a aplica vreo sancțiune”, spune Cristina Durnea.

Jurista CJI consideră drept „regretabilă” conduita autorității în ședința în care au fost examinate petițiile. „Într-o altă ordine de idei, este sfidătoare și regretabilă conduita membrilor CA, ai unei autorități publice autonome, învestite cu vaste prerogative în domeniul serviciilor media audiovizuale, care au utilizat timpul de desfășurare a unei ședințe publice pentru a iniția discuții de victimizare și acuzații de parțialitate și neobiectivitate în adresa petiționarului și a unor furnizori”, a conchis Cristina Durnea.
 
Cel mai recent raport al Centrului pentru Jurnalism Independent, care monitorizează zece posturi TV în această electorală, arată că patru dintre ele continuă să favorizeze masiv anumiți candidați electorali, fiind vorba în special de Igor Dodon și Violeta Ivanov. La alte două posturi s-a observat tendința de favorizare ușoară a unor candidați.