Eşti aici

CSJ a menținut hotărârea Curții de Apel prin care CA a fost obligat să-și revadă decizia în privința JURNAL TV

28 Ianuarie 2019
1372 de afişări
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a respins, pe 25 ianuarie, recursurile Consiliului Audiovizualului (CA) și JURNAL TV împotriva deciziei Curții de Apel, prin care Consiliul a fost obligat să-și revadă decizia în cazul emisiunii Ora Expertizei din 2 ianuarie, difuzată la acest post.  Contestația a fost depusă de către reprezentanții Partidului Democrat (PD), care inițial s-au plâns la CA împotriva JURNAL TV și TVC 21, că ar fi admis agitație electorală în emisiunile posturilor. Ulterior, fiind nemulțumiți de decizia CA, reprezentanții PD s-au adresat la Curtea de Apel, care le-a dat câștig de cauză.

CSJ a respins recursurile CA și JURNAL TV și a menținut în vigoare hotărârea Curții de Apel din 22 ianuarie. Decizia CSJ este irevocabilă.

Astfel, magistrații CSJ au constatat că instanța inferioară a aplicat corect normele legale în acest sens și că  radiodifuzorii JURNAL TV ȘI TVC 21 au difuzat, până la începerea oficială a campaniei electorale, în cadrul emisiunilor lor informații privind programul electoral al Blocului electoral „ACUM Platforma DA şi PAS”.

Menționăm că Curtea de Apel Chișinău a anulat, prin hotărârea din 22 ianuarie, decizia CA din 14 ianuarie „Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării posturilor de televiziune: „Jurnal TV” şi „TVC 21”, în partea constatării „că pe parcursul difuzării emisiunilor nu s-a făcut agitaţie electorală pentru Blocul electoral „ACUM Platforma DA şi PAS” sau membrii acestuia  şi a obligat CA să reexamineze contestaţia PD în partea menționată. De asemenea, Curtea de Apel a obligat CA să efectueze un control repetat al respectării prevederilor  legislației de către radiodifuzori.

Reprezentantul Consiliului Audiovizualului, Grigore Chițanu, a menționat în recursul către CSJ că la adoptarea hotărârii din 22 ianuarie 2019 Curtea de Apel Chişinău nu a aplicat Legea contenciosului administrativ, Codul serviciilor media audiovizuale, Codul de procedură civilă, ci s-a condus doar de  prevederile Codului electoral. Potrivit lui Chițanu, cererea PD în instanță trebuia scoasă de pe rol pentru că în ea nu s-a conținut niciun argument și probă care ar demonstra că decizia CA este ilegală. Mai mult, reprezentantul CA menționează că „sesizarea adresată Consiliului Audiovizualului pe 9 ianuarie 2019 nu poate fi reţinută spre examinare sub forma unei contestaţii privind reflectarea campaniei electorale de către radiodifuzori, deoarece normele ce reglementează conduita în cadrul proceselor electorale sunt opozabile faţă de radiodifuzori doar în faza reflectării campaniei electorale”.

Juristul Jurnal TV, Dumitru Pavel, a scris în recursul către CSJ că prima instanţă nu a ţinut cont de faptul că nu „Jurnal TV” a comis pretinsa acţiune de agitaţie electorală, ci liderii Blocului electoral „ACUM Platforma DA şi PAS”, care sunt concurenţi electorali. „Ba mai mult, în lipsa constatării pretinsei agitaţii electorale din partea acestor concurenţi electorali, care ar fi fost comisă la postul de televiziune „Jurnal TV”, nu poate fi stabilită existența abaterii în activitatea postului de televiziune, ele fiind două lucruri interdependente. Pe de altă parte, articolul 91 din Codul electoral nu intră în competenţele Consiliului Audiovizualului şi această instituţie nu are atribuţia de a verifica dacă cineva a respectat sau nu acest articol”, argumenteaza Dumitru Pavel în recurs.

Vă amintim că rezultatele monitorizării CA au constatat că, în cadrul emisiunii „Ora Expertizei” din 2 ianuarie 2019, difuzată de postul de televiziune „Jurnal TV”, și a emisiunii „Главное” din 3 ianuarie 2019, difuzată de postul de televiziune „TVC 21”, nu a fost făcută agitație electorală pentru Blocul electoral  „ACUM Platforma DA și PAS” sau membrii acestuia.

Monitorizările au fost efectuate în urma sesizării în acest sens de către Vadim Moțarschi, reprezentantul PD la Comisia Electorală Centrală (CEC).