Eşti aici

Audit extern de performanță la Consiliul Audiovizualului - ce ar presupune și de ce ar fi necesar

02 Iunie 2020
1538 de afişări
La sfârșitul lunii mai, în Parlament a fost înregistrat un proiect de lege care ar permite desfășurarea misiunilor de audit de performanță la Consiliul Audiovizualului (CA) și Consiliul Concurenței (CC), de către companii din afara țării. Autorii susțin că adoptarea documentului va permite debursarea unei tranșe din asistența financiară a Uniunii Europene, iar implementarea va oferi un tablou complex despre eficiența activității acestor autorități. 

Potrivit proiectului, misiunile de audit la CA și CC s-ar desfășura în baza unei hotărâri a Legislativului. Comisia parlamentară de profil ar urma să fie responsabilă de modul de efectuare a auditului, iar raportul de performanță - examinat de Legislativ în termen de trei luni de la prezentare. 

Unul dintre autorii proiectului, deputatul Sergiu Litvinenco, a explicat pentru Media Azi că realizarea auditului este necesară din două motive, unul dintre ele fiind condiționalitatea (alături de altele) Uniunii Europene în vederea debursării a 30 de milioane de euro. „Dincolo de asta, auditul este necesar pentru a vedea starea reală a lucrurilor în aceste două instituții. Noi știm că situația este dezastruoasă, or nici CC, nici CA nu-și îndeplinesc misiunea prevăzută de lege și pentru care au fost create. Realizarea auditului de către cineva din afara țării ar putea să ofere o imagine obiectivă asupra situației”, a explicat parlamentarul.

 

În nota informativă a proiectului se menționează că, în prezent, unica modalitate de supraveghere a activității CA se limitează la faptul că autoritatea trebuie să prezinte rapoarte anuale de activitate în Parlament, procedură ce se finalizează doar cu aprobarea acestora. În opinia autorilor documentului, acest lucru este insuficient pentru o evaluare „obiectivă, corectă și transparentă a performanței activității Consiliului”.

Auditori din afara țării

Sergiu Litvinenco a precizat că esența unui audit de performanță ad hoc constă în verificarea complexă a modului în care o instituție de stat își îndeplinește misiunea prevăzută de lege. „Nu e vorba doar de audit financiar, ci de un audit complex de performanță prin care se va verifica sau analiza modul în care instituțiile date își îndeplinesc misiunea pentru care au fost instituite. Considerăm că doar un audit de performanță independent, efectuat de experți selectați conform unei proceduri transparente, va dezvălui carențele din activitatea celor două entități”, a adăugat deputatul.

Acesta a menționat că potrivit proiectului și condiționalităților UE, auditul trebuie să-l desfășoare companii sau auditori din afara țării, „inclusiv pentru credibilitatea exercițiului. Nu este vorba de auditul realizat de Curtea de Conturi, ci de un audit extern”. 

Ar putea servi drept temei pentru revocarea membrilor CA

Petru Macovei, director executiv al Asociației Presei Independente, se arată convins că Republica Moldova are nevoie de astfel de misiuni de audit cu regularitate pentru a vedea dacă entitățile statului corespund într-adevăr funcțiilor atribuite.
 

Or, practica Republicii Moldova demonstrează tocmai inversul și este bine să existe acest audit ca o formă nu de presiune, dar de evaluare a activității acestor autorități de reglementare, pentru a putea trage concluziile de rigoare. Un eventual audit care ar arăta, să admitem, inactivitatea sau rea-credința în gestionarea acestor autorități ar putea servi drept temei pentru anumite concluzii, inclusiv pentru revocarea membrilor acestor structuri”, a subliniat Macovei.
În opinia lui, auditori străini sunt necesari pentru că atribuțiile Curții de Conturi nu sunt suficient de eficiente și pentru că mai există subordonare politică în unele instituții de stat. Totodată, auditul extern va putea servi și pentru evaluarea independenței autorităților vizate în luarea anumitor decizii. 

„Să ne concentrăm pe calitatea membrilor CA”

La rândul său, directorul executiv al Asociației Presei Electronice din Moldova (APEL), Ion Bunduchi, susține că într-o societate democratică orice instituție finanțată din bani publici trebuie să fie supusă controlului de o așa manieră încât contribuabilii să poată judeca cât de corect și de eficient sunt cheltuiți banii din impozitele achitate. „Controlul, la rândul său, trebuie să fie efectuat conform unor reguli clare și transparente, pentru a evita eventuale reglări de conturi”, a afirmat Bunduchi.

Totuși, el a amintit că în Republica Moldova deja există un organ – Curtea de Conturi – în drept să efectueze și audit de performanță, adăugând că deputații ar putea evalua activitatea Consiliului și din oficiu, prin intermediul comisiei de specialitate.
 

Până la urmă, un audit de performanță trebuie să dea rezultate credibile, or acestea vin doar atunci când auditul propriu-zis este precedat de o perioadă complicată de pregătire, cu multe etape, cu planificări, cu criterii de audit, cu elaborarea metodologiei care să ofere posibilitatea obținerii unor probe relevante de audit, cu documentare corespunzătoare în tema auditului, cu un regulament de efectuare a auditului ad-hoc etc., ca să nu mai vorbim de echipa de auditori care trebuie să fie cea mai calificată posibil”, a argumentat expertul. 
Directorul executiv APEL consideră că ar fi necesar „să ne concentrăm pe calitatea membrilor CA, membri pe care-i desemnează Parlamentul”. „Poate e timpul să fie desemnați în spiritul legislației în vigoare, astfel încât însuși Parlamentul să aibă mai multă încredere în cei pe care-i desemnează”, a conchis Ion Bunduchi.