Eşti aici

Uniunea Europeană de Radiodifuziune, despre modificarea Codului serviciilor media: „Este un pas înapoi în asigurarea autonomiei şi independenței TRM”

04 Noiembrie 2021
976 de afişări
Uniunea Europeană de Radiodifuziune (EBU/UER) își exprimă îngrijorarea cu privire la proiectul de lege privind trecerea Teleradio-Moldova sub control parlamentar. Reacția a fost exprimată printr-o scrisoare deschisă a directorului general al UER, Noel Curran, către președinta Comisiei parlamentare cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media, Liliana Nicolaescu-Onofrei.
 
Reprezentantul UER consideră că proiectul privind modificarea Codului serviciilor media audiovizuale „are potenţialul de a duce la subordonarea politică a organelor de conducere şi supraveghere ale TRM şi amestecul direct în politica sa editorială”. „De asemenea, suntem preocupaţi de timpul excepţional de scurt prevăzut pentru dezbaterea publică a acestor schimbări importante aduse cadrului legal şi aparenta lipsă a unei consultări potrivite”, a scris Noel Curran.
 
Potrivit lui, radiodifuzorul public independent ar trebui să fie împuternicit, prin structurile sale de guvernare, să funcţioneze independent de presiunea şi interferenţele politice. „Considerăm că amendamentele propuse pentru a implica direct Parlamentul în numirea şi demiterea (din motive ample şi nedefinite) a directorului general este un pas înapoi în asigurarea autonomiei şi independenţei TRM. În plus, o nouă putere a Parlamentului de a demite întregul organism de supraveghere (Consiliul de supraveghere şi dezvoltare) în fiecare an, prin respingerea raportului anual de activitate, ar pune în mod inevitabil TRM sub şi mai multă presiune politică”, a scris Noel Curran.
 
El a amintit și de jurisprudența CEDO. „În plus, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, într-un caz care privea direct guvernarea TRM, a susţinut că statele au o obligaţie pozitivă de a pune în aplicare un cadru juridic care să asigure independenţa radiodifuzorului public faţă de ingerinţa şi controlul politic (cauza Manole și alții c. Moldovei)”,  a remarcat Noel Curran.
 
În scrisoarea UER, publicată pe site-ul TRM, scrie că ea fost expediată pe 3 noiembrie, adică cu o zi până la votarea în lectură finală a proiectului. În cadrul ședinței Parlamentare din 4 noiembrie, deputata Adela Răileanu s-a interesat dacă scrisoarea respectivă a ajuns la președintele Parlamentului, Igor Grosu, sau la Biroul permanent.  Ultimul a negat.

Uniunea Europeană de Radiodifuziune este o alianță mondială a mass-mediei de serviciu public și are 115 organizații membre în 56 de țări și 31 de asociați în Asia, Africa, Australia și America. În perioada mai 2019 - mai 2021, directoarea generală actuală a TRM, Olga Bordeianu, a ocupat funcția de vicepreședintă a Comitetului TV al Uniunii Europene de Radiodifuziune.
 
Proiectul de lege privind revenirea controlului parlamentar asupra TRM și noile mecanisme de numire a membrilor Consiliului de Supraveghere și Consiliului Audiovizualului a fost votat în lectură finală în cadrul ședinței plenare a Legislativului din 4 noiembrie. 56 de deputați au votat în favoarea inițiativei, iar 21 s-au exprimat împotrivă. Inițiativa legislativă aparține unui grup de parlamentari din cadrul fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate.
 
Proiectul de lege ce prevede reîntoarcerea companiei Teleradio-Moldova (TRM) sub control parlamentar a fost votat în primă lectură pe 21 octombrie. Autorii inițiativei propun ca directorul general al TRM să fie desemnat de către Legislativ, la propunerea Consiliului de supraveghere și dezvoltare (noua denumire pentru Consiliul de Supraveghere). Totodată, autorii vor ca directorul general al TRM să poată fi demis de către parlamentari inclusiv „în urma constatării executării necorespunzătoare sau a neexecutării atribuțiilor sale”. De asemenea, legiuitorii propun ca mandatul actualilor membri ai CS, al directorului general și adjuncților TRM să înceteze de drept la data intrării în vigoare a inițiativei.