Eşti aici

Parlamentul a votat în lectură finală proiectul de lege privind revenirea TRM sub control parlamentar

04 Noiembrie 2021
1266 de afişări
Proiectul de lege privind revenirea controlului parlamentar asupra companiei Teleradio-Moldova (TRM) și noile mecanisme de numire a membrilor Consiliului de Supraveghere și Consiliului Audiovizualului (CA) a fost votat în lectură finală. În cadrul ședinței plenare a Legislativului din 4 noiembrie, 56 de deputați au votat în favoarea inițiativei, iar 21 s-au exprimat împotrivă. Inițiativa legislativă aparține unui grup de parlamentari din cadrul fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). 
 
Președinta Comisiei cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media, Liliana Nicolaescu-Onofrei a precizat că deputatul Virgiliu Pâslariuc a înregistrat două amendamente pe marginea proiectului, unul dintre care l-a retras între timp. Tot ea a ținut să accentueze că documentul a fost dezbătut și în cadrul consultărilor publice cu reprezentanții furnizorilor de servicii media și societatea civilă. „Urmare a amendamentelor, obiecțiilor și propunerilor acceptate în cadrul comisiei a fost elaborat proiectul de lege redactat”, a punctat deputata.
 
În varianta inițială a proiectului, parlamentarii propuneau ca mandatul tuturor membrilor Consiliului de supraveghere și dezvoltare, a directorului general al Companiei „Teleradio-Moldova” și a directorilor generali adjuncți să înceteze de drept la data intrării în vigoare a prezentei legi. În amendamentul lui Virgiliu Pâslariuc, publicat pe site-ul Parlamentului, se propune ca directorii generali adjuncți să fie excluși din acest articol. În amendament mai scrie că directorul general al TRM urmează să-și exercite mandatul până la desemnarea succesorului, iar directorii generali adjuncți - până la numirea noului director general.
 
Potrivit amendamentului, se propune excluderea din proiectul de lege a cerinței ca la funcția de membru al Consiliului de supraveghere și dezvoltare (CSD) al TRM să acceadă persoane care nu au deținut în ultimii șase ani funcția de membru al Consiliului de Observatori și/sau de membru al Consiliului de supraveghere, de membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului și/sau de membru al Consiliului Audiovizualului. Aliniatul este completat cu propunerea ca membrii să nu aibă interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate (ANI).
 
De asemenea, deputatul a propus ca Consiliul de supraveghere și dezvoltare să fie format din patru membri propuși de organizațiile societății civile reprezentative și nu doi cum a fost stipulat în prima variantă. Totodată, au fost excluse două candidaturi care puteau fi propuse de Guvern și președinte. De asemenea, CSD va putea propune Parlamentului demiterea directorului general al TRM în cazul constatării executării necorespunzătoare sau a neexecutării atribuțiilor.
 
În privința demiterii membrilor CSD după respingerea de către Parlament a raportului anual de activitate, se propune ca, prin derogare de la această prevedere, să nu poată fi demis membrul CSD numit în anul depunerii raportului de activitate.
 
Și în privința componenței CA au fost propuse modificări. Astfel, printre cerințele față de cei care candidează la funcția de membru al CA apare și obligația ca persoana să nu aibă interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al ANI. Se mai propune ca preşedintele și vicepreşedintele CA să fie aleşi prin vot secret de cel puţin cinci membri ai Consiliului și nu șase, așa cum este în prezent. Și demisia lor poate surveni cu votul a cel puțin cinci membri în loc de șase.
 
La capitolul organizării și funcționării CA se propune ca ședințele să fie considerate deliberative cu prezența a cel puțin cinci membri (șase în prezent), iar deciziile vor putea fi adoptate cu votul a cel puțin patru persoane (acum cinci).
 
Ca și cazul CS, membrii CA pot fi demiși dacă Parlamentul respinge raportul anual de activitate. Potrivit amendamentului lui Virgiliu Pâslariuc, se propune ca prin derogare de la prevederile articolului să nu poate fi demis membrul CA numit în anul depunerii raportului de activitate.
 
Proiectul de lege ce prevede reîntoarcerea companiei Teleradio-Moldova (TRM) sub control parlamentar a fost votat în primă lectură pe 21 octombrie. Autorii inițiativei propun ca directorul general al TRM să fie desemnat de către Legislativ, la propunerea Consiliului de supraveghere și dezvoltare (noua denumire pentru Consiliul de Supraveghere). Totodată, autorii vor ca directorul general al TRM să poată fi demis de către parlamentari inclusiv „în urma constatării executării necorespunzătoare sau a neexecutării atribuțiilor sale”. De asemenea, legiuitorii propun ca mandatul actualilor membri ai CS, al directorului general și adjuncților TRM să înceteze de drept la data intrării în vigoare a inițiativei.
 
 


Ne puteți urmări și pe Telegram, unde publicăm cele mai importante articole, dar și pe Facebook, Instagram și Twitter.